Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 339 – 25. juni 2014 (Kun online)

Danish Crown

Svinefyrsterne hejser flaget – arbejderne betaler

Anders Bæk Simonsen

Så kan vi godt hejse flaget! Dette glædens budskab kom fra formanden fra Bornholms Landbrug, da Danish Crown og Fødevareforbundet NNF præsenterede et redningsudspil for slagteriet på Bornholm.

Udspillet åbner med medarbejder-investerings-selskaber op for et nybrud på det danske arbejdsmarked. Det sikrer ingen arbejdspladser, men hjælper det gældsramte danske landbrug med finansiering.

De ca. 5.000 landmænd, der ejer slagterikoncernen Danish Crown, har også god grund til at feste: Redningsplanen tager over fem år et tocifret millionbeløb fra medarbejderne på Bornholm, millioner af kroner fra bonholmske og danske skatteydere, øger presset enormt på de i forvejen enormt udbyttede slagteriarbejdere og øger den bornholmske svinestand med 50.000 svin til slagtning årligt.

Selv om Danish Crown i første omgang erklærede, at modellen kun gjaldt for Bornholm (en såkaldt Lex Bornholm), kunne de ikke engang vente til afstemningen på slagteriet i Rønne, før de luftede sløret for, at modellen skulle spredes.

De hævder, at NNF “har givet håndslag på” på, at forbundet i efteråret vil gå ind i forhandlinger om medarbejderselskaber, hvor en del af lønnen skal sikre arbejdspladserne på de andre slagterier. Det har NNF dog dementeret.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (og også LO!) har lagt op til, at aftalen kan bredes ud til flere lukningstruede arbejdspladser. Ministeren har i den forbindelse sagt, at modellen kun kan indføres frivilligt, hvilket forudsætter, at han mener, at med udsigten til at miste sit job, er der tale om et “frit” valg.

Modellen for medarbejderinvesteringsselskabet indgår også i regeringens udspil til en vækstplan, som de gerne vil forhandle på plads inden folketinget går på sommerferie.

Arbejderne stemmer ja

I torsdags (12. juni) blev aftalen så stemt igennem på slagteriet på Rønne.

Aftalen er så skæv, så omvendt Robin Hood og så klokkeklar klassepolitik fra svinefyrsterne, at der ikke kan være stemt “ja” af lyst. Det er krisementaliteten, frygter for fyringer (der er særdeles velbegrundet på den lille, men isolerede ø), der fik slagteriarbejderne til at stemme for.

Siden januar sidste år har Danish Crown meldt ud, at slagteriet på Bornholm skulle lukkes. I flere omgange har slagteriarbejderne under trusler om lukning sagt nej til lønnedgang.

Det skete i efteråret, hvor NNF foreslog, at en del lønnen skulle gå til udvidelse af svineproducenternes anlæg. Her stemte 60 pct. af de ca. 6.000 ansatte nej. I februar sagde de nej. Og i juni sagde de nej til 8 pct. lønnedgang.

Slagteriarbejderne på Bornholm har vist enormt mod og solidaritet ved at sige nej til det sidste sicilianske tilbud, selv om et nej var ensbetydende med lukning. Den nye aftale indeholder trods alt en mindre lønnedgang end de forrige “tilbud”.

I en situation, hvor solidariteten fra andre slagterier ikke blev omsat i konkrete sympati-aktioner, er det forståeligt, at slagteriarbejderne på Bornholm sagde ja til aftalen.

Faglig venstrefløj

Hele forløbet viser, at vi mangler en landsdækkende faglig venstrefløj, der kan hejse et banner for strejke på flere slagterier i landet samtidig, så Bornholm ikke stod så isoleret.

Det er kun ved at sætte hårdt mod hårdt og udfordre ræset mod bunden, at man kan bryde dette ræs og dens retning – ikke ved at forhandle om lidt langsommere ræs i den samme retning.

Det er bydende nødvendigt med en landsdækkende faglig venstrefløj, når næste slagteri eller arbejdsplads peges ud af magthaverne. Og når der så køres kampagner for, at man “frit” kan vælge at investere ens løn i en midlertidig måske-sikring af ens eget job.

Det indeholder aftalen

Aftalen hedder “Organisationsaftale mellem DI og Fødevarerforbundet NNF” og løber i 5 år. Den kan opsiges af begge partner med et halvt års varsel.

Der skal samlet set spares 25 mio. kr. årligt på slagteriet på Bornholm (DC Pork Rønne).

En del af disse midler findes ved oprettelsen af et medarbejderinvesteringsselskab (MS), hvor en del af arbejdernes løn kun går til investere i produktion, drift og vedligehold af DC Pork Rønne.

MS drives af en bestyrelse der består af to repræsentanter fra slagteriet på Rønne og to repræsentanter fra ledelse af Danish Crown, hvor den ene skal være fabrikschef på Rønne.

Danish Crown bestemmer

I et notat fra Erhvervs- og vækstministeriet den 3. juni om “Medarbejderinvesteringsselskab på Bornholm” fremgår det, at alle beslutninger om investeringerne “træffes af Danish Crown Bornholms ledelse” og indskuddet af slagteriarbejdernes løn “har samme status som alle andre kapitalindskud i Danish Crown”.

Det vil sige, at medarbejdernes repræsentanter reelt set ikke har nogle indflydelse på, hvordan slagteriarbejdernes penge bruges.

  • 3,5- 4,2 procent af medarbejderne løn i en fond ind i selskabet. Disse midler tages fra “fritvalgsordningen” – penge man før har kunnet bestemme om skulle gå til 6. ferieuge eller pensionsindbetalinger.
  • Medarbejderne kommer i alt til at betale 11,3 mill. kr. gennem deres løn i løbet af de 5 år aftalen rækker.
  • De 3,5-4,2 pct. er under forudsætning af, at alle de ansatte betaler. Hvis antallet af medarbejdere øges eller sænkes, ændres det beløb, som den enkelte ansatte skal betale. (Så hvis Danish Crown fyrer 10 pct. af slagteriarbejderne, skal de tilbageværende betale tilsvarende mere.)

Aftalen indeholder ingen garantier om der ikke vil blive fyrede flere slagteriarbejdere på Bornholm og DC kan afskedige op til 19,99 pct. af medarbejderstaben uden de er sikret at få deres indskud i MS igen.

Hvis der ikke spares for 25 mill. kr. årligt i forhold til 2013, så mister medarbejderne deres indskud.

Kommunen skal bidrage med op til 5 mill. kr. årligt. Primært ved at give rabatter på spildevandsrensning, el og distribution.

Staten støtter direkte med “investeringsstøtte” på ca. 1 mill. kr. årligt.
Svineproducenterne på Bornholm skal udvide med 50.000 grise, således at besætningen er på 500.000 grise på Bornholm.

Se også:
SAA 339: Danish Crown: Visionsløs revolverledelse eller simpel jagt på profit?
SAA 339: Det mener vi: Kan slagteriarbejderne vinde?
SAA 339: Socialister opfordrer til sympatistrejker

Flere artikler fra nr. 339

Flere numre fra 2014

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp (DK): Slagteriarbejdere

Se flere artikler af forfatter:
Anders Bæk Simonsen

Siden er vist 2584 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside