Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 310 – 1. juli 2011 – side 10

Efter årsmødet

Opbrud i Enhedslisten?

Hans Jørgen Vad

De senere år har Enhedslistens top vist en stærkere og stærkere tendens til at løsrive sig fra den radikale græsrodstradition, som EL repræsenterer.

Eksempler var forsøget på at halvere afdelingernes kontingent-del og modviljen mod at opbygge dobbeltorganiseringen, som vil styrke partiets basis. Men der er også politiske paralleller.

Fx da HB-flertallet sidste år bad om grønt lys til et klart ja til finansloven, hvilket dog blev nedstemt på årsmødet.

Kulminationen på denne højredrejning så vi, da et stort flertal i ELs hoved-bestyrelse støttede Libyen-krigen. Derfor var der med spænding set frem til årsmødet, hvor Libyen var et hot punkt på dagsordenen.

Her fik HB-flertallet kun en kneben støtte til sin beretning med 149 stemmer mod mindretallets 136, medens 9 undlod.

Men det hører med til historien, at HB-flertallet havde bestemt, at sagen skulle afgøres ved en beretnings-afstemning, hvor der ikke kan stilles ændringsforslag. Derfor sagde de 149 både ja til at EL støttede aktionen, men også at EL senere trak sig.

Havde spørgsmålet været afgjort med en udtalelse, kunne man have stillet ændringsforslag, så man kunne have stemt om punkterne enkeltvis. Under alle omstændigheder var modstanden stor og flertallet lille, så det var et så kraftigt klip i øret til folketingsgruppen, som for en tid vil stoppe flirten med militære aktioner.

Fighters & Lovers

Også i et andet spørgsmål blev partitoppen sat på plads, nemlig Fighters & Lovers.

Her var der et forslag om, at EL skulle støtte de terror-dømte – hvoraf nogle er Enhedsliste-medlemmer – med et symbolsk beløb på 10.000 til dækning af sagsomkostningerne, som løber op omkring en mio.

Først modsatte HB-flertallet sig, at det overhovedet skulle behandles, hvilket blev klart nedstemt. Dernæst blev forslaget vedtaget lige så markant trods HB-flertallets stærke advarsler om al den dårlige presse det ville give.

Netop derfor var det så befriende, at det blev vedtaget, så vi én gang for alle kunne få afgjort, om der er hold i disse presse-trusler. Som det viste sig, gav det kun anledning til nogle små pip.

Et tredje punkt var, om EL skal markere en klarere socialistisk profil i valgkam-pen?
Det faldt rimeligt knebent med stemmerne 110-131, hvilket ikke er noget tilbage-slag, da EL i årevis har undladt dette. Mere bekymrende var nogle af argumenterne i debatten, som havde umiskendelige lighedstræk med de SF-argumenter, der førte til SFs ja til markedskapitalismen.

Hermed ikke sagt, at flertallet deler disse begrundelser, da en sådan SF-orienteret fløj kun udgør et lille mindretal. Men den står stærkt i dele af partiapparatet, der var hovedkræfterne i at modarbejde forslaget, som der heller ikke var megen debat om.

Men årsmødets beslutning om, at der i den kommende periode skal føres en grundig strategi-debat giver mulighed for at råde bod på dette.

Denne debat giver også mulighed for et opgør med andre elementer i en tiltagende SF-isering af EL, hvor spin skal erstatte medlemsdebat, myten om at presse-”fortællinger” giver EL fremgang og troen på, at vi vinder troværdighed med signaler om ansvarlighed på systemets præmisser.

Må vise et klart venstrealternativ

EL ligger godt i målingerne, og gennembruddet kom, da EL var i solo-opposition mod pointsystemet.

Men også medlemsudviklingen er flot, og et udtryk for en venstredrejning blandt mange tidligere SF’ere og socialdemokrater.

Men EL befrugter ikke dette politiske opbrud ved at efterligne SF – men kun ved at vise et markant alternativ.

Efter et valg får vi sikkert en S-SF-regering, hvor finansloven bliver et centralt spørgsmål for EL: Nemlig om vi skal følge folketingsgruppens kurs, der blev nedstemt på det forrige årsmøde? Eller den linje, som årsmødet vedtog?

Hidtil har folketingsgruppen ikke udtalt at sig om dette – men i løbet at det næste par måneder vil det fremkalde en åben debat. Udfaldet bliver afgjort af, i hvilket omfang det lykkes at aktivere partidemokratiet i denne.

Hans Jørgen Vad er medlem af ELs hovedbestyrelse (HB)

Se også:
SAA 310: Socialisme fra en ministertaburet?

Flere artikler fra nr. 310

Flere numre fra 2011

Se flere artikler om emnet:
Enhedslisten

Se flere artikler af forfatter:
Hans Jørgen Vad

Siden er vist 3451 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside