Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 311 – 19. august 2011 – side 13

Østerild

Modstand

Beslutningen om at placere 7 kæmpevindmøller i Østerild Klitplantage har mødt massiv modstand.

En demonstration den 15. juli samlede 600 thyboere, og siden den 16. juli hvor maskinerne gik i gang har aktivister været i skoven døgnet rundt. Ved at stille sig foran rydningsmaskinerne lykkedes det aktivisterne at forsinke fældningen af de første 12 hektar skov i halvanden uge.

Aktionen har mødt opbakning fra beboerne i området, Lotte Sjelborg Pring siger: ”Det er utroligt hvad de lokale yder af indsats. De er flinke til at komme med mad og i det hele taget støtte op når der er nogle forskellige arrangementer. Vi fik champagne af nogen da fældningen blev udsat.”

Lokale lodsejere har meldt miljøministeriet til Vestre Landsret, den 29. august skal den tage stilling til om der kan føres sag mod miljøministeriet. Desuden har Dansk Naturfredningsforening meldt staten til EU-kommissionen. De to sager forhindrede dog ikke Karen Ellemann i at starte fældningen.

Der er også modstand mod fældningen bland skovarbejderne. Elias Schjerbeck, en aktivist fra Østerild Klitplantage, siger: ”Skovarbejderne var også imod fældningen, for de bor der selv. Men de turde ikke rigtig at gøre noget af frygt for at miste deres arbejde.”

Der er blevet afholdt støttekoncerter, folkekøkken og andre aktiviteter. Bl.a. er der blevet opstartet ugentlige sang-manifestationer de sidste to uger – det samlede henholdsvis 50 og 100 deltagere.

Det lykkedes først at fælde træerne da der blev tilkaldt 150 ekstra politibetjente.

Lotte Sjelborg Pring siger: ”Det er også hele den demokratiske proces, eller manglen på samme, vi er oprørte over. Og statens magtmisbrug. Det ligner ikke noget at sætte 150 politibetjente ind mod fredelige mennesker. Vi er på privat ejendom – der har de også været og chikanere folk, og de har spurgt dem om deres navn og personnummer som de overhovedet ikke har krav på. De er gået ind og læst i vores papirer. De kommer tidligt om morgenen og vækker os i skudsikre veste og er dybt ubehagelige. Sådan har vi det ikke med det lokale politi.”

Første fase af fældningen er overstået, men aktivisterne er stadig i skoven og forhindrer oprydningen af de fældede træer.

I starten af august vandt aktivisterne en delvis sejr da Karen Ellemann valgte at udskyde næste fase af fældningen til efter Vestre Landsrets dom den 29. august. Men hun åbner stadig for muligheden af at DTU kan begynde at anlægge veje indtil da.

Som Elias Schjerbeck siger: ”Den eneste måde det kan blive stoppet på er at folk viser deres modstand mod det. Hvis vi ikke tager derop og stopper det så kommer skoven bare til at blive fældet og demokratiet vil blive krænket.”

Tag op og besøg aktivisterne i Østerild Klitplantage – de er der hele døgnet og alle er velkomne.

Se mere på www.nationalttestcenter.dk

Flere artikler fra nr. 311

Flere numre fra 2011

Siden er vist 1292 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside