Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 327 – 11. marts 2013 – side 2

Ny overenskomst for gymnasielærerne

Alexander Lassithiotakis

Den 8. februar blev en ny overenskomst for landets gymnasielærere forhandlet færdig. Aftalen er et grundlæggende angreb på lærernes arbejdsvilkår. Og en falliterklæring for den faglige strategi i lærernes fagforening, GL.

Finansministeren og Moderniseringsstyrelsen udviste fra starten ingen interesse i at forhandle med GL. Heller ikke selvom GL var klar til vidtgående indrømmelser for at bevare rammerne i den gamle aftale. Over tre møder forsøgte GL sig med forslag til forringelser af egne forhold; blandt andet lavere akkorder og forberedelsestid.

Forslagene faldt for døve ører, da Moderniseringsstyrelsen fandt det magtpåliggende at gøre op med aftaleretten, eller som det hedder i deres nyliberale propaganda: “en normalisering af lærernes arbejdstid”.

Angreb på lærernes forhold

For sent gik det op for GL’s repræsentanter, at de ikke kom igennem med deres forhandlingstaktik, og da aftalen til sidst blev dikteret med nogle lønforhøjelser som lokkemad, skrev GLs forhandlere under. En beslutning, der efterfølgende kun akkurat fik opbakning fra lidt over halvdelen af GL’s hovedbestyrelse, og som blev nedstemt af repræsentantskabet.

Aftalen angriber grundlæggende lærernes forhold

Som det centrale er retten til forhandle aftaler med lærerne om deres arbejdstid væk. Dette gælder forberedelse, pauser, opgaveevaluering og vejledning, hvor det er op til den enkelte rektor at tildele tid og økonomi til de forskellige aktiviteter – og op til den enkelte lærer (eller hvis der kan mobiliseres politisk vilje, faggruppe eller lærerværelse) at forhandle om sine egne forhold.

Desuden er der ikke længere nogen aldersreduktion (hvor lærere over 60 skulle undervise en smule mindre), mod til gengæld at være gået lidt op i løn, specielt for unge lærere.

Moderniseringsstyrelsen tillod sig endvidere den frækhed at følge op med et brev til de enkelte rektorer med et forbud mod at lave lokale kollektive aftaler.

Individualiseret

Resultatet er at lærernes arbejdsforhold er blevet individualiserede. Resultaterne bliver ikke lige slemme for alle lærere og på alle skoler, og for nogle kan de personlige fordele måske endda overskygge forringelserne.

Men i en situation hvor der ikke tilføres flere penge til undervisningen, er det nærmest umuligt at forestille sig, at der ikke også kommer nedskæringer, specielt når der samtidig er krav om lønforhøjelser.

Nogle skoler har allerede meldt om afskedigelser på denne konto, og under alle omstændigheder åbner ændringerne op for en logik, hvor der kan tages fra nogle for at gives til andre.

Dermed står kampen nu lokalt om at fastholde kollektive aftaler på de enkelte skoler (hvis økonomi kan være meget forskellig), og undgå at det bliver alles kamp mod alle.

Flere artikler fra nr. 327

Flere numre fra 2013

Se flere artikler af forfatter:
Alexander Lassithiotakis

Siden er vist 2279 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside