Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 311 – 19. august 2011 – side 999

Valgtillæg

Sådan siger de aktive om VKO-regeringen

Vi har spurgt aktive fra bevægelserne om, hvorfor vi skal af med VKO.

Forringelsernes regering

Kasper Madsen, faglig sekretær i PLS, Pædagogstuderendes LandsSammenslutning:

“Regeringen har siden 2007 afskaffet det reelle demokrati på det enkelte uddannelsessted, barberet vejledning og timetal ned og dermed reduceret vores uddannelse til et sted, hvor vi undervises mere i evidens end i pædagogik. Nå ja, og så er de løbet fra løftet om forbedring af vores uddannelse og vilkår igennem afskaffelsen af de lønnede praktikker.

Jeg kunne fristes til at mistænke dem for at reducere vores fag til noget, en hvilken som helst kan kaste sig ud i – sådan som de har presset pædagogerne til at indrette deres hverdag efter arbejde i skemaer, dokumentation, test og evaluering, frem for at have tillid til deres faglighed og evne til at tilrettelægge den pædagogiske hverdag ud fra pædagogiske principper, om at den enkelte borger skal udvikles hele vejen rundt og ikke kun gennem hovedet eller hjernen.”

Fremmedhadets regering

Interview med Jørgen Kirkegård, Bedsteforældre for Asyl, 28. august, 2011

Forholdene for asylansøgere er blevet værre og værre gennem de sidste 10 år. Mange af de mennesker, der kommer her, er jo dybt traumatiserede, og alligevel er politiet, de første de møder, i stedet for f.eks. socialarbejdere eller psykologer eller andre med relevant faglig baggrund.

Man er parat til at smide flygtninge ud, nærmest før de er kommet ind i landet. I asylcentrene er der tusindvis af ansøgere, som har levet der i 10-12 år, nogle børn har levet hele deres liv på et asylcenter. Ifølge Røde Kors giver livet på asylcentret varige skader allerede efter et halvt år, f.eks. forringes hukommelse og koncentrationsevne betydeligt.

Det er først inden for de sidste ti år, at Danmark er blevet så fremmedfjendsk! Under VKO er det Pia, der svinger taktstokken, og politikerne er så bundne af de aftaler, de har indgået.

Bedsteforældre for Asyl er uden partipolitisk tilknytning, men som det ser ud nu, vil rød blok føre en mere anstændig asylpolitik. Og politikerne må give efter for folkeligt pres, så det handler også om at vi skal have vækket det danske folk.

Bedsteforældre for Asyl arrangerer demonstrationer for en anstændig asylpolitik d. 6/9 og 12/9 på Nytorv i Kbh. kl. 16.00.

Klimaskeptikernes regering

Vi har spurgt Jørn Andersen, aktiv i Klimabevægelsen og medarrangør af den store demonstration under klimatopmødet i 2009:

Hvorfor skal vi af med VKO-regeringen set fra en klima-vinkel?

Den første VKO-statsminister, Fogh, startede som klima-benægter. Hans vice-statsminister, den konservative Bendt Bendtsen, standsede udbygningen af vindmøller ”af hensyn til konkurrenceevnen”.

Den anden VKO-statsminister, Løkke, hjalp med til, at der ikke kom noget som helst ud af klimatopmødet i København.

VKO har spildt 10 år – de burde dømmes for ”forbrydelser mod menneskeheden”.

Vil S-SF gøre noget ved det?

De siger de vil – men alt for lidt og alt for langsomt. Men i det mindste erkender de, at problemet er alvorligt.

Også under S-SF bliver det nødvendigt med en bevægelse for at stoppe klimakatastrofen.

Krigenes regering

Arian Odabaei, Nej til krig, siger:

“Under VKO-regeringen, har Danmark nu været en krigsførende nation i ti år. Årsagerne til krigene i Afghanistan, Irak og nu også Libyen, har angiveligt været at skabe demokrati og fred, men når vi i dag ser på verden, kan vi kun konstatere én ting, nemlig at ti års ”krig mod terror” kun har gjort verden til et mere usikkert sted for alle, at verden er blevet mindre demokratisk og endnu mindre fredeligt.

Ti års krig har kostet 41 danske soldater livet og endnu flere civile i Afghanistan, Irak og Libyen, mens ingen er stillet til ansvar for disse ugerninger. Overtrædelser af internationale konventioner og love er blevet normaliseret og ingen fra hverken VKO-regeringen eller oppositionen, med undtagelse af Enhedslisten, synes at have et problem med det. Herudover har VKO-regeringen brugt enorme summer på den danske krigsmaskine (25 milliarder kroner årligt), hvilket har medført yderligere militarisering af Danmark.

Efter 10 års aktiv krigsdeltagelse, burde der ikke længere herske tvivl om, at ”krigen mod terror” ikke er en krig for fred, demokrati eller menneskerettigheder, men derimod for stormagternes geopolitiske og økonomiske interesser. Danmarks har deltaget i disse krige for at pleje de danske virksomheders interesser samt at sikre, at Danmark står på stormagternes side, når krigsbyttet skal deles. På trods af mediernes manglende kritiske dækning af krigene, er krigsmodstanden vokset med årene. Vores vigtigste opgave i dag, er at få krigsmodstanden til at vokse yderligere, ved sætte gang i en bred, aktiv og synlig fredsbevægelse – Krig er ikke fred og frihed er ikke slaveri.”

Kapitalisternes regering

Olaf Schroeder-Løndorf, næstformand i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920

Hvad har ti år med VKO betydet for dit fagområde og jeres medlemmer?

I vores branche er vores arbejdsdag ofte afhængig af vejret. Udførelsen af stilladsarbejde kan ikke altid bliver gjort sikkert og forsvarligt i regn- eller snevejr, derfor er det vigtig, at vi kan få dagpenge for de timer i vinterhalvåret, hvor arbejdet ikke kan udføres. Fjernelse af efterlønnen betyder, at mange af vores kollegaer, som er nedslidte efter at have løftet op til ti tons stål hver dag i mange år, skal tilbringe flere år på arbejdsmarket end de reelt kan holde til.

Vi blev også afskåret fra nogle – for vores branche – vigtige kurser. Kurser vi besøgte meget i vinterperioden, hvor vi ikke havde så meget arbejde og hellere ville uddannes end at være dagpenge-modtagere. Nu kan vi ikke tage en række af kurser, der koster mere end 3.500 kroner, når vi er ledige. Men angrebene har ikke ramt stilladsbranchen alene. Forringelser af dagpengesystemet betyder også dårligere forhold for mange andre fagområder.

For mig virker det mere som et angreb af VKO imod de større fagforeninger for at svække sammenholdet og dens styrke.

Flere artikler fra nr. 311

Flere numre fra 2011

Se flere artikler om emnet:
DK: Folketingsvalg 2011

Siden er vist 2073 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside