Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 337 – 1. april 2014 – side 7

Ny erhvervsskole-“reform”

Adgangsbegrænsning og mere konkurrence-stat

Carsten Sørensen

Regeringen, SF og blå blok har indgået en gennemgribende aftale om erhvervsuddannelserne.

“Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” hedder aftalen på 68 tæt skrevne sider. De to love, der gør denne aftale til virkelighed, skal vedtages i Folketinget inden sommerferien – med en minimal høringsperiode.

Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse

Det overordnede mål er, at der skal bliver flere dygtige erhvervsuddannede med kvalifikationer, som lever op til virksomheders behov, som det hedder. Og at mindst 25 pct. vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse – en stigning på 6 pct. i forhold til i dag.

Fuldførelsen skal stige fra 52 % i 2012 til 60 % i 2010.

Andelen af de dygtigste elever – målt ved andel af elever med den samlede mængde fag, der afsluttes på højere niveau end det obligatoriske minimumsniveau – skal øges år for år.

Adgangsbegrænsning

Det mest iøjnefaldende nye tiltag er det, aftalen kalder, "Klare adgangskrav". For at komme ind på en erhvervsfaglig uddannelse skal elever fremover have opnået karakteren 02 i dansk og matematik.

Morten Ryom, formand for Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO), er skeptisk over for de nye adgangskrav:

“Det er fair nok at sætte nogle krav, men de skal være relevante. 40 procent af de elever, der fik et svendebrev i 2011, havde ikke bestået folkeskolen. Så det er ikke relevante krav på erhvervsuddannelserne. Det lugter lidt af, at det er en aftale, der er forhandlet på plads af akademikere.”

40 pct. af dem, der fik svendebrev i 2011, ville ikke have klaret adgangskravet efter den nye aftale. – Det er sortering af værste skuffe!

Pligt og pisk og øgede krav til de nederste i samfundet som virkemiddel synes at være den herskende orden, hvis det står til nyliberalisterne.

I aftaleteksten står der, at adgangskravene også gælder for dem, som udsættes for kontanthjælpens krav om uddannelsespålæg til alle under 30.

Så der er stort set ingen smutveje eller dispensations-muligheder. En af de få muligheder bliver, at alle kommuner forpligtes til at oprette en ny 10. klasse, EUD 10, som skal samle dem op, der ikke i folkeskolen opnår adgangskravene.

Reformen består desuden af øget undervisningstimetal. Der indføres et minimumstimetal for lærerstyret undervisning på grundforløbet på 25 klokketimer om ugen fra august i 2015, stigende til 26 timer fra august 2016 og frem.

HG’en halveres fra 2 til 1 år

HG-eleverne har ikke meget tilovers for reformen: Det faktum, at regeringen har valgt at skære HG’en fra 80 til 40 ugers undervisning, er den pille, der er sværest at sluge for handelseleverne.

Zacharias Polonius, formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH) udtaler:

“Denne reform, og halveringen af HG’en, svækker både de stærke og svage elevers uddannelse markant. Det kan godt være, at eleverne får en smule mere undervisning om ugen, men det klinger meget hult, når de kun skal gå i skole halvt så meget.

Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan den her reform på nogen måde skulle skabe højere uddannelsesniveau.”

Et af de store debatpunkter omkring reformen, den markante nedskæring af vejledningen, endte heller ikke ud til handelselevernes fordel, og besparelserne bliver gennemført i aftalen.

Håndteringen af de manglende elevpladser er handelseleverne heller ikke tilfredse med. Aftalen sikrer på ingen måde de manglende 11.000 praktikpladser, der er kun hensigtserklæringer i aftalen.

Konkurrence-stat

I reformen er der øget krav om økonomisk, strukturel og adfærdsstyring af erhvervsskolerne. Helt i konkurrence-statens ånd.

I 2017 skal der gennemføres en udbudsrunde på uddannelsernes grund- og hovedforløb, hvor “de eksisterende uddannelsesinstitutioner og eventuelle andre relevante institutioner” kan byde ind.

Protester mod erhvervsskole-reformen

Erhvervsskole-elever protesterer mod erhvervsuddannelses-reform på Falster

700 vrede erhvervsskole-elever strejkede og blokerede deres skoler i Nykøbing Falster og Nakskov den 27. februar i protest mod erhvervsskole-reformen.

"Vi strejker, fordi vi håber på at blive hørt inde på Borgen. Vi håber, at de hører, at vi ikke finder os i, at vores HG bliver skåret ned på den her måde," sagde Valon Saciri, initiativtager til blokaden, til dr.dk.

Også elever på handelsgymnasiet, hhx, strejkede i sympati med hg’erne.

Flere artikler fra nr. 337

Flere numre fra 2014

Se flere artikler af forfatter:
Carsten Sørensen

Siden er vist 1860 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside