Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 323 – 27. september 2012 – side 8

Efter 2. oktober

Jesper Juul Mikkelsen + Bo Nielsen

Den 2. oktober 2012. Rådhusklokkerne slår syv gange, og de sidste demonstranter går rundt på en nu næsten tom Slotsplads, nogle rydder op og pakker sammen og evaluerer på dagens begivenheder, imens andre fejrer en veloverstået demonstration med dåseøl og take-away kaffe til de småfrysende på denne efterårsaften.

Der skåles, hyggesnakkes og tages afsked. "Tak for i dag og for godt samarbejde de sidste par uger, vi ses snart kammerater." Der synes at være bred enighed om, at demoen har været en succes, og at det var godt, at vi gjorde det. Men var det så dét? Ender det der?

Angreb i ly af krisen

Hvis vi ser igennem udenomssnakken fra Christiansborg er det tydeligt, hvad der er i gang: Man skærer i alt hvad der beskytter os mod arbejdsløshed og fattigdom. Samtidig håner og fremstiller man de arbejdsløse som dovne. Man håber derved at kunne skabe splid i arbejderklassen. Det skal sammen med den voksende frygt for egen jobsituation bane vejen for en accept af dårligere vilkår og lavere løn.

Regeringen er vores modstander

En regering, der angriber mennesker i bunden og giver skattelettelser i toppen og presser lønningerne er ikke vores – hverken arbejderklassens eller venstrefløjens – venner.

Intet peger i retning af, at regeringen vil ændre sin politik i en mere solidarisk retning. Regeringen er ikke vores venner. Den er vores modstander. Vi må gøre os klart, at der ikke er noget parlamentarisk alternativ.

Fra vrede til modstand

Den modstand mod regeringens krisepolitik, der aktuelt kan observeres, er meget begrænset. Til gengæld er den opstået ud af en vrede nedefra, der allerede tidligere denne sommer fik regeringen til at trække 'helligdagstyveriet' tilbage, hvilket viser, at modstand er vigtig og at regeringen er svag.

Derfor er 2. oktober afgørende. Det er stedet hvor, de folk der kan se, at modstand er nødvendig, samles. Denne demo skal forstås som begyndelsen ikke afslutningen på en opbygning. 2. oktober er ikke en demo for de passive masser, der hylder et par fagbosser, hvorpå folk går hjem og dermed slut.

Tværtimod må det være ambitionen, at der ud af 2. oktober skal skabes en bevægelse der kan gøre det muligt, at de mange nye vrede demonstranter oplever, at de kan være med til at gøre en forskel. At man kan dukke op som demonstrant, fordi man er skuffet og vred over regeringens forræderi, men man forlader dagen som en ny aktivist på venstrefløjen.

Enhedslistens ”uregerlige bagland” træder i karakter

Den måske største succes for initiativet den 2. oktober har, her en uge før dagen, allerede vist sig. For første gang har et netværk af aktivister fra Enhedslisten og SUF skabt et samlingspunkt for alle dem der kan se, at de ”hårde forhandlinger” i Folketinget ikke fører til ret meget.

2. oktober-initiativet blev sat i værk efter at et lille flertal i Hovedbestyrelsen stemte for Enhedslistens støtte til en demonstration d. 2, oktober. Dette skete efter pres fra medlemmer og afdelinger på Enhedslistens aktivistiske venstrefløj.

Nu er denne venstrefløj begyndt at arbejde mere sammen. Viljen til at opbygge modstand fra neden er stor, og de som er aktive forstår nødvendigheden af at styrke aktivismen. Den flok aktivister som samlede sig i 2.oktober-initiativet skabte det nødvendige pres opad i Enhedslisten. Det har sikret os, at der blev sendt en medlemsmail ud om demoen, og at Enhedslistens landskontor har støttet med tryk af løbesedler.

Den reaktionære fagtop ville ikke lave demo, men aktivisterne fra de forskellige miljøer havde heldigvis selvtillid nok, til selv at tage ansvaret for at få en demonstration ved Folketingets åbning, det er godt gået!

Bevægelsen skal fortsætte

Demonstrationen har altså muliggjort en samling for venstrefløjs- og faglige aktivister, hvilket giver os en værdifuld mulighed for at diskutere sammen på tværs af forskellige miljøer og skabe en ny bane for politisk aktivitet.

De udfordringer vi står overfor er massive. Vi skal derfor ikke forspilde den chance 2. oktober er for at styrke kampen uden for Folketinget og kritikken af regeringens nedskæringer.

Der er ved redaktionens deadline endnu ikke aftalt et opfølgningsmøde i 2. oktober initiativet. Men Internationale Socialister vil arbejde for at vi inden demonstrationen 2. oktober har besluttet tid og sted for et sådant møde, og 2. oktoberinitiativet vil invitere alle demonstranter og interesserede med. For vi har et behov for at tale sammen.

Hvis du mener, at bevægelsen skal fortsætte og spredes ud til skoler og arbejdspladser, hvis du mener, at vi skal forberede os på strejker og sociale kampe og hvis du mener, at der er brug for at bygge selvtillid og styrke til at udfordre systemet – så meld dig ind i Internationale Socialister og bliv end del af diskussionen og opbygningen af en kæmpende bevægelse.

Der bliver opfølgningsmøde 10. oktober kl. 17-21 på Christianshavns Beboerhus.
Se mere: http://www.facebook.com/events/353067381452642/

Flere artikler fra nr. 323

Flere numre fra 2012

Se flere artikler af forfatter:
Jesper Juul Mikkelsen
Bo Nielsen

Siden er vist 1822 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside