Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 33 – Oktober 1987 – side 2

Leder

Hvor står fløjen?

Valget blev ikke det ønskede opgør med Schlüter-regeringen. Trods et smæk over fingrene fortsætter firkløveret. Socialdemokratiet gik tilbage, mens venstrefløjen fik flere stemmer end nogensinde tidligere.

Alligevel var valget ikke et udtryk for en generel venstredrejning. SF virkede som støvsuger på venstrefløjen, mens VS måtte overlade sine mandater til Prebens Sømands halv-racistiske tropper.

Selv om vi ved, at vores løn- og arbejdsforhold ikke er direkte afhængig af mandatfordelingen i Folketinget, er vi som socialister ikke ligeglade med valgets udfald.

Valgresultaterne afspejler nemlig styrkeforholdet mellem de forskellige politiske strømninger i arbejderklassen.

Valget øgede SF’s opbakning i arbejderklassen. Det skete først og fremmest på bekostning af Socialdemokratiet, men også ved at VS, som repræsentant for de militante og socialistiske kræfter, blev svækket og røg ud af Folketinget.

SF fastholdt fremgangen fra kommunevalget i ‘85 så godt og vel. Omsat i tal fik SF knap en halv million stemmer. I Hovedstadsområdet pustede SF Socialdemokratiet i nakken – og nåede næsten op på samme højde. I seks valgkredse blev SF endda det største parti.

Siden ‘79 er SF vokset fra 5,9% op til 11,3% i 81, og ved dette valg fik de 14,6% af stemmerne. Socialdemokratiet er i samme periode rutsjet ned fra 38,3% til 29,3% af stemmerne.

Vælgervandring

Vælgervandringen fra Socialdemokratiet til SF er positiv. Det betyder, at folk søger et alternativ til de sidste års krisepolitik. Men styrkelsen af SF betyder ikke en tilsvarende styrkelse af aktiviteten og selvtilliden på gulvplan.

De mange stemmer på SF er tværtimod et udtryk for, at troen på egne kræfter er meget svag i dag. De fleste kigger efter andre til at løse deres problemer. Hvad enten det så er politikerne i Folketinget eller tillidsfolkene i fagbevægelsen.

SF er ikke noget socialistisk alternativ. SF ønsker at sikre virksomhederne den fornødne profit, man vil også godt lægge ryg til indkomstpolitikken, hvis fagbevægelsen siger ja.

VS’ farvel til Folketinget er et klart udtryk for den svækkelse, som har fundet sted af de militante aktivister og socialistiske kræfter.

Selv om VS er blevet opfattet som et parti, der ønskede “socialisme fra neden”, og som ønskede at “styrke kampen i hverdagen”, har VS ikke været et alternativ for det militante mindretal i arbejderklassen.

VS har, ligesom et stort lag af militante arbejdere, opgivet troen på, at det er gennem arbejderklassens selvstændige aktiviteter, at man forandrer verden. Skulle der ske forandringer, måtte det nødvendigvis foregå via Folketinget.

I 1979 var der 3,7%, der stemte på VS, i år har 1,4% stemt VS. Forskellen er blot, at VS i 1979 fremlagde nogle klare revolutionære argumenter, mens de denne gang blot har været en pendant til Socialdemokratiet og SF.

Mange af de arbejdere, der i ‘79 stemte for en revolutionær politik, støtter i dag SF’s og VS’ illusioner om et arbejderflertal.

Det understreges af, at ingen af småpartierne har været i stand til at slå sig igennem som nyt forum for de aktive socialistiske kræfter. DKP’s nye stil gav kun begrænset stemmemæssig pote, mens SAP måtte konstatere en tilbagegang.

Forslaget på den yderste venstrefløj om et valg-teknisk samarbejde er en god idé.

Men vi ser den megen snak om, hvordan det yderste venstre opnår repræsentation i Folketinget som udtryk for politisk højredrejning.

Diskussionen i VS og de øvrige smågrupper tager nemlig ikke fat om, hvordan revolutionære socialister i dag bygger op i hverdagen.

Den vigtigste diskussion på venstrefløjen i dag er, hvordan vi styrker de militante den dag, der igen kommer gang i kludene.

Denne styrke skabes i dag ved at diskutere de historiske erfaringer fra dengang, arbejderklassen var i offensiven, samt ved at diskutere revolutionær politik.

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 33

Flere numre fra 1987

Se flere artikler om emnet:
DK: Folketingsvalg 1981-2000

Siden er vist 1005 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside