Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 335 – 16. januar 2014 – side 3

Et aktivistisk og ideologisk udgangspunkt for Enhedslistens venstrefløj

Jesper Juul Mikkelsen

Vi mener, at det er nødvendigt at organisere en venstrefløj i Enhedslisten, som består af en kombination af fælles handling og nogle simple principper.

Foto: Mette Kramer Kristensen

Det faglige arbejde

Det vigtigste fokus for Enhedslistens venstrefløj skal være det faglige arbejde. Vi ønsker at opbygge en faglig oppositionslinje til den linje, som bliver udstukket fra fagtoppen.

Fagtoppens ønske om at sidde med ved regeringens forhandlingsbord (et ønske, som ikke bliver gengældt af regeringen) betyder, at den parlaments-orienterede del af Enhedslisten ser dele af fagtoppen som potentielle allierede.

De to parter er enige om at kigge mod regeringen og det parlamentariske frem for på at organisere fagbevægelsens medlemmer.

Det er en vigtig opgave for Enhedslistens venstrefløj at opbygge grupper i fagbevægelsens basis, som ikke er styret af bureaukraterne, men som er klar til at vise solidaritet og sammenhold på tværs af traditionelle faglige skel, og som ikke er bange for at være i politisk opposition til fagtoppen.

Det betyder naturligvis ikke, at sådanne grupper ikke skal samarbejde med dele af fagtoppen, når den faktisk tager initiativer, der kan støtte kampen mod krisepolitikken.

Anti-racisme

Vi skal fortsætte med at bygge op omkring organiseringen, Racismefri By i København og andre anti-racistiske organiseringer og forsøge at få flere medlemmer af Enhedslisten med.

Vi skal vise i praksis, at radikalitet og en bredere bevægelse kan gå hånd i hånd.

Vi skal samle en ny form for aktivistisk antiracisme, som kan samle bredt, samtidig med at vi fastholder en radikal konfrontativ linje over for nazisterne. Det er et område, der er muligt at mobilisere mange folk på, og samtidig er det en ideologisk meget vigtig kampplads.

Krisen skaber vrede, og den herskende klasse peger syndebukke ud i form af muslimer, øst-arbejdere, de fremmede osv. Det er en vigtig opgave for venstrefløjen at gå imod disse udfald og overfald på minoritetsgrupperne.

Ved at organisere aktive modsvar sammen med mindretallene, kan vi gøre syndebukke-politikken virkningsløs.

En ideologisk klar venstrefløj i Enhedslisten

Men det er ikke nok at samle Enhedslisten venstrefløj omkring aktivisme alene. Det er også nødvendigt at opstille nogle få, men principielle politiske spørgsmål, vi kan rekruttere hinanden til. Vores bud på de vigtigste ideologiske spørgsmål er disse tre:

Socialismens nødvendighed

Gode reformer er ikke nok. Dels fordi det er svært at se, at gode reformer overhovedet kan lade sig gøre under kapitalismens dybeste krise siden 30’erne. Dels fordi kloden, verden og den globale arbejderklasse har brug for, at der sker store forandringer, for overhovedet at have en fremtid.

Socialisme kræver et magtopgør

Det er nødvendigt at fastholde, at vi står over for et magtopgør, hvis det med socialisme skal blive til noget: arbejderklassens organisering på den ene side imod magthaverne på den anden.I den optik er al bevægelse og selv små arbejderkampe et lille skridt på vejen mod at opbygge en modmagt fra neden.

Der er ikke nogen genveje til socialismen. Der er ikke en parlamentarisk vej til socialisme. Der findes ikke noget, der hedder “socialisme fra oven”.

Bevægelse fra neden er vigtigere end det parlamentariske

Bevægelsen på gaden, på arbejdspladsen, på skolen og universitetet, kort sagt: den konkrete klassekamp er vigtigere end det parlamentariske spil.

Vi er ikke anti-parlamentariske. Men fordi den parlamentariske logik i Enhedslisten er så stærk, er det vigtigt at slå fast, hvad der har førsterang. Dette skal afspejle sig i vore prioriteringer, i hvad vi bruger tid og ressourcer på og i vore diskussioner.

Før debatten videre

Dette er beregnet til at skubbe den diskussionen videre, som begyndte på græsrods-konferencen den 7. september 2013.

Ovenstående er vores udspil til principper og fokusområder. Men en organiseret venstrefløj i Enhedslisten må nødvendigvis omfatte langt flere end os fra IS, og vi hilser folk, der har andre ideer, velkommen i den diskussion.

Det er nødvendigt, at nogen sætter et andet perspektiv og handler på det. Og det hjælper ikke at vente – vores udgangspunkt bliver kun dårligere.

Se også:
SAA 335: Opbyg en venstrefløj i Enhedslisten

Flere artikler fra nr. 335

Flere numre fra 2014

Se flere artikler af forfatter:
Jesper Juul Mikkelsen

Siden er vist 2168 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside