Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 310 – 1. juli 2011 – side 4

Det mener vi

Nej til grænsebomme, ja til åbne grænser

Der er megen farce over hele grænsebomssagen, som har fyldt medierne og det politiske landskab gennem maj og juni. Men bag farcen ligger Dansk Folkepartis beskidte nationalistiske dagsorden.

Mange af DF’s vælgere tror på deres ”sociale” profil. Men for DF er nationalismen altid langt vigtigere end den sociale dagsorden.

Nationalismen

Nationalismen er ikke noget DF har patent på – og det er paradoksalt nok det, der gør den farlig.

Nationalismen er indbygget i den kapitalistiske stat. Nationalstaten er et udtryk for, hvordan den globale kapitalisme har delt verden mellem sig. Og de forsvarer den med militær og politi.

Nationalismen er en ideologi, der bruges til at fortælle os, at denne opdeling er ”naturlig” – selv om de fleste staters grænser er et resultat af krige i den herskende klasse.

Nationalismen splitter arbejderklassen. Faktisk er det den form for splittelse, der er sværest at overvinde.

Splittelsen mellem fx mænd og kvinder, faglærte og ufaglærte, sorte og hvide kan ret let overvindes eller svækkes, så snart dele af arbejderklassen deltager i kollektiv kamp. Så bliver splittelsen en hæmsko for at udvikle kampen, og argumenterne for solidaritet og fælles kamp har lettere ved at vinde.

Den nationale splittelse er langt sværere at overvinde. Selv om vi kan føle mere fællesskab med fx græske arbejdere end med A.P. Møller, så er det langt sværere at omsætte til organisering.

Nationalstatens grænser nedbrydes ikke uden at nedbryde nationalstaten selv. Det betyder, at det er nødvendigt med en revolution for at overvinde nationalismen.

Derfor er også langt de fleste partier nationalistiske, omend i forskellige grader. De snakker alle sammen om ”vores” krise, ”vores” betalingsbalance osv. – selv om det i realiteten kun er elitens.

Men DF er rabiate nationalister. For dem er nationalismen det primære værktøj til at underkue solidariteten. Deres racisme er kun et middel til at fremme nationalismen.

Internationalisme

For socialister er kampen mod nationalismen helt grundlæggende. Vi kan kun vinde over kapitalismen globalt. Derfor er international solidaritet så afgørende.

Så når DF har held til at sætte flere grænsebomme op, skal vi ikke nøjes med at grine ad det farce-agtige i historien. De har skubbet en smule mere til nationalismen – og dermed svækket vores solidaritet med arbejdere fra fx Grækenland eller Østeuropa.

Det tragiske er, at det kræver klare socialistiske principper at bekæmpe nationalismen ideologisk. Selv S og SF er mere enige end uenige med DF, når det kommer til nationalismen.

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 310

Flere numre fra 2011

Se flere artikler om emnet:
Dansk Folkeparti
Nationalisme

Siden er vist 1984 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside