Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 331 – 27. august 2013 (Kun online)

Opbygning af IS

Ideer lever ikke uden organisation

IS/U

Opbygningen af en større og stærkere IS-organisation er den vigtigste opgave for socialister i dag.

Nøgleordene i opbygningen er avissalg, rekruttering, medlemsudvikling, kollektiv intervention og ledelse.

1. Avissalg

Avisen er vores vigtigste værktøj til at komme i dialog med andre, der søger svar og handlemuligheder i forhold til kapitalismens krise og undertrykkelse.

Avissalgene er vigtige, fordi vores primære kilde til vækst ikke er blandt folk, der i forvejen er aktive i venstrefløjens politiske miljøer.

Hyppigere kollektive avissalg på gaden samt på uddannelsessteder og arbejdspladser er forudsætningen for, at vi kan vokse. Det kræver, at flere IS-medlemmer deltager regelmæssigt i avissalgene.

Alle afdelinger skal stræbe mod minimum at have ugentlige avissalg, større afdelinger skal naturligvis have flere. Avissalgene organiseres af en avis-ansvarlig, af arbejdsudvalget og/eller på afdelingsmøderne.

2. Rekruttering

Alle interesserede skal tilbydes medlemskab af IS – eller tilbydes at deltage i en afklaringsproces for at finde ud af, om IS er noget for dem.

Processen kan vare fra 5 minutter til flere måneder. Den handler om at finde ud af, hvor vi er enige og uenige. Er der væsentlige uenigheder, skal de sættes til debat. Eller de skal afprøves i praksis ved fx at deltage i avissalg, afdelingsmøder osv.

3. Medlemsudvikling

Vi har brug for et bredere lag af folk, som udvikler sig – både politisk-teoretisk og politisk-praktisk. Vi skal bygge et bredere kadre- og ledelseslag, så vi bedre kan integrere et større antal nye medlemmer fremover.

Det kræver, at vi udvikler hinanden teoretisk – ved selv at læse og gennem studiekredse om teori og om arbejderbevægelsens og socialismens historie. Den teoretiske udvikling er både et individuelt og et kollektivt ansvar.

Og det kræver, at vi udvikler et bredere lag, som får praktisk-politisk erfaring med lederskab på skolen, på arbejdspladsen og i bevægelser. Og som kan tage ledelsesansvar i IS.

Og det kræver, at vi undgår at miste for mange medlemmer – nogle gange på grund af politiske uenigheder, der ikke bliver diskuteret og afklaret; men langt hyppigere, fordi det kan være svært at få et omskifteligt privatliv og et aktivt politisk liv til at hænge sammen.

Når folk i perioder ikke kan være så aktive, så sørg for, at der stadig er regelmæssig kontakt til afdelingen. Et besøg og en politisk snak er typisk langt bedre end en telefon-opringning om næste afdelingsmøde eller avissalg.

4. Kollektiv intervention

En revolutionær organisation er ikke bare en organisation af folk, der mener nogenlunde det samme. Det er først og fremmest en kamporganisation – en organisation, som handler i fællesskab for at vinde opbakning for vore ideer.

Vi har to typer af intervention:

a. Selvstændig parti-aktivisme i form af avissalg, seminarer, rekruttering osv., hvor vi bygger vores egen organisation og forsøger at trække folk tættere til den.

b. Intervention i bevægelser og i kampen om morgendagens venstrefløj, hvor vi samarbejder med andre.

Vi har behov for at løfte parti-aktivismen, så vi kan blive flere aktive medlemmer, der kan intervenere i bevægelser og venstrefløjen. En lille organisation i en periode med dyb krise bliver alt for let skubbet til side, når arbejderklassen igen begynder at slås i større omfang.

Og vi har behov for i højere grad at "politisere" vores intervention i bevægelser og venstrefløjen. Vi skal snakke mindre taktik og mere om ideer: Reformismens krise. Hvordan kan vi vinde? Hvilken organisering har vi brug for? Osv.

5. Afdelingsmøder og ledelse

Det vigtigste forum i IS er de faste afdelingsmøder. Det er her, vi aftaler de ugentlige avissalg. Det er her, vi planlægger intervention i bevægelser, planlægger studiekredse, aftaler kontaktbesøg osv.

Men afdelingen skal ikke være ret stor, før man med fordel kan lade 2-4 kammerater forberede planlægningen, så man ikke skal starte forfra hver gang. Og så der i det mindste er nogen, der kan tænke lidt længere frem. De er afdelingens arbejdsudvalg.

De vælges i fællesskab i afdelingen og kan tage beslutninger på vegne af hele afdelingen – og står til ansvar over for afdelingen for sine beslutninger.

Det samme gælder på landsplan: Landsledelsen og daglig ledelse har til opgave at tage initiativer, der kan styrke IS’s opbygning. De tager beslutninger på hele organisationens vegne – og står til ansvar over for landsmødet.

6. Styrk avissalg og rekruttering

Den vigtigste opgave i den kommende tid er at styrke avissalg og rekruttering. Det er den enkelt-faktor, der bedst kan sætte rammen om et mere udadvendt IS. Et IS, der har fokus på vækst, så vi bedre kan udvikle medlemmer og intervenere i de kampe, der kommer.

Vedtaget på Internationale Socialisters landsmøde 24. august 2013.

Flere artikler fra nr. 331

Flere numre fra 2013

Se flere artikler om emnet:
IS/ISU

Se flere artikler af forfatter:
IS/U

Siden er vist 3433 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside