Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 333 – 5. november 2013 – side 4

Næste gang lukker vi landet

Pernille Cauchi

I Silkeborg har den formaliserede paraplyorganisation for ansatte ved Silkeborg Kommune, Fagligt Fællesskab, besluttet at lægge pres på deres respektive fagforeninger for at sikre medlemmers fremtidige løn- og arbejdsvilkår.

Fagligt Fællesskab har rettet en formel henvendelse til KTO, som forhandler på vegne af den halve million arbejdere, der er ansatte i kommuner og regioner.

I henvendelsen står der blandt andet:

“Der er en fælles bekymring for, at ”lærerne bliver de første – hvem bliver de næste” skal føres ud i livet i 2015 og, at arbejdsgiverne allerede nu planlægger, at enkelte udvalgte grupper skal isoleres og gå planken ud...

For at begrænse arbejdsgivernes mulighed for at isolere en enkelt eller enkelte grupper foreslår vi, at man i KTO giver hinanden håndslag på, at samme dag arbejdsgiveren evt. varsler lockout, varsler samtlige øvrige fagforeninger sympatistrejke for samtlige grupper.

Dermed sikrer vi, at ingen isoleres og får tømt strejkekassen, og at arbejdsgiverne ved, at en lockout af en gruppe automatisk følges op af en totalstrejke inden for hele det offentlige område.”

Fælles front

Det er nemmere for arbejdsgiverne skære i løn og arbejdsvilkår, når vi er isolerede. Det er op til medlemmerne i fagforeningerne at lægge pres på deres repræsentanter og kræve, at der etableres en fælles solidarisk front imod fremtidige angreb.

Det er en af de vigtigste opgaver for fagforeningerne over det næste år, og vi må arbejde for, at kravet om solidarisk aktion i form af sympatiaktioner og -strejker vindes i alle fagforeninger.

HKs kongres

Solidaritet og kampen mod fremtidige angreb blev også drøftet på HKs 31. kongres i oktober. Her lød det bl.a. fra talerstolen:

“Vi har været vidne til Anders Bondo, der udtalte, at vi efterlader ikke nogen på perronen, hvorefter toget forlod stationen uden alle om bord,”. Dette sagde Jacob Illum fra HK Østjylland.

“Vi skal tilbage til fagforeningen classic, hvor vi siger hertil og ikke længere. Så når Anders Bondo siger, at vi ikke efterlader nogen på perronen, så blive toget holdende.”

Jacob høstede et bragende bifald, da han sluttede: ”Når KL så lock-outer den næste gruppe i 2015, så har vi allerede varslet strejker og sympatistrejker, og så lukker vi landet.”

Vi håber, at andre faglige aktive vil lade sig inspirere af Fagligt Fællesskabs arbejde.

Flere artikler fra nr. 333

Flere numre fra 2013

Se flere artikler af forfatter:
Pernille Cauchi

Siden er vist 1775 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside