Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 312 – 23. september 2011 – side 12

Faldgruber ved løntilskud

Jens F Andersen

Flere og flere sager om løntilskud havner i dag i retten. Dette sker ud fra at mange institutioner og virksomheder benytter denne ordning og dermed opsiger medarbejdere på normalløn.

Problemet omkring sagerne ved retten er Højesterets praksis på området. Mange taber deres sager pga. de aftaler, der ligger mellem de enkelte fagforbund og arbejdsgiverne.

Hovedaftalen mellem DA og LO

I hovedaftalen mellem DA og LO indgår begrebet ”usaglig opsigelse”. Denne aftale dækker opsigelse ved en samtidig ansættelse af en erstatning på løntilskud. Man skal huske, at hvis den overenskomst, der er indgået på det område, hvor en medarbejder usagligt bliver opsagt, ikke henviser til Hovedaftalen, er det Højesterets praksis som der indtræder. Sagsøgeren (typisk fagforbundet) får altså ikke medhold.

Undersøg altid den gældende overenskomst på området

En god ting er, at man altid ved ansættelsens start, skal undersøge gældende overenskomst på området. Man skal undersøge om overenskomsten henviser til alle punkter i Hovedaftalen mellem DA og LO.

En chauffør måtte sande dette da vedkommende blev opsagt fra sit job pga. manglende arbejde. Her havde man forinden ansat en anden chauffør med løntilskud. Chaufføren indbragte sagen for domstolen, for usaglig opsigelse. I sagen henviste chaufføren til overenskomsten mellem Arbejdsgiverforeningen og Transport.

Østre Landsret afviste sagen, da ansættelseskontrakten ikke indeholdt en bestemmelse om godtgørelse ved usaglig opsigelse, og fordi ansættelseskontrakten heller ikke henviste til Hovedaftalen mellem DA og LO.

Dommen viser, at godtgørelse for usaglig afskedigelse forudsætter, at der er hjemmel hertil i en aftale, eller i lovgivningen. Det sidste er desværre ikke tilfældet.

Dommen viser også, at en henvisning til en overenskomst i den individuelle ansættelseskontrakt ikke altid indebærer, at hovedaftalen på det pågældende område er gældende. Derfor skal man sikre sig, at der i ansættelseskontrakten er indført, at arbejdsgiveren er overenskomstforpligtet.

Det er altså vigtigt at være dækket ind under overenskomsten. Det beskytter ens ansættelse mod trusler fra den stadig mere udbredte brug af løntilskudsordninger. Spørg jeres fagforening om dette.

Flere artikler fra nr. 312

Flere numre fra 2011

Se flere artikler af forfatter:
Jens F Andersen

Siden er vist 1934 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside