Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 330 – 5. juli 2013 – side 2

Tillidsaftale

Når hunden fodres med sig egen hale!

Jan Hoby

Tillidsaftalen (minitrepartsaftalen) blev indgået mellem regeringen, KL, regioner og FTF, OAO og AC den 20. juni – og FOA og Danmarks Lærerforening (DLF) har klogt har valgt at stå udenfor.

Dennis Kristensen fra FOA tog øjeblikkeligt afstand fra aftalen med udtalelsen: “Fagforeninger har sagt ja til Corydons kølle.”

Meget malende, men i det væsentlige også ganske korrekt. For tillidsaftalen handler om at fagbevægelsen og ikke mindst de offentligt ansatte skal deltage i at finde “et moderniseringsbehov på 12 mia. kr. frem til 2020, som skal realiseres gennem bl.a. fokus på arbejdstidsregler og arbejdsforhold i den offentlige sektor”.

Et knæfald for “Corydons kølle”

Tillidsaftalen er derfor et knæfald for “Corydons kølle” som Dennis Kristensen kalder den.

Tillidsaftalens syv principper (bl.a. styring på mål og resultater, ledelse og styring, handlerum og velbegrundet dokumentation, ledelse og engagement) flugter uden undtagelse fuldstændigt med den centraliserede New Public management-styringslogik, som Finansministeriet har presset ned over eller er i færd med at presse ned over hele den offentlige forvaltning i Danmark – og her er absolut ikke rum til andet end at rette ind.

Derfor tegner principperne en fremtid, som vil gøre det mere end vanskeligt at undgå konfrontation med de offentlige arbejdsgivere ved de næste offentlige overenskomstforhandlinger i 2015.

Da de fleste faglige topledere har ladet sig fange ind af en moderniseringsdagsorden, som også indeholder et opgør med organisationernes aftaleret og forsøg med, hvordan det kan gøres, så får både FOA, DLF og andre modstandere af aftalen travlt med at opbygge en helt anden mobilisering for at forsvare medlemmernes interesser end tidligere set.

Det sættes i perspektiv af en udtalelse fra FTF's formand, hvor hun i forsvaret for indgåelse af aftalen siger til Politiken: “Vi kan sætte os uden for døren og være sure, men så bliver vi kørt over. Vi ved, der skal effektiviseres for 12 mia. kr. frem mod 2020.”

Det må siges at være en ansvarspådragende udtalelse. For hvordan kan nogen forvente, at det med den udtalelse bliver muligt at finde en eneste arbejdsgiver, der har tilstrækkelig energi til at blive bange for FTF’s leder eller de andre faglige topledere frem til OK15?

Til gengæld kan fagbevægelsens medlemmer godt indstille sig på at tage skriften på væggen alvorligt. For FTF, OAO og AC har med aftalen spundet sig ind i en række forpligtelser, der vil svække de lokale fagforeningers og tillidsrepræsentanters daglige varetagelse af medlemmernes interesser og gøre mobiliseringen frem til 2015 betydeligt vanskeligere – og vi skriver stadig juni 2013.

Derfor har FOA, DLF, LC (lærernes centralorganisation) og andre organisationer, der ikke er stolte ved tillidsaftalen, en vigtig opgave fra nu af og frem til OK15: at nedbryde skellet mellem de offentligt ansatte og de privat ansatte. Der er nemlig brug for solidaritet og sammenhold. For ellers bliver sloganet fra lærerkonflikten: “Lærerne først, hvem bliver de næste?” en selvopfyldende profeti.

Jan Hoby er næstformand i LFS (Landsforeningen for Socialpædagoger).

Fakta om tillidsaftalen

Fag og Arbejde (FOA) har forladt LO-samarbejdsorganisationen Offentlige Ansattes Organisation (OAO), som reaktion på OAO minitrepartsaftale med Regeringen, regionerne, KL, AC  og FTF.

FOA’s enegang blev besluttet på et ekstraordinært møde i hovedbestyrelsen tirsdag den 25. juni.

På hovedbestyrelsens møde blev det besluttet, at FOA vil forlade OAO ved årsskiftet. OAO forhandler på vegne af cirka 30 organisationer med ansatte i den offentlige sektor. FOA udgør omkring halvdelen af OAOs medlemmer.

FOAs efterlader dog døren på klem. Hvis LO-organisationerne på det offentlige arbejdsmarked kan forhandle sig frem til et “fremtidigt bæredygtigt grundlag for OAO”, er de ifølge pressemeddelelsen parat til at blive i organisationen.

Flere artikler fra nr. 330

Flere numre fra 2013

Se flere artikler om emnet:
FOA – Fag og Arbejde
FTF

Se flere artikler af forfatter:
Jan Hoby

Siden er vist 2077 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside