Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 309 – 19. maj 2011 – side 5

Indvandrerrapport er et forsøg på at splitte arbejderklassen

Pernille Cauchi

Regeringen og Dansk Folkeparti besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en udredning af indvandringens økonomiske konsekvenser. Den delrapport, som nu er offentliggjort, bygger bl.a på et notat, som CEPOS, den borgerligt-liberale tænketank, udarbejdede i februar 2011.

CEPOS opgjorde statens udgifter og indtægter i forbindelse med indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede lande. Beregningerne fremkom ved at trække to tal fra hinanden: Offentlige udgifter og skatteindtægter fra den samme gruppe. Der fremkom et beløb på 16 milliarder, og notatet gav anledning til en lang række overskrifter og diskussioner.

De fleste debattører har angrebet tallene, fordi de ikke er korrigeret for, at omkring 90 pct. af denne gruppe er under 30 år, og at mange er børn eller unge under uddannelse. Hvis man lavede det samme regnestykke for indfødte og efterkommere af indfødte fra vestlige og mere udviklede lande i de samme aldersgrupper, ville man få et lignende resultat.

Derudover er der de fremtidige skatteindtægter fra denne gruppe børn og unge, når de bliver erhvervsaktive. Politikere og medier kunne have valgt at fokusere på denne del af regnestykket, og udvise respekt og taknemmelighed over for indvandrere, som er med til at sørge for, at der i den kommende tid er den arbejdskraft i Danmark vi, ifølge mange andre beregninger, kommer til at mangle, fordi befolkningen generelt bliver ældre og ældre.

Absurd inddeling

Så hvorfor er der overhovedet brugt ressourcer på at stille disse regnestykker op? I hvis interesse er det, at inddele befolkningen efter deres bidrag til den fælles velfærd? Og skal de, der ikke bidrager her og nu sendes bort? Skal vi sende alle landets børn og unge ‘tilbage hvor de kommer fra’, fordi de koster samfundet penge? Skal vi gøre det samme med de syge, de ældre, handicappede og andre, som ikke bidrager med skattekroner her og nu? Eller hvad med dem i Udkantsdanmark, der ikke kan få arbejde, fordi der ikke er job til dem? Har vi råd til dem?

Det er jo fuldstændigt absurd at inddele befolkningsgrupper på denne måde. Der er kun en god forklaring på galskaben, nemlig at udredningen om indvandringens økonomiske konsekvens er et bestillingsjob fra DF, som forsøger at så splid i befolkningen mellem indfødte og indvandrere, og som med denne rapport i hånden kan retfærdiggøre deres vedvarende hetz mod indvandrere, specielt fra muslimske lande.

Del og hersk

Hvis man kan bilde arbejderklassen ind, at det er indvandreres skyld, at efterlønnen afskaffes, at skoleydelsen forringes, at dagpengeperioden halveres, at de lokale skoler og hospitaler lukker, og at vi ikke har råd til velfærd, er denne rapport og især udlægningen af den yderst bekvem.

Det er forkasteligt, at regeringen og embedsværket lader sig udnytte til denne racistiske propaganda for at tilfredsstille DF. Offentliggørelsen af den endelige rapport er i september – samme måned som, da det blev vedtaget at lave rapporten, var sandsynligt, at der ville blive udskrevet folketingsvalg. Det er tydeligt, at rapporten var tænkt som grundlag for DF’s valgkamp.

Heldigvis lader størstedelen af arbejderklassen sig ikke snyde. De fleste kan gennemskue DF’s planer, og finder det forkasteligt, at regeringen i den grad lader sig trække rundt ved næsen.

Problemet i Danmark er ikke indvandrere, men en regering som gang på gang forringer de vilkår, som vores arbejdskammerater har kæmpet for igennem tiderne. Lad os tage kampen op igen og hente inspiration fra vores kammerater i ”mindre udviklede lande”, som i den senere tid har sluppet af med deres magthavere gennem revolutioner.

Flere artikler fra nr. 309

Flere numre fra 2011

Se flere artikler om emnet:
Immigrationskontrol

Se flere artikler af forfatter:
Pernille Cauchi

Siden er vist 2090 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside