Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 305 – 13. januar 2011 – side 7

Interview med Carsten Andersen

“Vi må kræve soldaterne hjem nu”

Peter Schjerning

Socialistisk Arbejderavis har taget en snak med Carsten Andersen. Han er talsmand for Århus mod Krig og Terror, en bevægelse oprettet efter 11. september 2001, dengang invasionen af Afghanistan var nært forestående.

Derudover sidder han i landskoordineringen i Nej til Krig, en landsdækkende fredsorganisation oprettet i forbindelse med invasionen af Irak i 2003. Snakken kom blandt andet ind på krigen i Afghanistan, Nej til Krigs program og hvordan krigspolitikken kan blandes ind i den kommende valgkamp.

Den danske krigspolitik

Afghanistan-krigen fylder meget i danskernes bevidsthed og det gør den også i Nej til Krig, men ifølge Carsten Andersen er der behov for at se på den danske regerings krigspolitik i et bredere perspektiv. ”Jeg har været talsmand for at Nej til Krig skulle være en mere generel fredsbevægelse... Problemet er at når man er færdig med en krig, sendes soldaterne jo ind i en ny.”

Han peger på at VKO siden 11. september aktivt har bestræbt sig på at ”gøre en forskel ude i verden,” som Anders Fogh Rasmussen, i sin tid udtalte det. For Carsten Andersen havde og har regeringens politik et klart mål: ”De har en politik om at Danmark skal være i krig og det har de, tror jeg, fordi de vil markere sig som USA’s tætteste og mest loyale allierede.”

Hvordan forholder Nej Til Krig sig til dansk tilstedeværelse og exitstrategi i Afghanistan?

”Det er ikke nok at Nej Til Krig bare går ud og kræver soldaterne hjem – det er alle jo enige om – det vi må gøre er at kræve soldaterne hjem nu og uden betingelser”. Holland valgte for nyligt at trække sig ud af Afghanistan og Carsten Andersen undrer sig over hvorfor Danmark ikke kan gøre det samme. ”Hollands udtrækning har ikke betydet en skid for Afghanistan, men har været med til at lægge pres på bl.a. Danmark, det kunne vi også gøre ved andre lande ved at trække os ud nu.”

Udover en øjeblikkelig udtrækning peger Carsten Andersen på en anden og mere fremadskuende plan for dansk politik og noget af det NTK skal gå ud og sige: ”Vi skal ikke længere i krig! – To mislykkede krige må være nok. Vi skal f.eks. ikke sende danske soldater til Afrika, som forsvarsministeren har udtalt”. Med Afrika mener han bl.a. Somalia og Sudan, der er militære fokuspunkter for USA og EU.

Udover Afghanistan og Danmark som krigsførende nation har Nej til Krig også andre konflikter på programmet, som f.eks. konflikten mellem Israel og Palæstina. Carsten Andersen mener dog at hovedfokus ligger på dansk krigspolitik i øjeblikket: ”Nej Til Krig vil støtte andre organisationers arbejde imod urimelige militære løsninger på konflikter lige meget hvor det foregår, men hovedfokus i øjeblikket er, som jeg ser det, Danmarks rolle som krigsførende nation.”

Krigspolitikken ind i valgkampen

2011 er valgår og Nej til Krig vil forsøge at få Danmark, som krigsførende land, ind i debatten. Det skal bl.a. gøres gennem en omdelingsavis som Nej Til Krig planlægger at udgive i starten af året.

Hvad er formålet med denne avis?

”Formålet er at få stoppet krigspolitikken generelt og ikke bare Afghanistan-krigen. Lars Løkkes strategi er at få inddraget oppositionen i bred enighed om Afghanistan-krigen og forsvarspolitikken, som han gjorde opmærksom på i sin nytårstale.”

For Carsten Andersen er det afgørende at lægge pres på oppositionen, da han ikke ser en tidlig udtrækning af danske tropper med den nuværende regering. ”Forhåbentlig kan vi fremprovokere en forskel på oppositionens og regerings politik – det ville jo være træls hvis krigspolitikken fortsætter under en ny regering”.

Avisen skal altså primært bruges til at bidrage til at sætte en kile mellem oppositionen og regeringens politik, men også for at bringe krigspolitikken og de massive økonomiske udgifter ind i valgkampen generelt. Fokus har indtil videre i det nye år været efterlønnen, men det økonomiske aspekt kan for Carsten Andersen sagtens kobles på krigspolitikken.

”Når regeringen siger de skærer i efterlønnen, skal vi gå ud og sige nej, man kunne da redde efterlønnen og lad være med at købe kampfly og føre krig”.

Flere artikler fra nr. 305

Flere numre fra 2011

Se flere artikler af forfatter:
Peter Schjerning

Siden er vist 2016 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside