Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 305 – 13. januar 2011 – side 6

Ægte socialisme er svaret på krisen

Hans Jørgen Vad

Boligboblens sammenbrud i 2008 viste et konkret og objektivt behov for et system-alternativ til kapitalismen. Men på trods heraf føres der reelt ingen socialismedebat her i landet.

Fraværet skyldes dog ikke nogen borgerlig undertrykkelse af en sådan debat. Sandheden er, at venstrefløjen hidtil har manglet viljen til at sætte det på dagsordenen. Men socialismens aktualitet bliver ikke mindre påtrængende af den grund.

Der er der tre grunde til. Den vigtigste er krisens alvor og dybde. Alvoren understregedes af, at de finansielle institutioner truedes af en total nedsmeltning i 2008, og dybden afspejles i, at ingen aner, hvornår denne krise vil drive over – hvis overhovedet?

Den anden grund er, at selve “krise-begrebet” for en generation af unge var ved at blive historie. De, som i dag er 25 år, var i konfirmationsalderen, da den opskruede IT-boble brast i 2000. Skulle de have en svag erindring om det, blev den givetvis bedøvet kraftigt af Thor Pedersens illusion fra 2006, som sagde vi kunne eje hele verden.

Den tredje faktor er, at “den kolde krig” for hele to generationer af unge ikke bare er historie, men forhistorie. De stalinistiske regimer bag jerntæppet, som i 60 år forvanskede socialismen, er nu lige så langt tilbage i fortiden, som 2. verdenskrig var for 68-generationen. Så dette skræmmebillede har ikke længere noget potentiale.

I det lys er det helt uforståeligt, at venstrefløjen har undladt at genrejse socialismen som et system-alternativ til den kriseramte kapitalisme.

Venstre-keynesianisme er ikke noget svar

Derfor er det helt utilstrækkeligt, hvis venstrefløjens socialismevision begrænser sig til reformer, som ikke gør op med den eksisterende markedsøkonomi. En mere solidarisk fordeling af goderne eller en udvidet statslig regulering vil kun være lapperier.

Det kan både begrundes teoretisk ud fra keynesianismens sammenbrud i 70’erne – som ledte frem til nyliberalismen i 80’erne. Men også strategisk med udsigt til et dybere sammenbrud for kapitalismen, som jo allerede truede i 2008. Kollapser kapitalismen, er det ingen farbar vej at bygge på markedskræfterne. Så er den eneste mulighed helt at sætte markedskræfterne ud af kraft – og erstatte dem med folkelige organers demokratiske kontrol over økonomien. Altså ægte socialisme.

Den socialistiske fortælling – og kampen for reformer

Det er naturligvis ikke muligt at beskrive i detaljer, hvordan en sådan socialistisk økonomi skal indrettes, da det jo vil være resultatet af en demokratisk proces. Men omvendt betyder det dog heller ikke, at vi slet ikke kan sige noget om det.

For det vil jo være uforeneligt med socialisme som et samfundssystem planlagt af mennesker – netop det adelsmærke, som adskiller det fra alle foregående samfundssystemer. For det andet er det en illusion at tro, at socialismen automatisk vokser ud af kampen mod arbejdsgiverne.

Derfor er socialistisk propaganda et helt afgørende led i denne kamp. Det er utænkeligt at vinde større befolkningsgrupper for socialisme som et overlegent alternativ til kapitalismen, hvis man ikke kan anskueliggøre, at det kan fungere – gerne på en konkret og letfattelig måde.

Men omvendt kan vi ikke nøjes med propaganda eller være ligeglade med dagskampen for forbedringer, da det netop er i denne kamp vi kan opbygge styrken til at vinde den endelige kamp.

Enhedslisten kan sætte socialismen på dagsordenen

I principprogrammet fremgår det, at Enhedslisten kæmper for denne type socialisme. Men på trods heraf har ingen fra folketingsgruppen argumenteret åbent for socialisme som et alternativ system siden folketingsvalget i 1989.

Undlades det igen ved valget i 2011 vil der være tale om en alvorlig ’undladelsessynd’ – her efter krisens gennembrud. Og næsten to år efter, at årsmødet i 2009 besluttede at sætte det på dagsordenen.

Flere artikler fra nr. 305

Flere numre fra 2011

Se flere artikler af forfatter:
Hans Jørgen Vad

Siden er vist 1791 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside