Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 347 – 10. september 2015 – side 2

TTIP

En svinebinding af arbejdersejre

Trond Poulsen

TTIP står til at blive gennemført i Danmark. TTIP-aftalen sætter internationale virksomheder og profit over staters politik og rammer miljø og arbejderrettigheder hårdt.

Men den er ikke forhandlet på plads i Danmark. Derfor kan modstand stadig gøre en forskel.

TTIP står for den Transatlantiske handels- og investerings-partnerskabsaftale mellem EU og USA.

TTIP gør det muligt for multinationale virksomheder at omgås alle nationale domstole og retningslinjer for forretningsførelse og arbejderrettigheder.

De kan, gennem en international voldgift, sagsøge nationalstater for ikke at overholde aftalens krav om profitabilitet. Det er et slag mod arbejdere i alle involverede lande.

Aftalen handler om meget mere end bare handelstilladelser. Den handler om magt.

For arbejderrettigheder og miljølovgivning bliver undertvunget, hvis de skader multinationales profitmuligheder, hvilket griske ejere altid vil kunne påstå.

Det er et enormt demokratisk problem, at forhandlingerne er foregået i hemmelighed – og et enormt menneskeligt problem, at firmaer vil kunne overtage den fulde magt med produktionen, miljø-påvirkning og arbejdsforhold.

Tyskland

I Tyskland har den været en realitet i en årrække, og den bliver brugt præcis så vilkårligt og aggressivt, som der lægges op til.

I 2014 var 40 procent af alle sager rettet imod udviklede lande og ofte på baggrund af, hvad mange vil mene er ganske almindelig offentlig regulering, der ikke havde noget at gøre med ekspropriation, vilkårlig behandling eller åbenlys diskrimination.

For eksempel valgte Tyskland i 2010 at nedsætte sine lokale miljøkrav til en udenlandsk energivirksomhed, da man ellers frygtede et meget omfattende erstatningskrav via ISDS på mere end en milliard.

TTIP-aftalen gør, at regulering af arbejderrettigheder og miljø-lovgivning bliver fastsat af lavest fællesnævner. For overalt hvor reglerne er strammere, vil virksomheder kunne sige, at det skærer ind i deres ret til profit. Det kan vi ikke tillade!

Internationalisme og modstand

TTIP er, i sin essens, en overnational diktaturstat, styret af multinationale virksomheder. De får råderet langt ud over hvad enkelte lande kan kontrollere – og med den råderet tager de magten fra de landvindinger, der er gjort i enkelte lande.

Det gælder både miljøtiltag, arbejderrettigheder og produktionsforhold. Med indhold i aftalen, der lover “det højeste liberaliseringsniveau” og den stærkeste investeringsbeskyttelse, handler aftalen om at sikre investorer mod love og tiltag, der koster blot den mindste profit.

Dens over-nationalitet udstiller problemerne ved nationalisme og afgrænset, lokal modstand.

Der skal en international modstand til at modstå en international overmagt. Vi skal samarbejde med kammerater og modstandere i alle lande, både i EU og udenfor.

Lande som Irland har vist vejen med massive protester. Vi skal gøre det samme.

Flere artikler fra nr. 347

Flere numre fra 2015

Se flere artikler af forfatter:
Trond Poulsen

Siden er vist 1281 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside