Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 310 – 1. juli 2011 – side 5

To fronter i studenterprotest

Prestigebyggeri for studenterkroner

Alen Stefanovski + Jesper Juul Mikkelsen

En regnvåd onsdag aften havde de aktive i UCC (University College Capital) indkaldt til fest mod nedskæringer ude foran bestyrelsens sidste møde inden sommerferien.

Festen var en protest imod bestyrelsens plan om et fælles campus på Carlsberggrunden til 1,1 mia. kroner, og dermed en fortsættelse af de blokader, man havde lavet tidligere på året. For campus-projektet skal fi nansieres af et i forvejen totalt nedskåret budget og dermed fra uddannelser, der i forvejen ”bløder på det kraftigste”, som det blev sagt fra højttalervognen.

Siden UCC blev oprettet som en fælles paraply for en række mellemlange videregående uddannelser som pædagog, lærer og sygeplejesker m. fl., har UCC betydet lukning af skoler, fyring af personale og en kraftig reduktion af timetallet for de studerende.

For eksempel er pædagogernes timetal nu nede på 11 timer om ugen, og samtidig bliver der skåret kraftigt i lærernes forberedelsestid.

For at undgå de utilfredse studerende fl yttede bestyrelsen mødet i sidste øjeblik, men de studerende fl yttede protesten med. Efter at de protesterende havde stået tre timer i regnvejret uden for det store metalgitter, som omkranser UCC bygningen, kom bestyrelsen ud fra mødet ad to forskellige udgange for at undgå at blive konfronteret med de aktionerende.

Blokaderne og festen foran UCC bestyrelsens møde var ikke blot et forsøg på at råbe bestyrelsen op, men blev også et symbol på det demokratiske underskud som ligger i UCC.

Forstenet elevorganisering

I UCC bestyrelsen sidder der såkaldte elevrepræsentanter, men dette er ingen sikkerhed, for at de studerende bliver hørt. Bestyrelsen er styret af eksterne kræfter, som sidder på magten, og har en anden dagsorden end underviserne og de studerende.

Det fælles elevråd kaldet UCC-DSR er også præget af den udemokratiske struktur, som gennemsyrer UCC. Dette elevråd er fi nansieret af UCC-institutionen, og de elevrepræsentanter, som sidder i UCCbestyrelsen, har ikke nogen reel demokratisk basis.

Derfor har stilen indtil nu været, at de studerende i elevrådet mest af alt kommer til at legitimere beslutningerne taget i UCC. Dermed fremmer UCC-DSR en stil, hvor elevrepræsentanter sidder i elevrådet med deres personlige CV-pleje og karrieredyrkelse som guideline.

Samtidig har vi de faglige elevorganisationer, der er økonomisk afhængige af deres respektive faglige moderorganisationer. Elevorganisationer viderefører desværre den fagchauvinistiske praksis, som ligger i deres moderorganisationer. Denne kassetænkning er ikke særlig brugbar, når man som studerende står over for generelle nedskæringer og forringelser.

Blokaderne mod UCC var organiseret af studerende, som havde taget initiativet til at protestere uden støtte fra hverken de faglige organisationer eller UCC-DSR.

En positiv undtagelse var de pædagogstuderendes organisation, PLS, som efter kort tid valgte at gå ind og støtte de aktive studerendes kamp. Men ingen af de andre faglige organisationer støttede op.

Antikapitalistisk netværk

Som studerende på UCC, Metropol eller hvilken som helst anden mellemlang videregående uddannelse er udfordringen den samme. Vores uddannelser bliver angrebet over en bred front, men vores elevråd og faglige organisationer er ikke gearet til kamp og modstand, og der er intet tegn på, at nedskæringerne vil stoppe.

Derfor er det nødvendigt at bygge aktivistnetværk på tværs af uddannelserne for at sikre aktivitet, men også for at lægge pres på de faglige organisationer og dermed få dem ud af nedgangen og med i kampen. Denne udfordring stod klart for alle på den regnvåde protest onsdag aften.

Flere artikler fra nr. 310

Flere numre fra 2011

Se flere artikler om emnet:
Uddannelse
Studenterkamp (DK)

Se flere artikler af forfatter:
Alen Stefanovski
Jesper Juul Mikkelsen

Siden er vist 1760 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside