Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 306 – 22. februar 2011 (Kun online)

Egyptiske uafhængige fagforeningsfolks erklæring (Cairo, 19 feb. 2011)

Revolution – Frihed – Social Retfærdighed

Knapt 40 egyptiske strejkeledere fra den uafhængige fagforeningsbevægelse udsendte lørdag dette arbejder-program med krav til den kommende udvikling.

Arbejdernes krav i revolutionen

O, helte fra 25. januar-revolutionen! Vi, arbejdere og fagforeningsfolk fra forskellige arbejdspladser, der har set strejker, besættelser og demonstrationer af hundredtusinder af arbejdere over hele Egypten i den nuværende periode, føler, at det er rigtigt at forene kravene fra strejkende arbejdere, så de kan blive en integreret del af målene for vores revolution, som befolkningen i Egypten gennemførte, og for hvilken martyrerne har udgydt deres blod. Vi præsenterer for jer et arbejdernes program, som samler vores retfærdige krav, for at bekræfte det sociale aspekt i denne revolution og for at forhindre, at revolutionen bliver taget væk fra dem, den er bygget på, og som skulle nyde godt af den.

Arbejdernes krav, som vi rejste før 25. januar-revolutionen, og som var en del af optakten til denne herlige revolution, er:

1. Hæve den nationale mindsteløn og pension, og en indsnævring af forskellen mellem minimums- og maksimums-lønninger, således at den maksimale ikke er mere end 15 gange den minimale, for at opnå det princip om social retfærdighed, som revolutionen rejste. Betaling af arbejdsløshedsunderstøttelse, og en regelmæssig stigning, som vil øges med stigende priser.

2. Frihed til at organisere uafhængige fagforeninger uden betingelser eller begrænsninger, samt beskyttelse af fagforeningerne og deres ledere.

3. Ret for manuelle arbejdere og funktionærer, bønder og fagfolk til jobsikkerhed og beskyttelse mod afskedigelse. Vikarerne skal have permanente jobs, og afskedigede arbejdere skal vende tilbage til deres job. Vi må gøre op med alle undskyldninger for at ansætte arbejdere på midlertidige kontrakter.

4. Gen-nationalisering af alle privatiserede virksomheder og et fuldstændigt stop for det berygtede privatiseringsprogram, der kuldsejlede vores nationale økonomi under det hedengangne regime.

5.
· Fuldstændig fjernelse af korrupte chefer, der blev påtvunget virksomheder for at køre dem ned og sælge dem ud.
· Begrænsning i ansættelse af konsulenter, der er over pensionsalderen, og som æder 3 milliarder af nationalindkomsten, med henblik på at åbne for nye jobmuligheder for de unge.
· Vend tilbage til håndhævelsen af priskontrol på varer og tjenesteydelser for at holde priserne nede og ikke belaste de fattige.

6. Ret for egyptiske arbejdere til at strejke, organisere sit-ins og demonstrere fredeligt, herunder de der strejker nu mod resterne af den fallerede regime – de, der blev påtvunget deres virksomheder med henblik på at køre dem ned, inden de blev solgt ud. Det er vores opfattelse, at hvis denne revolution ikke fører til en retfærdig fordeling af rigdommen, er den ikke noget værd. Frihedsrettigheder er ikke fuldstændige uden sociale frihedsrettigheder. Retten til at stemme er naturligvis afhængig af retten til et brød.

7. Sundhedspleje er en nødvendig betingelse for at øge produktionen.

8. Opløsning af Den Egyptiske Fagforeningsføderation (ETUF) *, som var et af de vigtigste symboler på korruption under det hedengangne regime. Udførelse af juridiske afgørelser, der er udstedt mod den, og beslaglæggelse af dens finansielle aktiver og dokumenter. Beslaglæggelse af aktiver tilhørende lederne af ETUF og dets medlems-fagforeninger samt undersøgelse af dem.

Underskrevet:

Navn – Arbejdsplads
Ahmad Kamal Salah – Ansat ved Meteorological Office
Hossam Muhammad Abdallah Ali – Health Technicians
Sayyida Al-Sayyid Muhammad Fayiz – Nurse
Ashraf Abd al-Wanis – Al-Fayyum Sugar Refinery
Abd-al-Qadir Mansur – Umar Effendi Department Store
Hafiz Nagib Muhammad – Future Pipes Co, 6th October City
Muhammad Hassan – Egypt–Helwan Textiles Co.
Mahmud Abd-al-Munsaf Al-Alwani – Tura Cement
Ali Mahmud Nagi – Egyptian Commercial Pharmaceutical Co.
Umar Muhammad Abd-al-Aziz – Hawamidiyya Sugar Refinery
Muhammad Galal – Egyptian Pharmaceuticals
Shazli Sawi Shazli – Suez Fertilisers Co.
Muhammad Ibrahim Hassan – Military Factory No.45
Wasif Musa Wahba Military – Factory No. 999
Gamil Fathi Hifni General – Transport Authority
Adil Abd-al-Na’im – Cairo General Contractors
Ali Hassan Abu Aita – Al-Qanah Rope Co., Port Sa’id
Hind Abd-al-Gawad Ibrahim – Information Centre
Hamada Abu-Zaid – Information Centre
Muhammad Khairy Zaid – Information Centre
Hatim Salah Sayyid – General Authority for Cultural Centres
Muhammad Abd-al-Hakim – National Postal Authority
Ahmad Islam – International Ibex Co.
Tariq Sayyid Mahmud – Military Factory 99
Nabil Mahmud – Military Factory 999
Mahmud Shukri – Fagforenings-aktivist
Ahmad Faruq – Military Factory 999
Usama Al-Sayyid – Military Factory 999
Yasir Al-Sayyid Ibrahim – Future Pipe Industries
Mahmud Ali Ahmad – Tannery workers
Abd-al-Rasul Abd-al-Ghani – Future workers
Ali Al-Sayyid – Umar Effendi Department Store
Kamal Abu Aita – Property Tax Collectors (RETAU)
Ahmad Abd-al-Sabur – Property Tax Collectors (RETAU)
Salah Abd-al-Hamid – Property Tax Collectors (RETAU)
Mahmud Umar – Property Tax Collectors (RETAU)
Khalid Galal Muhammad – Arbejder
Muhammad Zaki Isma’il – Petrotrade Co.

* Den Egyptiske Fagforeningsføderation (ETUF, Egyptian Trade Union Federation) er det statsloyale fagforbund fra Mubarak-tiden.

Oversat fra engelsk af Jørn Andersen, 22. februar 2011

Læs som PDF:
http://socialister.dk/emner/egypten/20110219_egypten_uafh_fagf_erkl.pdf

Engelske udgave (PDF):
http://socialister.dk/emner/egypten/egypt_workers_prog190211.pdf

Flere artikler fra nr. 306

Flere numre fra 2011

Se flere artikler om emnet:
Egypten

Siden er vist 3592 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside