Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 316 – 13. januar 2012 – side 6

Børn anbringes stadig i arresthuse

Sonja Andersen Lange

Flere hundrede børn og unge mellem 14 og 17 år bliver anbragt i arresthuse, mens de venter på at komme i grundlovsforhør. Red Barnet opfordrer justitsministeren til at reagere på udviklingen. Kriminolog og SSP-konsulent Charlie Lywood peger på alternative løsninger og at man skal stoppe med at behandle børn og unge som voksne.

Den 30. november 2011, skrev Politiken en artikel om, at flere hundrede børn og unge mellem 14 og 17 år bliver anbragt bag tremmer i danske arresthuse, mens de venter på at komme i grundlovsforhør.

Red Barnet opfordrer justitsminister Morten Bødskov (S) til at sende børn og unge i sikrede institutioner i stedet for, som Red Barnet redegør for i dette citat. ”Han må reagere på, at der stadig er børn, der tilbringer tid i voksenfængsler til trods for, at der findes institutioner, som kan tage sig af dem”, siger generalsekretær i Red Barnet Mimi Jakobsen til Politiken.

Red Barnet mener, at indsættelser af børn og unge i voksenfængsler er i strid med FN’s børnekonvention. ”Regeringen har jo mange gange nævnt børns rettigheder i deres grundlag, og jeg er ikke i tvivl om, at en ny justitsminister må få den her sag løst omgående”, siger Mimi Jakobsen.

Justitsminister Morten Bødskov (S) siger til Politiken, at det er regeringens principelle holdning, at børn og unge mellem 14 og 17 år ikke skal sidde i et voksenfængsel. Han vil dog ifølge Politiken først have lavet en ”analyse af omfanget af behovet for nye initiativer”. Han peger på, at der er visse steder i landet, hvor det er et praktisk problem, hvor det kan være meget langt at køre mellem arresthuset og den sikrede institution, for at få en enkelt overnatning.

Socialistisk Arbejderavis har talt med kriminolog og SSP-konsulent Charlie Lywood, som ikke mener, at man tager sine egne holdninger alvorligt:

”Der er en grund til, at Danmark har skrevet under på, at børn ikke må sidde i fængsel, men derimod, hvis de skal frihedsberøves skal det være i en ungdomsinstitution. Og det er fordi børn i 14-17-års alderen slet ikke er færdige med at udvikle sig mentalt. Det der gælder for voksne, skal ikke gælde for børn. For ved at behandle unge som voksne, så er vi med til at give dem indtrykket af, at de er nogen, som vi har opgivet”.

Charlie Lywood fortæller, at nyere forskning viser, at evnen til at overskue konsekvenser af egne handlinger først er fuldt udviklet i 22-24-års alderen, hvor man før har troet, at det lå i netop 16-18-års alderen. Han så derfor hellere, at man undlod varetægtsfængsling af børn, og at man i stedet tilkaldte forældrene, så de kunne indgå i en kontrakt om at sikre, at deres børn mødte op dagen efter til grundlovsforhør.

I tilfælde, hvor det ikke er realistisk, må kommunens sociale myndigheder træde til for at sikre barnets tilstedeværelse. ”Og hvis der derudover er brug for yderligere frihedsberøvelse inden den egentlige retssag, må det være på en sikret ungdomsinstitution med det relevante socialpædagogiske personale”, siger Charlie Lywood til Socialistisk Arbejderavis.

Desuden mener han, at der er brug for nytænkning, når det kommer til det med at takle børn og unge, der begår strafbare handlinger, og han peger derfor på metoder, der bliver brugt i f.eks. Japan, hvor der er meget få under 20 år, der kommer i fængsel.

Der bliver de fleste sager afgjort gennem en slags familieretssag, hvor man inddrager familien og den unge i en løsning af problemet, f.eks. ved at kræve, at barnet skriver et undskyldende brev til den eller de, han eller hun har forbrudt sig i mod.

Det og andre metoder af samme karakter er ifølge Charlie Lywood vejen frem: ”Det er dét, et barn lærer noget af. Det gør barnet ikke i et arresthus eller et voksenfængsel og måske slet ikke som frihedsberøvet”.

Men i Danmark forhindrer retsplejeloven at drive andre former for samfunds-understøttede løsninger. ”Hvis vi fortsætter alene ved at tænke i at ”pine” barnet, for at få det til at rette sig, vil vi fortsat producere voksne, som begår kriminalitet, fordi vi behandler barnet som kriminelt.

Flere artikler fra nr. 316

Flere numre fra 2012

Se flere artikler af forfatter:
Sonja Andersen Lange

Siden er vist 1687 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside