Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 346 – 20. juli 2015 (Kun online)

Chile

Studerende og arbejdere i fælles kamp for mere demokrati og gratis uddannelse

Nis Hejlskov

Siden slutningen af maj måned i år har Chile oplevet massive undervisningsnedlæggelser og adskillige universitetsbesættelser.

Flere steder i landet har de studerende besat bygningerne med krav om mere studenterindflydelse og medbestemmelse for det akademiske samt ikke-akademiske personale.

Den chilenske studenterbevægelse har siden 2011 kæmpet for et nyt uddannelsessystem med gratis uddannelse til alle og demokratisering af landets universiteter og uddannelsessteder.

Studerende ved Universidad Técnica Federico Santa Maria

Studerende samlet foran Universidad Técnica Federico Santa Maria for at kræve mere demokrati på deres universitet; mere indflydelse og medbestemmelse for både de studerende, undervisere og det tekniske personale.

På det tekniske universitet Universidad Técnica Federico Santa Maria (UTSFM) i kystbyen Valparaíso, ca. halvanden time fra hovedstaden Santiago, har de studerende nedlagt undervisningen og besat administrationsbygningen i protest over direktoratets beslutning om at afskedige omkring 25 tekniske ansatte (pedeller og rengøringspersonale), med begrundelsen at de ikke har taget en studentereksamen.

Kravet om, at det tekniske personale som minimum skal have taget en studentereksamen, kommer midt under forhandlinger mellem direktoratet, Studenterrådet og repræsentanter for det tekniske personale om en demokratisering af universitetets struktur.

De studerende og ansatte kræver mere medbestemmelse og demokrati, og ledelsen havde efter flere uger med undervisningsnedlæggelse og daglige protester valgt at forhandle med de studerende og ansatte om deres krav.

Det var under disse forhandlinger, at direktoratet meddelte at de ansatte, som ikke har taget en studentereksamen vil blive afskediget den 15. august.

Studerende og teknisk personale

Studerende sammen med det tekniske personale.

Solidaritet og fælles kamp

Dette fik Studenterrådet på Universidad Técnica Federico Santa Maria til at indkalde til stormøde, hvor de studerende med et stort flertal vedtog at stoppe forhandlingerne med direktoratet og besætte administrationsbygningen på universitetet i solidaritet med det tekniske personale.

Fagforeningen for det tekniske personale på universitetet støtter de studerendes krav om mere indflydelse på deres studier, og de studerende støtter de ansatte i deres kamp for at beholde deres job. Det er en fælles kamp mellem arbejdere og studerende for mere demokrati og retten til anstændige arbejdsforhold, hvor man ikke risikerer at blive afskediget med en måneds varsel på grund af pludselige nye krav.

Studenterrådet meddeler i en pressemeddelelse følgende: ”Vi forstår at vores aktuelle besættelse og undervisningsnedlæggelse umuliggør almindelige aktiviteter på universitetet, men dette vil ændre sig i takt med vores forhandlinger [med ledelsen] om konkrete løsninger på vores krav, og når vores medstuderende på demokratisk vis beslutter at stoppe protesterne.”

Besat hovedbygning på Universidad Técnica Federico Santa MariaStudenterdemonstration på campus

Tv. Foto af besat hovedbygning på Universidad Técnica Federico Santa Maria (UTFSM). Bannertekst: Uden respekt er der ingen tillid, og uden tillid er dialog ikke muligt. Indtil dette overholdes er UTFSM besat.
Th. Studenterdemonstration på campus i forbindelse med besættelsen af UTFSM.

Generelle studenterprotester: Mere demokrati og gratis uddannelse

De studerende fra Universidad Técnica Federico Santa Maria er en del af den chilenske studenterbevægelse, som siden 2011 har samlet flere
hundredetusinde til demonstrationer i hele landet med kravet om gratis uddannelse til alle og en demokratisering af landets universiteter.

2015 er ingen undtagelse: Fra nord til syd i det lange Sydamerikanske land har de studerende i de seneste måneder besat universiteter og nedlagt undervisningen med lokale krav om mere demokrati og et nationalt krav om gratis uddannelse.

Der har været store demonstrationer i hovedstaden Santiago, hvor mere end 150.000 studerende og undervisere gik på gaden.

Intet svar fra den politiske elite

Chiles socialistiske præsident, Michelle Bachelet, blev valgt til magten i 2013 med et løfte om reelle sociale forandringer og en reform af uddannelsessystemet, som skulle gøre det gratis at tage en videregående uddannelse fra 2016. Denne uddannelsesreform er dog langt fra det som studenterbevægelsen havde håbet på og kæmpet for.

Det bliver ikke universelt gratis for alle, men kun for de 60% dårligst stillede studerende, og dette gælder kun studerende på de offentlige universiteter samt et par enkelte private.

I Chile studerer omkring 80% af de studerende på private universiteter og tekniske institutter, som ikke er inkluderet i denne uddannelsesreform. De allerdårligst stillede studerende i Chile studerer ikke, som man umiddelbart skulle tro, på de offentlige universiteter, men på private universiteter og institutter, hvor karaktergennemsnittet er lavere.

Reformen betyder derfor at uligheden i uddannelsessystemet vil øges yderligere, fordi det reelt set kun er omkring 10% af de studerende, som vil komme til at studere gratis fra 2016.

Den Nationale Studentersammenslutning har derfor afvist regerings reform, men hverken undervisningsministeren eller præsident Michelle Bachelet har udtalt sig i forhold til de studerende og deres klare afvisning af reformen. Studenterbevægelsen er blevet ignoreret, som en bevidst taktik fra regeringens side om at tie den sociale bevægelse ihjel.

Udover de studerende har folkeskolelærerne været i strejke i over 5 uger, fordi de føler sig forbigået af regering i forbindelse med udarbejdelsen af en ny læreruddannelse. Hovedkonfliktpunkterne er lærerenes løn og arbejdstidsforhold, som står til at blive forringet med regerings projekt. De vil f.eks. blive tvunget til at arbejde flere timer hjemme (forberedelse) uden at modtage mere i løn og at konkurrere indbyrdes om lønforhøjelse.

Fælles for de chilenske studerende, lærere og arbejdere på landets universiteter er kravet om demokratisering og inddragelse i udarbejdelsen af et nyt og bedre uddannelsessystem 100% finansieret af staten.

Flere artikler fra nr. 346

Flere numre fra 2015

Se flere artikler om emnet:
Chile

Se flere artikler af forfatter:
Nis Hejlskov

Siden er vist 2162 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside