Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 345 – 1. juni 2015 – side 10

Flere strejker i Tyskland

LG Hansen

Hvis nogen vil sætte spørgsmålstegn ved, om arbejderklassen stadig kan mobiliseres i det moderne Europa, kan de kigge på den såkaldte europæiske vækstmotor, Tyskland.

Bl.a. har fagforeningen Ver.di, været aktiv på det seneste, hvor alt fra pædagoger til folk, der arbejder i forsikringsbranchen, har været i konflikt.

Ver.di repræsenterer folk i service-sektoren, og er en af verdens største fagforeninger med 2 over mio. medlemmer. De kæmper for, at lønnen skal følge med de højere krav, der bliver sat til specielt folk, der arbejder med børn og ældre.

Togchauffører og piloter kæmper en lignende kamp, mod nedskæringer i lønnen, der bliver begrundet med, at der stilles mindre krav til dem på grund af de teknologiske fremskridt, der har været inde for deres områder.

De strejkende togchauffører er organiseret i GDL, en relativt ny fagforening, der kun repræsenterer togchauffører, i stedet for IG Metall, der traditionelt har repræsenteret arbejderne inden for tog-branchen.

IG Metall er blevet kritiseret på grund af deres inaktivitet. Bl.a. har de ikke haft en national strejke siden 1984, mens GDL bare inden for det sidste år har organiseret 9 strejker.

Fagforenings-billedet i Tyskland ændrer sig for tiden. Flere folk er blevet organiseret i løbet af de sidste ti år. Folk vælger dog oftere at lade sig organisere i mindre brancheorienterede fagforeninger, hvilket GDL er et eksempel på.

Lovgivning mod strejker

De nye fagforeninger er ofte mere villige til at gå i konflikt. De gamle større fagforeninger har siden 90’ernes outsourcing været meget påpasselige med ikke at give de store virksomheder grund til at flytte produktionen til udlandet.

Det er dog ikke gået magthaverne forbi, at disse nye fagforeninger er mere konfliktvillige.

Derfor blev der i december 2014 vedtaget en ny lov, drevet frem af den tyske højrefløj, om at arbejdsgiverne kun behøver at lave en overenskomst med den fagforening, der repræsenterer flertallet af dens medarbejdere.

Strejker, der starter, efter at arbejdsgiveren har lavet en overenskomst med den største fagforening, vil derfor blive erklæret for ulovlige. Ikke engang de største fagforeninger som Ver.di støtter denne lovgivning. De frygter, at det generelt vil gøre det sværere at strejke.

Loven er blevet trukket for forfatningsdomstolen, hvor mange regner med, at den vil blive erklæret forfatningsstridig.

Flere artikler fra nr. 345

Flere numre fra 2015

Se flere artikler af forfatter:
LG Hansen

Siden er vist 1025 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside