Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 320 – 1. juni 2012 – side 2

Et modent SUF

”Vi må på gaden og ændre tingene”

Jesper Juul Mikkelsen

I Folkets park på Nørrebro mødtes Socialistisk Arbejderavis med Steffen Østergård Sørensen, som er uddannet smed og aktiv i SUF og Enhedslisten, til en snak om SUF og det som sker i organisationen i øjeblikket.

Der har lige været landsmøde i SUF, hvordan går det med SUF?

Jeg synes, at vi i SUF er blevet meget bedre til at tage politiske diskussioner. Vi får debatteret mere kollektivt, og vi er også blevet bedre til at lave politiske analyser af den tid, vi er politiske i. Det betyder, at de uenigheder som tidligere har præget SUF er blevet meget mindre fordi folk kommer mere i dybden med emnerne, og folk er blevet mere afklarede på flere spørgsmål.

Krisen gør, at der er rigtig mange unge mennesker som bliver provokerede og som siger: ”vi må på gaden og ændre tingene”, og det mærker vi også i SUF. Vi får mange nye medlemmer hele tiden. Det Arabiske forår har også betydet, at det lige pludselig ikke er så usandsynligt, at vi kan lave tingene om. Vi er i dag ca. 1500 betalende medlemmer, der var omkring 130-150 deltagere på aktivitetsmødet, og jeg vil tro, at vi er omkring 500 aktive medlemmer.

Kan du ikke fortælle lidt om det split der var i SUF?

Jo, der var en gruppe på 27 mennesker der brød ud i det de kaldte Enhedslistens Ungdomsnetværk. Det var en gruppe af folk der var for Libyenkrigen, de ville gerne have en mere strømlinet organisation og var meget fokuserede på valgkamp og mange af dem sad i valgkampssekretariatet. De var så meget ude af trit med SUF, at de troede, at de kunne trække store dele af SUF med sig ved at lave et split – heldigvis lykkes det ikke for dem. Men selvom det ikke var en særlig stor gruppe der brød ud, har hele spørgsmålet om EUN taget meget energi. Vi blev nød til at tage mange diskussioner og mange skænderier som har kostet meget energi, som kunne være brugt på aktivisme.

Hvordan ser du SUFs rolle i bevægelsen?

Det er tydeligt, at efter vi har fået den nye regering, har DSU og SFU ikke haft interesse i at lave aktivisme og bevægelse, og det har lagt en dæmper på aktiviteten. I SUF arbejder vi på at blive bedre til det med at komme ud og lave noget. Men SUF spiller allerede i dag en vigtig rolle i Fremtidsfighters både i København og Århus. Vi planlægger derudover at lave en stor kampagne for at komme ud til ungearbejdere i Dansk Supermarked og organisere dem i fagligt arbejde.

Kan du fortælle lidt om SUFs nye position i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS)?

Nu har jeg jo aldrig selv været aktiv i DGS, men de har jo været præget af nogle ret voldsomme magtkampe de sidste år, og SFU har spillet et spil, hvor de har kunne beholde magten og reelt besluttet hvem der skulle være formand og næstformand og har kørt en rigtig dårlig stil, hvor der ikke har været plads til politisk diskussion. Det som så skete var, at der kom et referat frem, hvor deres udemokratiske stil er blevet afsløret. Dette har betydet, at SFU har mistet magten over DGS og en masse fornuftige mennesker er blevet valgt ind i den nye ledelse.

Hvad for et input mener du SUF’ere skal komme med til DGS?

SUF’erne kan være med til at gøre DGS til en mere flad organisation, den skal demokratiseres, der skal fokuseres på arbejdet i de lokale elevråd. Det vigtigste der skal til hvis DGS skal blive en kamporganisation, er at få politiseret elevrådene og skabt en masse aktivitet lokalt. Så de ikke bare lige er sådan at manipulere med. Vi skal også kunne kæmpe mod nedskæringer, når nedskæringerne kommer fra S-SF-R regeringen.

Hvordan kan man både være medlem af SUF og aktiv i en bevægelse, uden man behøver at være en undskyldning for sig selv?

Man skal væk fra den idé, som nogen på venstrefløjen har, at det at være loyal overfor bevægelsen er ikke at snakke om de krav man mener, bevægelsen skal tage op. Jeg mener, at det at være loyal overfor bevægelsen derimod handler om, at man åbent og ærligt fortæller hvad, man mener skal være bevægelsens næste skridt. Man skal ærligt sige man er medlem af SUF og sige hvad, man ønsker af bevægelsen. Vi ønsker at bygge bevægelsen op fra neden, men også at være med til at sætte retning for bevægelsen med den politik, vi mener kan være med til at få den fremad.

Flere artikler fra nr. 320

Flere numre fra 2012

Se flere artikler af forfatter:
Jesper Juul Mikkelsen

Siden er vist 1761 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside