Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 332 – 1. oktober 2013 – side 6

Finansloven

Enhedslisten må genfinde rollen som oppositionsparti

Hans Jørgen Vad

Det var et fatalt svigt, da Enhedslistens folketingsgruppe uden videre opgav kravet om en halvering af genoptjeningsperioden og i maj gik med i Pinseforliget, som også indeholdt markante forringelser for senior-jobberne.

Svigtet var langt værre, end da Enhedslisten opgav dagpengekravene til finansloven i efteråret 2012, for det var en yderst ophedet politisk situation, der havde udviklet sig efter lærer-lockouten og 1. maj, hvor regeringen fremstod mere forhadt end nogensinde.

Enhedslisten lå i flere målinger tæt på Socialdemokratiet, kun 2 % efter i et vejet gennemsnit den 6. maj. Og hele 66 % af befolkningen støttede genoptjeningskravet – inklusive et flertal i de borgerlige partiers samlede bagland.

Enhedslisten havde en helt afgørende chance for at sætte regeringen kniven på struben, som blev forpasset af folketingsgruppens forligsiver. For det hører med til billedet, at hverken Enhedslistens hovedbestyrelse eller forretningsudvalg på forhånd var informeret om dette svigt – endsige havde godkendt det.

Et svigt, som blev skarpt kritiseret af alle a-kasser, men rost af Harald Børsting, som folketingsgruppen havde et timelangt møde med kort før kovendingen.

Enhedslisten taber som socialdemokratisk halehæng

Det er ikke Enhedslisten, som blev belønnet i meningsmålingerne siden maj, da vi (vejet) har tabt 3 %, som desværre er næsten det samme som Dansk Folkeparti har vundet. Hermed ikke sagt, at Enhedslisten skal lade sin politik styre af meningsmålinger – det er logikken bag dem, som er langt det mest bekymrende:

For hvorfor stemme på Enhedslisten, når vi gang på gang svigter i sager, som der er en massiv folkelig opbakning bag?

Som ved finansloven i november 2012 og igen i maj 2013? For de 30.000, som falder ud af dagpengesystemet i 2013, ved jo godt, at det er fup, at “30.000 dagpengemodtagere får en hjælpende hånd fra .. Enhedslisten”, som Information skrev den 20. maj.

Det de 30.000 (som er i familie med mindst 150.000) fik, var en lang næse, og det slider på troværdigheden.

Og de af de 8.000, som fik gavn af redningspakken, der har sat sig lidt ind i tingene, vil vide, at det ikke var Enhedslistens plan, men regeringens egen – hvilket jo slider yderligere på troværdigheden.

Enhedslisten må sadle om – og HB må træde i karakter

Pressen har skrevet meget om Enhedslistens “magtfulde hovedbestyrelse”, og det er helt korrekt, hvis HB har viljen til at bruge den.

Det har det imidlertid skortet noget på, men det er afgørende nødvendigt, hvis den danske udvikling skal undgå at blive kopi af den tyske, hvor en massiv udstødelse til “working poor” har været ledsaget af en markant faldende valgdeltagelse i underklassen: For er der ikke en markant synlig parlamentarisk opposition, hvorfor så gå hen og stemme?

Enhedslisten har muligheden for at rette op på dette frem til finansloven gennem markante krav med appel til underklassen – ikke bare på dagpengespørgsmålet, men også kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge og hvor skoen ellers trykker.

Skulle det føre til et valg (som er usandsynligt), har vi nogle rigtigt gode sager at føre valgkamp på.

Skulle det bringe regeringen i reelle parlamentariske vanskeligheder (med risiko for at falde), så må den til lommen for at finde disse løsninger, hvis den fortsat vil køre i ministerbiler.

Det burde ikke være et problem, at finde den lille mia., som genoptjeningskravet koster eller de 3-4. mia. en dagpengeforlængelse koster, når der bruges 12-14 mia. på dum aktivering.

Græsrødderne må hjælpe hovedbestyrelsen

Jeg er ikke spor overbevist om, at HB alene har styrken til at sejle op mod en folketingsgruppes forligsiver uden reelle indrømmelser på dagsordenen.

Men jeg tror, at det vil påvirke HB, hvis der ikke bare fra Enhedslistens afdelinger, men også de mange bevægelser derude, kommer nogle klare krav om, at skeen skal flyttes over i den anden hånd. 

Flere artikler fra nr. 332

Flere numre fra 2013

Se flere artikler af forfatter:
Hans Jørgen Vad

Siden er vist 1216 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside