Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 325 – 14. december 2012 – side 11

Heldagsskole

Fingrene væk fra børns fritid

Kasper Pauli Pedersen + Jesper Juul Mikkelsen

Den samme regering, som ville have os til at arbejde 12 minutter mere og har afskaffet to års dagpenge, er nu gået i gang på børneområdet. At få en skoledag "på længde med arbejdsmarkedets normer" hedder det.

Undervisningstiden for børnehaveklassebørn skal øges fra 18 til 30 timer, 4. klasses børn fra 24 til 35 timer og 9. klasses børn fra 28 til 37 timer om ugen.

For børn i leg i frihed

Som socialist tager vi udgangspunkt i at børn er hele mennesker. Børn er kroppe i bevægelse, som har brug for deres egen tid. Børn har brug for at lege, har brug for selv at kunne bestemme hvad de selv vil for at kunne lære og udvikle sig. Legen er ikke bare spild af tid. Legen er helt central i børns udvikling og i at tage kontrol over deres omverden og erobre livet. I legen går barnet op i tingene.

Gennem legen åbner barnet en række luger til virkeligheden. Legen er en mangfoldighed af begyndelser, legen er for barnet en rejse, som er langt vigtigere end det, at nå frem til et forudbestemt endemål. I legen er barnet dermed i flow, en flowtilstand, der nærer livsbegæret og skaber mening. Gennem legen går barnet udover det vanebundne. Legen er primær i dannelsen og udviklingen hos børn.

Disciplinering til arbejdsmarkedet

VKO regeringen indførte mere konkurrence i folkeskolen via nationale tests, flere eksamener og et mere ulighedsskabende karaktersystem. Man har indført obligatoriske sprogtest i børnehaven som derved er begyndt at ligne skolen mere. Helhedspædagogikken der tilgodeså det hele menneske og understøttede dets potentiale er under afvikling.

Vi er ved at skabe et system, hvor børn ikke betragtes som hele mennesker, der er noget værd i kraft af det de er. Det erstattes af en statslig disciplinering i børnehøjde ud fra et enøjet syn på mennesker som en vare der skal gøres klar til et marked, og skolernes opgave er at tjene dette marked. Med heldagsskolen kommer denne logik til at fylde endnu mere.

I denne logik er børn hjerner, børn er det kommende arbejdsudbud og virksomhedernes kommende råstof.

Det kreative i skolen underligges det faglige

På undervisningsministeriets hjemmeside kan man læse, at der skal være "aktivitetstimer" ud over skoletiden. Men aktivitetstimerne er i den grad kontrollerede. Der står i reformudspillet, at "Skolerne skal sikre sig, at kvaliteten i aktivitetstimerne er højt, og at aktivitetstimerne i vidt omfang indgår i et konstruktivt samspil med undervisningen."

Med andre ord det kreative og frie som før lå hos legekammeraten, SFO’en eller fritidshjemmet skal nu underlægges de voksnes læringsplan. Men legen kan ikke rationaliseres. Det indgår simpelthen ikke i legens væsen, at den skal være instrument for skjulte faglige mål. Heldagsskolen koloniserer den tid der er til leg, og som børnene selv bestemmer over.

Jamen hjælper heldagsskolen ikke de svage børn?

Nej, undersøgelser af heldagsskoler fra Tyskland, Danmark og England tyder ikke på, at de svage børn bliver styrket fagligt af at gå længere tid i skole. Svage elever bliver ikke dygtigere af at blive tvunget til at gøre det som voksne og ministeriet synes de skal. Mennesker bliver dygtigere af at lave noget man brænder for og har lyst til at fordybe sig i.

Der er forskel på selvdisciplin og autoritær disciplin. Børn skal understøttes i at fordybe sig, i at lege med omverden. De børn som i dag får nederlag for, mindre tid til at få sejre. De kommer til at hade skolen tidligere. Når tiltaget med heldagsskoler så oven i købet skal finansieres af lærernes forberedelsestid må selv de mest skoleglade kunne se, at der er noget helt galt? Mindre fritid giver mere uoplagte børn, mindre tid til forberedelse giver dårligere undervisning.

Vi mener at vores liv er større end et tal i deres Excel-ark. Vi ønsker uddannelse for livet ikke for staten, konkurrenceevnen eller erhvervslivet.

Foto: Mette Kramer Kristensen

Flere artikler fra nr. 325

Flere numre fra 2012

Se flere artikler af forfatter:
Kasper Pauli Pedersen
Jesper Juul Mikkelsen

Siden er vist 3281 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside