Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 312 – 23. september 2011 – side 2

Hvad viser valget

Ideologisk venstredrejning i Danmark

Hans Jørgen Vad

I en vurdering af valget er man nødt til at indtænke baggrunden i den økonomiske krise, det arabiske forår og sommerens terrormassakre i Norge.

På to afgørende punkter har det været med til at underminere det verdensbillede, som ti års VKO-regime har bygget på: Troen på kapitalismens ufejlbarlighed og at muslimer ikke ønsker demokrati. Særligt massakren på Utøya vil i mange år stå lige så stærkt i erindringen som 11. september for ti år siden.

Gennembrud for Enhedslisten – på klarhed!

Her er det mest bemærkelsesværdige naturligvis Enhedslistens fantastisk flotte valgresultat med hele 12 mandater. Vi skal tilbage til 1977 for at finde fortilfælde, hvor venstrefløjen til venstre for SF (VS og DKP) har opnået 12 mandater. Og helt tilbage til 1945 for at finde et bedre valgresultat for den yderste venstrefløj.

Bemærkelsesværdigt er det også, at resultatet blev opnået på klarhed. Både på indvandrer-spørgsmål som 24-årsregel og point-system og på sociale klasse-spørgsmål som efterløn, dagpenge og skattelettelser.

Noget af forklaringen er naturligvis SFs højredrejning og et katastrofalt svigt fx i forhold til efterløn og dagpenge. For når man ikke klart kan sige, at man tilbageruller VKOs forringelser på disse punkter, er man dømt til at tabe.

Ideologisk opbrud?

Men når gennembruddet blev så markant, er det næppe hele forklaringen. Valget vidner også om, at et større ideologisk opbrud er på vej. Det var fx karakteristisk, at det ikke skadede Enhedslisten, da pressen en overgang kørte på, at vi går ind for et klasseløst, kommunistisk samfund. For naturligvis gør Enhedslisten det, når der menes den type kommunisme, som Marx beskrev. Og ikke det vrangbillede, som Moskva-kommunismen udartede sig til.

Opgør med VKO – det vandt de Radikale på

Allerede i starten af valgkampen brød sammenholdet i VKO sammen, og ret hurtigt viste det sig, at indvandrer-kortet h ar mistet sin virkning. DET vandt de Radikale på – mere end deres økonomiske politik, som er ultra-blå. For nu viser det sig faktisk, at dele af deres bagland ønsker lempelser af dagpengereglerne – i modsætning til partitoppen.

Men ikke desto mindre har det givet en konstellation, som stort set udelukker Enhedslistens 12 mandater fra parlamentarisk indflydelse. Og som gør det utænkeligt med en finanslov, som vil være spiselig for Enhedslisten.

Det betyder naturligvis ikke, at man skal undlade at søge parlamentarisk indflydelse. Men det vil kun være muligt på enkelt-spørgsmål, og det bliver svært!

Alternativet ligger uden for Folketinget

Derimod giver Enhedslistens øgede styrke i Folketinget os langt bedre muligheder for at udbygge vores indflydelse udenfor Folketinget. At det virker viser alt fra Velfærdsinitiativet i 2006, Klimatopmødet til Kirkeasyl og Kærlighed uden Grænser i 2009 og 2010. Her var protester og demonstrationer meget mere dagsordensættende end parlamentariske udspil.

Det er ikke bare abstrakt, at valget her har øget Enhedslistens muligheder. For helt konkret har alle de nye i Enhedslistens folketingsgruppe netop deres rødder sådanne bevægelser: Lige fra elev- og fagforeningsarbejde til Kirkeasyl.

Hele Enhedslisten må styrkes

Men det er ikke tilstrækkeligt, at folketingsgruppen styrkes. Det flotte valgresultat og de mange nye medlemmer skal bruges til at styrke hele Enhedslistens organisation. Ikke bare afdelingerne, men også landsdækkende netværk til at styrke fagforenings- og bevægelsesarbejdet. En meget central opgave for ledelse og ansatte.

Flere artikler fra nr. 312

Flere numre fra 2011

Se flere artikler af forfatter:
Hans Jørgen Vad

Siden er vist 1811 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside