Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 309 – 19. maj 2011 – side 12

Vindmøller Ja tak, men ikke i fredede områder

Jens Andersen

Regeringens planer om et testcenter for vindmøller, i Østerild i Thy, møder stor modstand blandt lokale, som kender området og dets unikke natur, der er udpeget af Miljøministeriet til Naturkanon 2009. Det ligger desuden mellem Nationalpark Thy og Nordeuropas største yngleplads for trækfugle.

For at der kan blive plads til dette vindmøllecenter, skal der i det naturskønne område fældes 15 kvadratkilometer skov og et tilsvarende område klithede, vådområder og eng inddrages til industrianlægget. Selve fældningen af skovområdet er i sig selv enormt ødelæggende for det dyreliv, der er i området. Men de vindmøller, der bliver opstillet, vil få en enorm indvirkning, ikke bare på dyrelivet, men også på de mennesker, som bor i området. Vindmøllerne er nemlig ikke bare normale vindmøller, som dem der står rundt omkring i landområder, men også havvindmøller, som er væsentligt større. De eksisterende vindmøller i området er omkring 50 meter høje, mens de nye såkaldte MEGAmøller skiller sig væsentligt ud ved at være op til 250 meter høje, hvilket er lige så højt som f.eks. pylonerne på Storebæltsbroen.

Larmer i et støjfølsomt område

Møllerne larmer meget og vil gøre området omkring centret ubeboeligt, hvilket bl.a. omfatter Thy-lejren, som i 1996, af Miljøministeriet, blev kategoriseret som et støjfølsomt område. Den må lukke, hvis centret bliver en realitet.

Udover dette vil centret i større eller mindre grad være til gene for, i hvert fald, syv bebyggelser i nærheden. Kritikken er dog indtil videre prellet mere eller mindre af på regeringen og DF, som har presset hårdt på, løjet og bedraget, for at få oprettet testcentret så hurtigt som muligt.

For økonomiens skyld

Testcentret har den ene fordel, i forhold til et testcenter på havet, at transporten af mandskab og udstyr er billigere.

Grunden til regeringens store ønske om et testcenter har været, at man ønskede at skabe gode virksomhedsforhold for Vestas i Danmark, i håb om at det ville få dem til at stoppe udflytning af arbejdsplader til andre lande. Det har dog vist sig ikke at være nok til at forhindre udflytning af arbejdspladser, hvilket sætter spørgsmålstegn ved hele den politik, som regeringer i mange år har ført overfor multinationale selskaber, som bl.a. indebærer, at de i vidt omfang har sluppet for at betale skat i Danmark.

Så længe vi lever i et kapitalistisk system, vil det desværre være hensynet til profit, der vejer tungest, både i forhold til om folk kan få et arbejde og i forhold til at stoppe klimaforandringer og bevare naturskønne områder.

Modstand

Fældningen af skovområdet er indtil videre planlagt til at starte d. 18. juli, og der er taget initiativ til at arrangere protester mod det. Så hvis man har lyst til en tur til Thy i en god sags tjeneste, er chancen der nu. For mere info, kontakt tlf. 29886432.

På hjemmesiden www.nationalttestcenter.dk kan man holde sig opdateret i sagen. Desuden kan filmen ‘Vindmøllerne kommer’, som kan findes på http://journalisthojskolen.blip.tv/file/4684120/ anbefales.

Flere artikler fra nr. 309

Flere numre fra 2011

Se flere artikler af forfatter:
Jens Andersen

Siden er vist 2185 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside