Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 331 – 22. august 2013 – side 3

Ja til velfærd – Nej til nedskæringer

En række fagforeninger og organisationer har indkaldt til demonstration og aktion ved Folketingets åbning 1. oktober. Vi har samlet udtalelser fra en del af initiativtagerne.

Jørn Andersen, Internationale Socialister/ISU:

“Vi havde en lorte-regering, vi har en lorte-regering, og med 99,9 % sikkerhed bliver den næste endnu mere en lorte-regering. Med andre ord: Der er ikke nogen parlamentariske løsninger på nedskæringerne og krisepolitikken. Så derfor er det rigtigt dejligt, at der nu bliver en demonstration ved folketingets åbning 1. oktober.

Det er en rigtig god anledning til at sige: ‘Nu er det nok. Det er ikke vores krise – og vi vil ikke betale for den. Men vi er nødt til at være ærlige: Én demonstration er kun en start, hvis regeringens angreb skal stoppes. Der er brug for flere demonstrationer. Der er brug for andre former for protester. Og der er især brug for strejker og besættelser.

Det kommer ikke af sig selv. Men hvis vi får en demonstration, som er noget større end sidste år, så kan folk få selvtillid nok til at tage diskussionen tilbage på arbejdspladser og skoler. Så kan 1. oktober bliver starten på, at mange flere siger ‘Nu er det nok!’. Lorteregering!”

Christian Juhl, Medlem af Folketinget for Enhedslisten:

”Det er vigtigt konstant at stille krav til regeringen. Folketingets åbning er en rigtig god lejlighed til at fortælle regeringen, at vi f.eks. kræver flere arbejdspladser og uddannelsespladser, og at de arbejdsløse skal behandles ordentligt.

Sammen med fagbevægelsen og studenterorganisationerne kan vi benytte den 1. oktober til at samle de mange stemmer, som mener, at der er råd til velfærd i Danmark og lægge pres på regeringen til at føre en anstændig politik. Det vil være en god opbakning til de krav, Enhedslisten har rejst.”

Martin Alexandersen, faglig sekretær i Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS):

”I PLS støtter vi ikke et bestemt parti, men ønsker en retfærdig og solidarisk politik, men efter PLS’s mening fører regeringen en skævvredet kurs, som de ikke er valgt til.

Vi mener ikke, at det er acceptabelt at tage fra de laveste sociale klasser. Skuden skal vendes og det er alles ansvar, men det er især den samlede fagbevægelse samt elev- og studenterbevægelsens pligt. Fremtiden tegnes af os!”

Jeppe Rohde, Talsperson for Solidaritet eller Frit Fald, København:

”Vi er med den 1. oktober på Folketingets åbning, fordi det er på tide, at vi står sammen og kræver, at regeringen ændrer kurs. Det er uacceptabelt, at en såkaldt ”rød” regering fører borgerlig økonomisk politik, og nedskæringerne rammer bredt.

Vi repræsenterer folk uden arbejde, som er blevet ramt af regeringens usolidariske arbejdsløshedspolitik, men hvis vi for alvor skal presse regeringen, skal vi stå sammen med folk i arbejde, med de studerende og andre grupper, der rammes af den asociale politik.”

Jonathan Simmel, medlem af Socialistisk Arbejderparti og og aktiv i Dansk El-forbund:

”Det er altafgørende, at vi mobiliserer en utilfredshed mod regeringens asociale økonomiske politik.

Mobiliseringen har tre formål: Først og vigtigst gavner det vores politiske styrke at have praktisk erfaring med at organisere protester selv, også uden fagtoppens hjælp. Det giver os også en større kontaktflade, hvor nye kammerater mødes og knytter bånd og fælles relationer, der kan genoptages i forhold til kommende protester.

For det andet skal vi huske på, at en regering med S-SF er langt mere sårbar overfor pres fra lønmodtagere, og derved lettere kan presses til at give indrømmelser, da utilfredsheden så vil komme fra ”eget bagland”.

For det tredje er det vigtigt at give mulighed for at udtrykke alle daglige utilfredsheder med regeringens politik, også for de undertrykte grupper, der oplever en magtesløshed overfor den førte politik.”

Ane Søegård, Formand for Danmarks Lærerforening Frederiksberg Afdeling:

”Et samfund skal kendes på, hvordan det prioriterer sit uddannelsessystem og værdsætter sine lærere. Vi deltager i initiativet om Folketingets åbning fordi, der er direkte sammenhæng mellem den lockout, som ramte os – lærere og børnehaveklasselederne på Frederiksberg og i resten af landet – i foråret, og den økonomiske politik, som den nuværende regering har valgt at føre.

Fortsættelsen af nedskæringer på folkets skole i milliardklassen er en uansvarlig strategi, som vil få voldsomme konsekvenser for hundredetusindvis af børn og unge.

Vi deltager i initiativet d. 1. oktober for at markere, at investeringer i folkeskolen er en fremtidsinvestering i alle borgeres velfærd og den eneste vej til udvikling og vækst. ”

Jan Hoby, Næstformand i Landsforeningen for Socialpædagoger:

”LFS støtter, at fagbevægelsen indkalder og mobiliserer til en markering af Folketingets åbning. Det gør vi fordi, regeringen skal presses til at opgive deres nyliberalistiske krisepolitik.

Forudsætningen for at markeringen ved Folketingets åbning bliver stor afhænger af, om store fagforbund presses til at kaste deres faglige, politiske og økonomiske kapital i at mobilisere medlemmerne. Forhåbentlig vil vores initiativ sprede sig som ringe i vandet.”

Benny Allermand, tillidsrepræsentant i Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening:

”Det er fagbevægelsens opgave at vise solidaritet med de svageste i samfundet. Regeringen har ført en nedskæringspolitik, som har ramt mange af de svageste grupper.

Derfor skal vi samle hele fagbevægelsen om dette initiativ, for at vise Regeringen, at vi mener, der er råd til velfærd i Danmark og at det ikke er de svageste, der skal betale for den økonomiske krise.”

Flere artikler fra nr. 331

Flere numre fra 2013

Siden er vist 1222 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside