Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 319 – 26. april 2012 – side 8

EL-årsmødets vigtigste udfordring

Udenomsparlamentarisme – men hvordan?

Hans Jørgen Vad

På Enhedslistens kommende årsmøde vil mange påpege, at den vigtigste prioritet er kampen uden for Folketinget.

Og meget forståeligt, da den linje, som der blev ført valgkamp på i dag er helt kuldsejlet:

For det er ikke lykkedes at trække regeringen til venstre. Og det bliver tydeligere og tydeligere, at Enhedslisten får fingeren, når det drejer sig om større forlig. Så derfor er der kun et udenomsparlamentarisk perspektiv tilbage. Men spørgsmålet er: hvordan? For faktum er, at Enhedslisten nu har sagt det i over tyve år, uden der er sket reelle fremskridt. Så hvorfor tro, at det kommer til at ske nu?

På positiv-siden tæller to ting: For det første, at Enhedslisten med sin større opbakning og det tomrum SF har efterladt har langt større muligheder end tidligere. For det andet viste forløbet op til finanslovsforhandlingerne, at Enhedslisten faktisk også kan dette, når viljen er til stede. For her blev der landet over organiseret en ganske omfattende møde-aktivitet, som ansatte på Borgen var drivkraft i.

På negativ-siden tæller, at Enhedslisten i endnu flere tilfælde både har vist manglende vilje og evne til at støtte op om udenomsparlamentariske aktiviteter. Fx op til Occupy-demoen den 15. oktober, hvor hovedbestyrelsen (HB) afviste at bakke op. Lidt bedre var det, da HB enstemmigt vedtog kampagnen efter “Regeringens første 100 dage”, som imidlertid blev syltet – mest af forretningsudvalget, men også af folketingsgruppen.

Evne og vilje til forandring

Også i andre tilfælde har Enhedslisten enten afvist eller forsømt oplagte forslag til aktiviteter udenfor Folketinget, hvor det kan være vanskeligt at afgøre, om det er vilje eller evnen, det halter mest med.

Under alle omstændigheder er det påfaldende, at det næppe lykkedes at mobilisere flere fra København til EU-demoen den 29. marts end der blev busset til EDL-moddemoen i Århus to dage efter.

Er det sidste problemet, må det ganske enkelt læres, men er det viljen, der mangler, er det straks lidt vanskeligere. Dog ikke vanskeligere, end at partitoppen i længden ikke vil kunne ignorere et vedvarende krav om det fra en aktiv medlemsskare.

Flere artikler fra nr. 319

Flere numre fra 2012

Se flere artikler af forfatter:
Hans Jørgen Vad

Siden er vist 1271 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside