Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 318 – 16. marts 2012 – side 13

Anmeldelse: En politisk analyse og øjenvidneberetning

Sameh Naguib: Den egyptiske revolution

Jacob Svendsen + Anders Bæk Simonsen

”Der er årtier hvor intet sker, og der er uger hvor årtier sker”. Dette citat af Lenin påbegynder forfatteren Sameh Naguibs centrale kapitel om de 18 dage det tog at fjerne den neoliberale diktator Mubarak.

En spektakulær præstation som massemedierne i deres historieløshed aldrig helt har kunne begribe.

Lidt karikeret (men ikke meget) kan man sige, at de allermest åndsforladte forklaringer har lydt på, at den egyptiske, vestligt inspirerede ungdom brugte et kvarter på at lave et Facebook-event under overskriften ”Vælt Mubarak” eller noget lignende – og ”vupti” så havde man en revolution.

Sandheden er, at regimet lukkede internettet i adskillelige dage, da begivenhederne udspillede sig. Disse modsætninger kan give forvirring, og mental tåge og myter er udpræget i beskrivelserne af Den Egyptiske Revolution og Det Arabiske Forår generelt.

En lille men omfangsrig sag

Sameh Naguib bringer med blot 50 små sider (flere af dem med helsides billeder) klarhed omkring hele forløbet. Han trækker historiske tråde tilbage til Nassers omstyrtelse af monarkiet i 1951, beskriver det egyptiske samfunds udvikling mod status quo, og han kommer vidt omkring i sin fortælling.

Lige fra den internationale storkapitalismes uhensigtsmæssige og samfunds-skæv-vridende konsekvenser – som eksempelvis det ”strukturelle tilpasningsprogram”, som Egypten indgik samarbejde med IMF om i 1991 – henover nyliberalistiske privatiseringsbølger, den deraf følgende arbejdsløshed og inflation med sult og nød til følge, og endelig arbejderklassens stigende opmærksomhed på egne evner og indflydelse, gennem strejker og en hidtil uset organisering og vedholdende kamp for bedre vilkår.

En levende og skarp øjenvidneberetning

Naguib veksler mellem beskrivelser af kapitalen og de internationale aktørers stadig strammere kvælertag på befolkningen, og personlige beretninger om revolutionen og hærens uhyrligheder dag for dag. Det er en velskrivende og vaks pind, der beretter. Her er ingen overdrevne metaforer og store sproglige blomster men til gengæld en letforståelig og levende fortæller.

Uden at roserne herfra skal lyde for store og hule, forudser Naguib senere begivenheder i bogen (udgivet i juni 2011 – blot 5 måneder efter Mubaraks fald). Han advarer mod de kontrarevolutionære farer, der konstant lurer i den revolutionære proces mod den næste revolution ”den sociale revolution”, der gør endelig op med den militære herskende klasse samt dens nye parlamentariske lakajer.

Han skriver blandt andet: ”Begge kræfter (islamister og sekulære liberale, red.) støtter fuldt ud SCAF (Det Militære Øverste Råd) og fordømmer stærkt enhver kritik af militæret. Begge sider støtter den frie markedskapitalisme, begge er stærkt imod den fortsatte strejkebevægelse, og de vil formentlig begge havne i en alliance for at hjælpe med at redde kapitalismen og knuse arbejderne”.

Som man kan læse et andet sted i avisen, er det præcis den rolle Det Muslimske Broderskab indtager som regeringsparti i dag.

Den socialistiske litteratur

Det er ikke fordi, at Sameh er en eller anden genial oplyst profet, at hans forudsigelser rammer så præcist. Men det er fordi, at han er en egyptisk skolet og aktiv socialist igennem en lang årrække, der har studeret andre kampe og revolutioner igennem historien og hele tiden har sammenholdt de erfaringer med de egyptiske arbejderes egen oplevede lokale og nationale klassekampe.

Det er den lære, som vi som socialister kan tilbyde. Og med dette lette, men vigtige værk har Sameh givet et essentielt bidrag til forståelse af ikke bare Den Egyptiske Revolution, men også arbejdermagt og skridt mod socialisme i det 21. århundrede.

Flere artikler fra nr. 318

Flere numre fra 2012

Se flere artikler om emnet:
Egypten

Se flere artikler af forfatter:
Jacob Svendsen
Anders Bæk Simonsen

Siden er vist 2735 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside