Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 313 – 14. oktober 2011 – side 3

Split i SUF

Rasmus Holmegaard + Jesper Juul Mikkelsen

Den 22. september valgte en lille gruppe at bryde med SUF for at danne Enhedslisten Ungdom (EU). Dette splittelsesforsøg er udtryk for den voksende politiske uenighed, som eksisterer i både Enhedslisten og SUF, og som handler om, hvilken retning venstrefløjen skal udvikle sig i.

Da Libyen-krigen startede med Enhedslisten støtte, blev SUF sat på en prøve. På SUFs landsmøde var organisationen politisk splittet på spørgsmålet om krigen, men SUFs ledelse vandt flertal for at gå imod krigsstøtten og udtalte bl.a.:

”Vi vil opfordre andre partier, organisationer og bevægelser til at deltage i en fælles diskussion af mulighederne for en genstart af anti-krigsbevægelsen”.

Denne udtalelse blev fulgt op af en kritisk gæstetale på Enhedslistens årsmøde, hvor Enhedslistens stigende parlamentsfokusering og krigsdeltagelsen blev kritiseret meget klart.

SUF havde valgt at støtte den venstrefløj i Enhedslisten, som var trætte af blot at gå og vente på valg og meget bekymrede over Enhedslistens støtte til krigen i Libyen.

En kamp om venstrefløjens retning

Oprettelsen af EU er altså kulminationen på en voksende politisk uenighed på venstrefløjen, som handler om i hvilken retning vi skal orientere os: Skal vores primære inspiration hentes fra de folkelige oprør og klassekampe i Mellemøsten, USA og Europa? Eller skal vores primære fokus rettes mod spørgsmål til ministeren, næste valgkamp og tilpasning til det parlamentariske spil.

At SUF’s revolutionære politik er blevet en torn i øjet på højrefløjen i EL ses tydeligt af, at EL’s unge folketingsmedlemmer Johanne Schmidt-Nielsen og Rosa Lund valgte at melde sig ud af SUF lige før forsøget på at skabe EU blev offentliggjort.

Meget tyder på at oprettelsen af Enhedslisten Ungdom også handler om en kamp om Enhedslisten, og at dele af de mest magtfulde i Enhedslisten forsøger at skabe en ungdomsorganisation, som er mere medgørlig og kan understøtte en udvikling af Enhedslisten i en endnu mere parlamentarisk retning.

Der er derfor ingen tvivl om, at ISU støtter SUF i denne sag – SUF har vist politisk klarsyn ved at fastholde en vigtig antiimperialistisk tradition på venstrefløjen. Den bedste beskyttelse af SUF er, at vi sammen kæmper for at få det begynde internationale oprør og kampen på skoler og arbejdspladser til at fylde meget mere både i SUF, Enhedslisten og på venstrefløjen generelt.

Se også:
SAA 313: Interview med Libertære Socialister: “Vi kæmper for en revolution”

Flere artikler fra nr. 313

Flere numre fra 2011

Se flere artikler om emnet:
SUF (Socialistisk UngdomsFront)

Se flere artikler af forfatter:
Rasmus Holmegaard
Jesper Juul Mikkelsen

Siden er vist 2518 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside