Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 340 – 22. august 2014 – side 3

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område 2015

Fælles og solidarisk kamp er nødvendig

Enhedslistens Faglige Landsudvalg

Det angreb på arbejdstidsreglerne, som de offentlige arbejdsgivere med succes indledte ved OK forhandlingerne i 2013, vil blive forstærket ved OK-forhandlingerne i 2015.

Ved OK-forhandlinger i 2013 kom lærerne til at stå i skudlinjen for regeringens, moderniseringsstyrelsens og de regionale og kommunale arbejdsgiveres planlagte strategi om at “normalisere” arbejdstid, fjerne tillæg og den lokale indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse. Der var tale om et åbenlyst, men også urimeligt, forsøg på at fremstille lærerne som en særligt forkælet gruppe.

Trods massiv mobilisering blandt lærerne lykkedes det gennem lock-out fra arbejdsgivernes side at få deres krav igennem.

Dette skyldes i høj grad fraværet af fællesskab og enig optræden fra de faglige organisationers side.

Enhedslistens Faglige Landsudvalg opfordrer derfor de faglige organisationers medlemmer og forhandlere til, dels at stå sammen imod arbejdsgivernes “normaliserings-bestræbelser” ved forhandlingerne i 2015, og dels til i fællesskab at få gennemført OK-krav, der styrker de offentligt ansatte i kampen for bedre arbejdsforhold og i kampen for mere socialt retfærdige overenskomster. Ingen grupper skal efterlades på perronen.

Enhedslistens Faglige Landsudvalg opfordrer alle lønmodtagere og deres faglige organisationer, også inden for det private område, til at støtte de offentligt ansatte i kampen for deres arbejdstid og løn- og arbejdsvilkår under parolen: De arbejder for fællesskabet – vi støtter dem.

Overordnet vil Enhedslistens Faglige Landsudvalg opfordre til følgende:

 • Det skal sikres at de offentlige job ikke omkonverteres til støttede og nyttejob.
 • Arbejdstidsregler skal ikke forringes.
 • Der skal arbejdes mindre, ikke mere.
  Arbejdet skal fordeles bedre gennem en kombination af uddannelsesorlov, barselsorlov og andre typer orlov, der giver mulighed for rotation og flere ansatte.
  På længere sigt skal den generelle arbejdstid nedsættes.
 • Der skal stilles krav om en solidarisk lønmodel, der mindsker lønspredningen og sikrer ligeløn mellem kønnene.
 • Reallønnen skal sikres for alle og forbedres for de lavest lønnede.
  Lønreguleringer skal være i kr. i stedet for procenter, således at de lavtlønnede ikke sakker bagud, og således at de får mest ud af reguleringen.
 • Medindflydelse på arbejdets tilrettelæggelse skal øges og tillidsrepræsentanterne skal styrkes
 • Arbejdsmiljøindsatsen skal styrkes og de stress-fremkaldende vilkår bekæmpes

Udtalelse fra Enhedslistens Faglige Landsudvalg, Svendborg den 16. august 2014

Se også:
SAA 340: Et år efter konflikten: Lærere under pres

Flere artikler fra nr. 340

Flere numre fra 2014

Se flere artikler om emnet:
Overenskomst 2015

Se flere artikler af forfatter:
Enhedslistens Faglige Landsudvalg

Siden er vist 1158 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside