Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 335 – 16. januar 2014 – side 15

Dødelig medicin og organiseret kriminalitet

Anne de Haas

Anmeldelse af bogen Dødelig medicin og organiseret kriminaliet – hvordan medicinalindustrien har korrumperet sundhedsvæsnet af Peter Gøtzsche – professor og overlæge dr. med. på det internationale uafhængige forskningscenter Cochrane Centre på Rigshospitalet.

Medicinrelaterede dødsfald er den tredjestørste årsag til dødsfald efter cancer og hjertekarsygdomme – og Peter Gøtzsche lægger ud med at pointere, at havde lægemiddeldødsfald været en smitsom sygdom, så havde læger og patienter for længst handlet for at få den under kontrol.

Peter Gøtzsche: Dødelig medicin og organiseret kriminaliet

Når det ikke er tilfældet, skyldes det at medicinalindustrien i realiteten har stor indflydelse på alle niveauer i processen med udvikling og markedsføring af medicin.

Den statslige kontrol af præparatudvikling, testforsøg, publicering af data og markedsføring af medicin er langt fra tilstrækkelig. Når lægemiddelindustrien har så frie tøjler, skyldes det en udbredt korruption i jagten på maksimal profit.

Utallige sager har afsløret lægemiddelindustriens fusk med forskningsresultater, og at data om bivirkninger og dødsfald hemmeligholdes. Det største problem med vores sundhedsvæsen er ifølge Gøtzsche, at de økonomiske incitamenter forhindrer en rationel, økonomisk og sikker brug af lægemidler.

Industrien er sin egen dommer

I EU og USA har man øget privatiseringen af sundhedsområdet på trods af, at al forskning dokumenterer, at stigende privatisering resulterer i faldende folkesundhed på en lang række parametre.

Alligevel har man i EU-kommissionen lagt ansvaret for at publicere forskningsresultater og rapportere om bivirkninger og dødsfald ud til industrien selv. Gøtzsche sammenligner det med, at man i en retsag er sin egen dommer og selv kommer med beviser på sin egen uskyld.

Argumenterne for en sådan praksis er alene økonomiske, idet man dels ønsker besparelser i de offentlige sundhedsbudgetter og dels ønsker at give lægemiddelindustrien gunstige vækst- og konkurrencevilkår.

Lundbecks Cipralex et skræmmende eksempel

I Danmark er patentet og markedsføringen af den anti-depressive medicin Cipralex, som er udviklet af Lundbeck, et skræmmende eksempel på, hvorledes markedskræfterne har overtaget styringen og efterlader statslige instanser uden indflydelse.

Cipralex er en videreudvikling af præparatet Cipramil. Det kom på markedet, da patentet på Cipramil udløb, og Lundbeck fik reduceret sin indtjening dramatisk.

Cipramil og Cipralex er identiske stoffer med den ene forskel, at den inaktive halvdel af stoffet er fjernet i Cipralex. Lundbeck søgte fornyet patent på den aktive del af stoffet og påbegyndte samtidig en effektiv og aggressiv markedsføring for at få læger til at udskrive det dyre patenterede præparat, som er 19 gange dyrere end forgængeren.

Forskning viser, at effekten af det “nye” præparat efter otte ugers behandling kun er ét point på en 60-punkts skala, der måler graden af depression hos den enkelte patient.

Skadelig for Lundbecks konkurrenceevne

Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) er en statsfinansieret institution under Sundhedsstyrelsen, som har til formål at sikre, at den medicin, der udskrives, er sikker for patienterne og økonomisk forsvarlig.

IRF meldte i første omgang ud, at man ikke kunne anbefale et så dyrt lægemiddel, når forskellen i effekt er uden betydning.

Lundbeck klagede sin nød i pressen og argumenterede for, at en sådan anbefaling var skadelig for Lundbecks konkurrenceevne og eksport til udlandet. Resultatet blev at sundsministeren irettesatte IRF, som endte med at ændre sine anbefalinger i Lundbecks favør.

Peter Gøtzsche har skrevet en bog med et hæsblæsende tempo som i en kriminalroman, men samtidig med massiv dokumentation og referencer. Gøtzsches analyse stiller kritikken af privatisering i et endnu skarpere lys og udgør en række stærke anti-kapitalistiske argumenter.

Privatiseringen på sundhedsområdet og lovgivningen i EU betyder, at den statslige kontrol forsvinder, så medicinalindustrien får frit spil.

Konsekvenserne er, at det er medicinalindustriens jagt på profit og ikke folkesundheden, som har forrang – til skade for menneskers sundhed og i værste fald med døden til følge.

Flere artikler fra nr. 335

Flere numre fra 2014

Se flere artikler om emnet:
Sygdom/sundhed

Se flere artikler af forfatter:
Anne de Haas

Siden er vist 1681 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside