Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 315 – 9. december 2011 – side 3

Arbejdsløsheden vokser

Jakob Nerup

Hver eneste dag vokser antallet af arbejdsløse i Danmark. Officielt er der 165.000 fuldtidsarbejdsløse, hvilket svarer til 6,2 %. Men bag disse tal gemmer der sig både langt flere arbejdsløse og meget større procenter.

Ufaglærte og unge har dobbelt så stor arbejdsløshed som gennemsnittet. En meget stor gruppe er permanent skubbet ud af arbejdsmarkedet til en ussel tilværelse på kontanthjælp eller ingenting.

Krisen har ramt den danske produktion af varer og tjenesteydelser hårdt. Den er nu 5,7 procent lavere end før krisen og har kostet danskerne 188.000 tabte arbejdspladser og 110 milliarder kroner i tabt velstand. Ingen almindelige danskere undgår berøring med arbejdsløsheden. Man har et familiemedlem eller en ven som er ramt.

· De ufaglærte har en arbejdsløshedsprocent på 11,4 %.
· 13,3 % af de unge er arbejdsløse. Og tallet er stigende.
· I udkants Danmark er arbejdsløsheden på 15 % og blandt ufaglærte og unge meget højere.

På røven

Danmarks arbejdsløse er blevet hårdt angrebet på deres vilkår de sidste 10 år. Og skammeligt har den nye regering ikke gjort op med den økonomisk hårde tilværelse for de arbejdsløse.

· Dagpengeperioden forsat barberet ned til 2 år, selvom den er midlertidigt forlænget med ½ år.
· Man skal stadig skaffe sig de 52 ugers fuldtidsarbejde for at genoptjene dagpengeretten.
· Sygedagpengeperioden på max 52 uger stadig gældende.
· Arbejdsløse som ryger for dagpengeperioden er overladt til kontanthjælp (ingen kontanthjælp hvis samlever har arbejde).
· Efterlønnen er smadret som en værdig udvej for de +60.
· Unge under 25 år er på halve dagpenge.
· Pligt til at skrive en masse ansøgninger uden reel mulighed for job og pligt til tvangsaktivering i tåbeligheder.

Kan vi skaffe flere job?

Krisen er kommet for blive og det bliver kun værre siger alle prognoser. Den nye regering har lovet investeringer i vækst. Hvornår de kommer og hvordan gennemslagskraften står endnu uklart. Noget kan der gøres nu.

Det ene er omgående at igangsætte de meget nødvendige klimainvesteringer i kollektiv trafik, miljøsikring af bygninger og igangsættelse af klimavenlig produktion.

Det sikrer 100.000 arbejdspladser viser veldokumenterede planer fra byggefagenes fagforeninger. Suppleres det af en genopretning af den offentlige velfærd i form af flere hænder på plejehjem, skoler og institutioner, så giver det mange job.

Det andet der skal gøres handler om os selv ude på arbejdspladser og i fagforeningerne. Vi skal slås for de eksisterende jobs.

Når virksomhederne fyrer i denne tid så handler det ikke kun om manglende ordrer. Det handler også om at de prøver at spare på lønkontoen for at komme mere i aktionærernes lommer. De store fyringsrunder i bankerne og i teleselskaberne handler ikke om mindsket aktivitet, men om at få de tilbageværende til at løbe stærkere.

En kamp for at bevare folk i arbejde og fx strejke mod fyringer bliver ikke kun til en håbløs kamp der ikke kan vindes. Det er en kamp om, hvor meget profit der skal til aktionærerne. og her kan vi vinde, dvs. sikre nogle kolleger deres job mod en mindre profit til ejerne.

Flere artikler fra nr. 315

Flere numre fra 2011

Se flere artikler af forfatter:
Jakob Nerup

Siden er vist 1936 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside