Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 319 – 26. april 2012 – side 2

Det fynske forår breder sig ...

Lene Junker

Netværket og aktionsgruppen Fynsk Forår har nu bredt sig til også at omfatte rengøringsassistenter og pædagogmedhjælpere.

Der arbejdes målrettet videre på at få flere faggrupper med i aktiviteterne.

Fynsk Forår vil deltage i LO og FTF´s 1. maj demonstration med banner og flyers, som opfordrer til mere sammenhold og solidaritet blandt ansatte i Odense Kommune. Der er aftalt to planlægningsmøder i maj og en fælles happening den 6. juni. Den happening vil sætte fokus på de mange fyrede kollegaer og deres fremtid. Og den vil sætte fokus på de forringede arbejdsvilkår som konsekvens af fyringer og besparelser.

Følg med i aktiviteterne på Facebook: www.facebook.com/groups/skolenifald/

Rengøringsassistenter

Sidst i marts ramte fyringerne de 250 rengøringsassistenter i Odenses skoler.
For 4 år siden skulle deres arbejde udliciteres. Det blev forhindret, men siden er sparekniven brugt flittigt hvert eneste år. Med Odense Ny Virkelighed – Odense Ny Velfærd skal der spares og effektiviseres yderligere og deres arbejde centraliseres i en ny Teknisk Service Enhed.

Dette blev besluttet og iværksat uden, at I og jeres faglige organisationer blev orienteret og involveret. Det har skabt stor forvirring og usikkerhed omkring jeres arbejdsvilkår. For at sikre besparelserne ønsker Odense Kommune at fyre et antal rengøringsassistenter her og nu, selvom den nye enhed ikke er etableret.

Rengøringsassistenter har holdt flere faglige møder, og en gruppe indkaldte til protest og happening forud for Byrådsmødet den 11. april. De havde blokeret bagindgang til Rådhuset med en rengøringsvogn for at tvinge Byrådets politikere til at gå ind af hovedindgangen og høre på deres protest.

Omkring 100 deltog – flest rengøringsassistenter, men også pedeller og lærere. Fynsk Forår var på pletten med banner. Marianne Christensen, som er Fællestillidsrepræsentant for rengøringsassistenterne bød velkommen. Desuden talte Charlotte V. Petersen for 3F og Gitte Mailand fra Fynsk Forår og undertegnede for Enhedslisten. Imellem talerne blev der sunget til og hujet af byrådet politikere, som hver fik en dåse frisk luft med en ”hilsen” fra rengøringsassistenterne. Det ændrede ikke på at alle i Byrådet, undtagen Enhedslisten, stemte for planen, der indeholdt fyringerne af 15-25 rengøringsassistenter.

Uddrag af støtteudtalelse fra Enhedslisten

”Enhedslisten støtter Jeres protest og vi opfordrer alle andre faggrupper i Odense Kommune til at gøre det samme. Alle andre faggrupper er også presset af Odense Ny Virkelighed – Odense Ny Velfærds krav om massive besparelser, fyringer og forringede arbejdsvilkår.

Enhedslisten er ikke med i det budget, som kræver besparelser via den nye Tekniske Service Enhed. Vi er imod, at man fjerner rengøringsassistenter og pedeller fra skolerne.

Vi ved, at Jeres arbejde udføres bedst og mest fleksibelt, når personalet er en fast del af skolens liv. Det daglige samarbejde med alle andre personalegrupper kan udvikles og tilpasses behovene.

Desuden giver det også den enkelte rengøringsassistent større ansvar, afveksling og jobindhold.

I dag retter I ryggen og finder sammen om at sige fra overfor en uanstændig behandling. Det kan I være stolte over. Vi håber Jeres eksempel vil inspirere andre til at gøre det samme.”

Flere artikler fra nr. 319

Flere numre fra 2012

Se flere artikler af forfatter:
Lene Junker

Siden er vist 2928 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside