Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 310 – 1. juli 2011 – side 10

Introduktion til socialisme

Hvad er centrisme?

Anders Bæk Simonsen

Dette mærkelige ord dækker over en organisation, der befinder sig imellem reform og revolution. Begrebet knytter sig især til den tyske socialistiske bevægelse i slutningen af og umiddelbart efter 1. verdenskrig.

I arbejderklassens historie har der tegnet sig to hoved-tendenser: En reformistisk, der forsøger at forbedre forholdene for arbejderklassen inden for kapitalismens bestående rammer, og en revolutionær, der vil smadre den bestående orden og erstatte den med arbejdermagt.

I perioder med ideologisk opbrud (fx krige eller politiske og økonomiske kriser) kan der opstå centristiske organisationer – altså en tredje politisk tendens, der indeholder et bredt spektrum af ideer imellem reformisme og revolution.

Reformisternes forræderi

Den centristiske tendens opstod i Tyskland under 1. verdenskrigs vanvid. Presset af arbejderklassen, som ikke længere ønskede at være kanonføde for borgerskabets krig og i stedet begyndte at vende sig mod revolutionære ideer, stemte en række socialdemokrater imod nye krigsbevillinger, og blev i januar 1917 smidt ud af Socialdemokratiet (SPD).

De ”uafhængige socialdemokrater” (USPD) var altså presset ud i modstand mod krigen. Men de ønskede ikke et egentligt opgør med de kapitalistiske kræfter, som drev krigen frem.

De stillede sig i en centrum-postion mellem SPDs reformisme og de revolutionære.

Ustabil

Centrismen blev et midlertidigt stoppested for mange arbejdere, der gerne ville socialisme, men troede på mange af deres tidligere ledere, mens de ikke havde tiltro til det svage Kommunistparti (KPD).

Centristiske masse-organisationer er i deres natur ustabile og vaklende. I hele perioden var USPD splittet mellem en højrefløj, der søgte mod SPDs parlamentarisme og en venstrefløj, der søgte revolutionære svar.

Typisk var højrefløjen stærkest i toppen af USPD og venstrefløjen i bunden. Når revolutionen gik fremad, gik USPD til venstre og omvendt.

Fra 1920 blev revolutionære organisationer samlet i Kommunistisk Internationale (Komintern). Og i USPD opstod diskussionen om, hvorvidt man skulle tilslutte sig – hvilket blev vedtaget på en kongres i oktober 1920.

Det splittede USPD. Et flertal (400.000) sluttede sig sammen med det unge KPD, mens lidt færre fortsatte som USPD. 2 år senere vendte resterne af USPD tilbage til SPD.

To slags kræfter

Centristiske organisationer bliver trukket til højre og venstre af klassekampen. Men de bliver også trukket af andre politiske kræfter.

Revolutioner udvikler sig aldrig jævnt og kun fremad. Der er også tilbageslag. Begge dele påvirkede USPD – og partiet kunne derfor ikke fungere som en kraft, der konsekvent skubbede på revolutionen.

I Tyskland var KPD ret lille. Men KPD var en del af en langt større international bevægelse for revolution organiseret i Komintern. Og det var dén politiske kraft, der i sidste instans trak flertallet i USPD over i KPD.

Det var altså på den ene side revolutionens udvikling og på den anden side det, at der eksisterede en revolutionær pol uden for USPD, der fik flertallet til at tilslutte sig revolutionspartiet KPD.

I dag

Centristiske masseorganisationer opstår kun i revolutionære situationer. Men mindre organisationer med et uklart fundament kan sagtens have centristiske træk uden for revolutionære perioder.

Det gælder fx for Enhedslisten. EL har et revolutionært princip-program. Mange medlemmer er revolutionære. Men ELs praksis handler mest om valg og folketing og meget lidt om at organisere antikapitalistisk modstand.

EL bliver trukket til højre og venstre af klassekampen. Men EL bliver aldrig som helhed en revolutionær organisation.

For at vinde de bedste dele af EL for konsekvent revolutionær politik er det nødvendigt at styrke opbygningen af en selvstændig revolutionær organisation.

Flere artikler fra nr. 310

Flere numre fra 2011

Se flere artikler om emnet:
Centrisme

Se flere artikler af forfatter:
Anders Bæk Simonsen

Siden er vist 2559 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside