Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 335 – 16. januar 2014 – side 2

Det mener vi

Fattigdommen er tilbage

Regeringen er ansvarlig for voksende socialt armod. De ønsker at skabe
en konkurrencedygtig stat, og det gør de ved at genindføre fattigdommen
som et socialt faktum i dagens Danmark. Og det er med fuld bevidsthed, at den socialdemokratisk ledede regering genindfører fattigdommen.

De sociale konsekvenser af kontanthjælpsreformen og dagpengereformen bliver voldsomme – en social massegrav, som ingen rigtig har overblik over, hvad vil komme til at betyde for fremtiden. Men meget tyder på, at tyveri, prostitution, organiseret kriminalitet og vold vil stige. Mere politi og flere i fængslerne vil blive svaret, og forskellen mellem de rige og de fattiges virkelighed vil fortsætte med at vokse med stigende fart.

Det er det samfund, Socialdemokraterne er i gang med at skabe. Et socialdemokrati, som har valgt, at de riges behov for forbedret konkurrenceevne og profit er vigtigere end den sociale forarmelse, fattigdomsreformerne påfører vores samfund.

Arbejdsløshed og fattigdom som disciplinering

27 millioner er arbejdsløse i Europa, og mange flere er bange for at miste deres job. Det er et tegn på et system, der er sygt. Arbejdsløshed er systematisk spild af potentiale, evner og ressourcer. Det er mennesker, der skaber velfærd og materielle goder, arbejdsløshed er spild.

Men for arbejdsgiverne og politikerne og det system, de arbejder på, er et vist niveau af arbejdsløshed ønskeligt – netop fordi de arbejdsløse kan bruges til at presse løn- og arbejdsvilkår, som det også sker nu.

Fattigdommen betyder, at folk bliver mere bange for at miste deres arbejde, fordi konsekvenserne af arbejdsløshed kan betyde at ryge ud i forarmelse og fattigdom. Truslen om fattigdom skubber bag på den individuelle afmagt og er med til at gøre det endnu sværere at se en udvej.

Mange er alene og svage i forhold til arbejdsgiverne og statens nidkære embedsmænd.

Det nyliberale kaos

I øjeblikket spiller et teaterstykke på Nørrebro Teater: “DJØF med løgn”. Det er et tidsbillede på vores moderne arbejdspladser. Hverdagen på på en akademisk kontorarbejdsplads i evig omstrukturering.

Forestillingen er et billede på den desperate jagt på at effektivisere, og få samfundet trimmet, samtidig med, at der bliver set ned på arbejderne af almægtige chefer, der lever i deres egen virkelighed til grillfesterne med de andre direktører i Nordsjælland.

Der produceres tom luft og smarte management udtryk kombineret med kontrol og evalueringer samtidig med, at der foregår en kaotisk kamp om karriere for at blive til noget.

Dette populære teaterstykke viser, at det ikke kun er socialister, der kan se det absurde i måden vores arbejde og samfund styres og forvaltes på – den hverdag, flertallet oplever, bliver mere og mere brutal.

Til kamp for et andet system

Magthaverne har ingen brugbare svar på krisen. Det er derfor nødvednigt at organisere os for at gå til kamp for et alternativ, for et samfund styret fra neden.Oprør fra alle os på bunden som har mindre og mindre at miste.

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 335

Flere numre fra 2014

Siden er vist 2374 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside