Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 339 – 3. juni 2014 – side 10

Fast food-protester i 36 lande

Not lovin’ it

Anne A. Lange

Den 15. maj i år var der indkaldt til strejke blandt arbejderne på fast food-restauranter som McDonald’s, Burger King, KFC og Wendy’s. Der var strejker og demonstrationer i 36 lande.

Alene i USA protesterede fast food-arbejdere i 158 byer. Kravet lyder på 15 dollars i timen og retten til at have en fagforening.

Working poor

Mindstelønnen ligger i USA på 7,25 dollars (ca. 40 kr.) i timen, og en større og større del af arbejderklassen går efterhånden under betegnelsen working poor.

Ufaglærte arbejdere i Walmart og på fast food-restauranterne får altså knapt nok en løn til at brødføde sig selv og deres familier, og de har stort set ingen rettigheder på arbejdspladsen.

Kravet om ordentlige arbejdsforhold og en løn, man kan leve af, er for alvor blevet rejst siden 2012. Det har både involveret fast food-arbejdere, og senest – i februar i år – gik Walmarts medarbejdere i strejke.

Men hvorfor nu?

Mens det tidligere typisk var unge studerende, der havde disse usikre, underbetalte jobs, består arbejdsstyrken i disse Mc-jobs i dag i højere grad af arbejdere, som også har en familie, de skal forsørge.

De færreste har udsigt til bedre vilkår eller andet arbejdet, og det er måske grunden til at vi ser disse protester nu.

Det mest interessante i Fight for 15-kampagnen er egentlig kravet om retten til fagforening, fordi det vil indebære muligheden for kollektive aftaler.

En lovgiven mindsteløn kan blive ædt af inflation, men retten til kollektive aftaler vil styrke arbejdernes mulighed for til en hver tid at kræve en løn, man kan leve af.

Se mere på fightfor15.org

Flere artikler fra nr. 339

Flere numre fra 2014

Se flere artikler af forfatter:
Anne A. Lange

Siden er vist 1254 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside