Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 330 – 5. juli 2013 – side 11

Arbejdsløshedskaravanen – et produkt af nye tider

Søren Bruun Jensen

Arbejdsløshedskaravanen er et initiativ der reelt kun har eksisteret i 4 måneder. Vi skabte karavanen fordi vi mente at arbejdsløse ufrivilligt blev ofre for bankernes uansvarlige handlinger inden krisens start i 2008.

Det er nu alment kendt at arbejdsløse, studerende og syge måtte betale regningen for Danmarkshistoriens største tyveri. Vores regering har ikke udvist handlekraftighed overfor den stadigt stigende gruppe af millionærer i Danmark. Modsat har regeringen været meget handlekraftig i forhold til liberalkapitalistiske løsninger; den stigende ligegyldighed overfor arbejdsløshedsproblemet bevidner denne højredrejning.

Næste folketingsvalg ser desuden ud til at blive en gyser for de arbejdsløse, derfor måtte vi skabe en bevægelse der synliggør de arbejdsløse hurtigst muligt. En bevægelse der kæmper for arbejdsløses rettigheder, værdighed og levegrundlag i en tid hvor stigmatiseringen af de arbejdsløse vokser.

Stop stigmatiseringen af arbejdsløse!

Vi har alle hørt politikere fra f.eks. Liberal Alliance svine arbejdsløse til og konstruere stereotyper der udelukkende er negative. Denne form for stereotype er generelt skadelig for de mennesker der får klistret begrebet “arbejdsløs” på sig, da en lang række følgevirkninger påvirker både adfærd, psyke og motivation for den enkelte arbejdsløse.

Mange arbejdsløse skjuler derfor dele af deres identitet i mødet med omverdenen – det er blevet skamfuldt, ydmygende og pinligt at erklære sig selv for arbejdsløs. En del af arbejdsløshedskaravanens formål er derfor også at dekonstruere denne stereotype som højrefløjen åbenlyst bruger i deres stigmatisering af arbejdsløse.

Synlighed

Et af de mest effektive våben imod stigmatisering er synlighed. Derfor var det vigtigt for karavanen anno 2013 at være synlige, dette gjorde vi hovedsageligt via pressemeddelelser, musik, bannere, talere og en medbragt mobilscene opstillet på befærdede områder.

Karavanen formåede på den måde at være synlig i elleve byer på sin vej: Aalborg, Skørping, Randers, Silkeborg, Aarhus, Vejle, Kolding, Odense, Ringsted, Roskilde og København.

Vi har undervejs lavet en del interviews med lokal og national presse og skabt kontakt med fagforeninger i de fleste af byerne vi besøgte, vi har sendt flere hundrede mails til fagforeninger i resten af landet og har derved knyttet bånd med fagkredse der dagligt har kontakt med vores målgruppe.

Karavanen var egentlig inspireret af arbejdsløshedsmarcherne i 79,80 og 81 og vi ønskede oprindeligt at gentage marcherne med flere tusinde arbejdsløse og derved haft endnu mere synlighed i gade- og mediebilledet. Dette kunne åbenbart ikke lade sig gøre på så kort tid.

Dog er vi meget overbevist om at fremtiden åbner nye muligheder for massebevægelser. Tiderne skifter og nye bevægelser som Solidaritet Eller Frit Fald, Arbejdsløshedskaravanen, Behandl os ordentligt, Syg i Svendborg, Stop flexjobreformen oa. kan være platforme og inspiration til større massebevægelser der sætter det nuværende demokrati under pres og modsat forstærker et minoritetsbeskyttende demokrati.

Fremtiden

De massive folkelige bevægelser i Sydeuropa og Brasilien varsler nye tider og måske endda kapitalismens fald. Kapitalismen får det værste frem i mennesket og medfører automatisk kriser skabt af grådighed og tungnem forbrugeradfærd. Derfor er det spændende at de gentagende temaer blandt de nye globale massebevægelser er medmenneskelighed og anstændighed.

Disse temaer kan realiseres i velfærdssamfundet hvor arbejdsløse og syge sikres en tryg plads i staten udenfor den kapitalistiske tvangskonkurrence. Danmark har globalt set været foregangsland for velfærd, men udviklingen de sidste 10-12 år har været negative set i dette lys; liberalkapitalismen har for alvor vist sit grimme ansigt og derfor er massebevægelserne også relevante i Danmark.

Derfor skal vi fortsætte kampen for velfærd og medmenneskelighed og ikke gå på kompromis med højrefløjen. Personligt vil jeg med nordjysk stædighed fortsætte kampen og insistere på politik der bunder i kærlighed til folket.

Søren Bruun Jensen er aktiv i Arbejdsløshedskaravanen.

Flere artikler fra nr. 330

Flere numre fra 2013

Se flere artikler om emnet:
Arbejdsløshed

Se flere artikler af forfatter:
Søren Bruun Jensen

Siden er vist 1199 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside