Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 305 – 13. januar 2011 – side 4

Engelske studenterprotester

Robert Lange

Under sloganet ”We want our money back” forsøgte tusinder af studerende at trænge ind i finansministeriet. Samtidig var nationalmuseet besat og parlamentet omringet, ligesom den royale bil med prins Charles og Camilla oplevede studenternes vrede.

Anledningen til protesterne var forringelser som bl.a. omfatter en 3-dobling af brugerbetalingen, til op imod 100.000 kr. Forringelsen blev desværre vedtaget. Dermed trækkes tæppet reelt væk under en meget stor del af de engelske studerende, og en akademisk uddannelse bliver derfor kun noget de rige kan få.

Historien ville stoppe her, var det ikke fordi de enorme protester har haft en enorm effekt på modstanden mod den borgerlige koalitionsregering i England. På vedtagelsesdagen den 9. dec. har over hundredtusinde studerende været på gaden for at demonstrere. Studenterbevægelsen kaldte dagen for ”Day X3”, da det var den tredje store fællesprotest.

Udover de store demonstrationer har adskillige universiteter i alle dele af England været besat gennem længere tid. Fagforeninger har støttet op omkring protesterne og mange steder deltog almindelige arbejdere i demonstrationerne.

Solidaritet mellem arbejdere og studerende

De protesterende var især skuffede over Nick Glegg, leder af de Liberale Demokrater, der i valgkampen havde lovet ikke at hæve brugerbetalingen for studerende. De er nu en del af en regering der gør netop det.

Tony Kearns fra CWU (kommunikationsarbejdernes fagforening) sagde til de studerende: ”Jeg troede at med Tony Blair, havde jeg set den mest uærlige politiker. Men så mødte jeg Nick Glegg”. Og: “Dette er et ideologisk angreb mod de fattige og uddannelsessystemet og vi vil ikke finde os i det. Vi har brug for at bygge solidaritet mellem arbejdere og studerende”.

Mark Bergfeld fra den engelske studenterforening sagde: ”Den sidste måned har vist at studerende ikke vil finde sig i nedskæringerne, vi vil demonstrere, strejke og besætte. Regeringen er rystet og vi skal vælte den. Det handler ikke kun om uddannelse, det handler om at bekæmpe alle nedskæringerne, samt de Konservative der vil ødelægge os. 50.000 studerende kan blokere veje, millioner af arbejdere og studerende kan sætte landet i stå.”

Radikalisering

Når over hundredtusinde går på gaden for at markere, at de ikke vil finde sig i at blive ofre for den kapitalistiske krise, vidner det om en enorm politisering og en erkendelse af at det er nødvendigt at kæmpe for vores rettigheder.

Men demonstranterne mødte også modstand. Alle steder var politiet talstærkt repræsenteret og angreb demonstranterne til hest og med stave. 19 demonstranter blev kvæstet, én så alvorligt at han måtte opereres i hjernen efter politivolden.

Alligevel fortsatte demonstrationerne om aftenen. Den 9. dec. marcherede tusinder af demonstranter imod det engelske finansministerium. Under sloganet ”We want our money back” forsøgte de at trænge ind i ministeriet. Samtidig var nationalmuseet besat og parlamentet omringet og blokeret.

Et af de mere humoristiske indslag var da den royale bil med prins Charles og Camilla blev omringet og udsat for sten- og malingskast.

Protesterne bliver ikke udført af en lille hård kerne af destruktive unge, men af organiserede studerende, hvoraf størstedelen ikke før har været politisk aktive.

Det er protesternes største fortjeneste, at en hel generation af unge studerende har erkendt, at deres rettigheder er under angreb af kapitalismen, at de nu slår tilbage, og at de er en del af en større kamp der også inkluderet arbejderne.

Nedskæringerne er et angreb på arbejderklassen

Nedskæringer er i deres natur, et direkte angreb på arbejderklassen. Unge som ikke lige kan trække 100.000 kr. op af hatten, mister muligheden for en universitetsuddannelse. Når uddannelse bliver et privilegium kun de rige kan unde sig selv, bliver klasseskellet større, og samfundets ledelse og rigdom bliver i stigende grad centreret omkring eliten.

Derfor er det fantastisk vigtigt, at modstanden er både bred og radikal. At magthaverne rent faktisk bliver pressede af protesterne, ses tydeligt af, at de dæmoniserer de demokratiske protester og indsætter rå magt i form af voldeligt politi imod dem. De engelske studerende har ikke tabt modet, og råbet om fortsat kamp sammen med fagforeningerne gav genlyd blandt de protesterende.

Det er den ånd vi skal føre til Danmark, hvis ikke VKO skal have lov at ødelægge vores udannelser og tage vores SU.

Flere artikler fra nr. 305

Flere numre fra 2011

Se flere artikler af forfatter:
Robert Lange

Siden er vist 1832 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside