Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 318 – 23. marts 2012 (Kun online)

Egyptens Revolutionære Socialister udsender erklæring om valget

Revolutionære Socialister, Egypten

Egypterne går til stemmeurnerne den 23. og 24. maj ved landets første præsidentvalg, siden revolutionen væltede tidligere diktatoren Hosni Mubarak sidste år.

Revolutionære Socialister har været centrale i bevægelsen for at uddybe revolutionen og fjerne resterne af Mubaraks regime. Her er deres seneste erklæring om valget og deres holdning til det.

Ved præsidentvalget støtter vi revolutionen og dens mål

Det er ikke muligt at se det aktuelle præsidentvalg løsrevet fra det Det Militære Råds desperate forsøg på at lukke revolutionen ned.

Det begyndte med folkeafstemningen om ændring af forfatningen, efterfulgt af et parlamentsvalg, hvor størstedelen af pladserne blev vundet af politiske kræfter, som vil danne en regering, der ignorerer revolutionens mål – selv om de skylder den deres sejr.

Det vigtigste for disse politikere er at ophæve skilsmisselovgivningen, indføre straf for bandekriminalitet og forbud mod strejker, snarere end at skaffe brød, frihed og social retfærdighed.

Disse bestræbelser på at lukke revolution ned vil kulminere i det parlamentariske flertals støtte til en præsidentkandidat (enten ved samtykke eller konspiratoriske midler), der vil garantere en sikker exit for Det Militære Råd, hvis hænder er plettet med martyrernes blod, og som vil frikende de korrupte forbrydere i Tora fængslet, berolige amerikanerne og zionisterne med, at deres interesser og deres traktater er sikre, og beskytte klassen af forretningsfolk og investorer mod truslen fra arbejderne og deres fortsatte strejker.

Hindringerne for mulige kandidater (de skal indsamle 30.000 underskrifter fra 15 provinser), dannelsen af et overvågningsudvalg for valget udpeget af Det militære Råd selv (hvilket betyder, at det ikke kan anfægtes i henhold til artikel 28 i forfatningen), tilstedeværelsen af en stærk kontra-revolutionær medie-maskine og et statsligt og administrativt apparat, der er indrettet til at forsvare militæret, viser, at Mubaraks regime forsøger at forny sig selv og gå fra forsvar til angreb.

Vores opfattelse er stadig, at reel forandring ikke kommer fra en præsident, men gennem massernes revolutionære bevægelse, der uigenkaldeligt har brudt frygtens mur, og som vil tage sine rettigheder med storm i den kommende revolutionære bølge, som vi ser udvikle sig i de mange strejker, der finder sted i dag.

Imidlertid er vores holdning altid at være ”hvor masserne er”, og der er ingen tvivl om, at de fleste mennesker ser disse valg – hvis resultat det stadig er umuligt at forudsige – som en demokratisk oplevelse, som vil resultere i valget af den hidtil første civile præsident, og en chance for at slippe af med militærstyret. Og vi husker alle frihedens martyrer, som ikke er blevet hævnet, selv i dag.

Derfor er det vores pligt ikke at forlade masserne, eller arrogant sætte os selv over dem, men at kaste os ind i kampen for at afsløre de kandidater, der repræsenterer alliancen mellem militæret og Det Muslimske Broderskab, samtidig med at vi skubber masserne i retning mod at færdiggøre deres revolution ved at fokusere på revolutionens krav og de revolutionære kræfter, såsom:

· En retfærdig revolutionær rettergang for alle de ansvarlige for at dræbe og såre de revolutionære fra januar 2011 og frem til i dag

· At skaffe de penge tilbage, som blev stjålet fra folket, og gen-nationalisering af de privatiserede virksomheder og konfiskering af aktiverne hos de korrupte elementer

· Omfordeling af landets rigdomme til gavn for de fattige og inddragelse af de ”særlige fonde” (som er under militærets kontrol) i det almindelige statsbudget

· Pris-sænkninger og nationalisering af monopoler, som er ejet af den kapitalistiske bande

· Gennemførelse af en mindsteløn og pension på mindst 1200 egyptiske pund per måned og en maksimal løn på ikke mere end 20 gange mindstelønnen

· Jobsikkerhed for arbejdere på midlertidige kontrakter og garanti for deres sociale rettigheder

· Udrensning i og omstrukturering af medier og statslige institutioner – startende med indenrigsministeriet – for at slippe af med tilhængerne af Mubaraks regime

Vi annoncerer ikke vores støtte til en bestemt kandidat endnu, og vi vil arbejde sammen med alle de revolutionære kræfter for at aftale en enkelt ”kandidat for revolutionen” stillet op mod ”sammensværgelsens kandidat”, og bygge på revolutionens program snarere end den personfiksering af valgkampagnerne, som vi ser i øjeblikket.

Valget vil være en af vores kampe på vejen til at fuldføre revolutionen, og ikke målet for vore kampe.

Vi vil deltage i kampen mod militærets kandidat og mod deres sikre exit. Vi vil udstille deres planer om at lukke revolutionen ned, og vi vil rejse revolutionens krav og dens mål i en kamp, som ikke er mindre vigtig end kampen for en forfatning, som skal garantere de fattiges rettigheder og deres frihed, og ikke mindre vital end arbejdernes, de offentligt ansattes og studerendes kampe for deres rettigheder, eller nogen af kampene i den revolution, som ikke vil slutte 30. juni, men vil stige i revolutionær intensitet.

Æret være martyrerne, sejr til revolutionen, al magt til folket!

Revolutionære Socialister
20 marts 2012

Oversat fra Socialist Worker (UK) nr. 2295 (kun online, 23. marts 2012)
http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=27942

Flere artikler fra nr. 318

Flere numre fra 2012

Se flere artikler om emnet:
Egypten

Se flere artikler af forfatter:
Revolutionære Socialister, Egypten

Siden er vist 3755 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside