Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 347 – 10. september 2015 – side 5

Venligboerne – en anti-racistisk “folkebevægelse”

Bo Nielsen

I november 2014 var de 14. Her ni måneder senere er der tusinder af medlemmer i facebook-grupper og foreninger over hele landet og aktiviteter i 50 byer. En folkebevægelse er opstået under radaren på den etablerede anti-racistiske venstrefløj.

Venligboerne logo

Over det meste af Danmark er ‘Venlighed’ de seneste måneder blevet et begreb, som står i skærende kontrast til regeringens racistiske modvilje mod flygtninge.

Da nazister i august var trængt ind på flygtningecentret Lyngbygaard og havde skrevet racistiske slagord og malet hagekors på murene, var lokale borgere i Djursland hurtigt ude for at vise solidaritet med flygtninge.

En talsperson fra Venligboerne fortæller:

“Allerede efter en time tog folk afsted i biler med blomster og sagde til beboerne på asylcenteret, at sådan er vi ikke alle sammen.”

En “upolitisk” bevægelse?

Som månederne er gået, og Venligboerne ifølge dem selv er blevet en “folkebevægelse”, har der været en del debat blandt medlemmerne om politik. Dette er helt forventeligt, da det at være ‘Venlig’ i sig selv er et stille oprør imod de herskende politiske vinde.

På ledelsesniveau forsøges politik at holdes ude af grupperne. Der må ikke debatteres politik i facebook-grupperne.

I stedet holdes fokus på den praktiske – den del, de kalder “flygtningehjælp” – som typisk består i indsamling af møbler, tøj, computere osv., hjælp til at finde et job i lokalsamfundet, sociale sammenkomster, tage flygtningebørnene på fornøjelsesture osv.

Politisk diskussion er en del af en bevægelse, og mange som melder sig ind og oplever uretfærdighederne tæt på, vil helt sikkert ikke få mindre behov for at kunne formulere sig imod den herskende flygtninge- og udlændingepolitik.

Da Martin Henriksen (DF) i august udsendte en video, hvori han opildner til modstand imod, at danske børneinstitutionsbørn og flygtningebørn møder hinanden, blev et forslag i Venligboerne Dragør (Henriksens kommune) om at lave en manifestation i Venligbo-regi imod Henriksens racisme afvist af bestyrelsen.

Evt. politisk aktivitet måtte gøres udenfor Venligbo-regi.

Bevægelsen er stadig ny, og spørgsmålet er hvor længe, en ikke-politisk linje kan lade sig gøre? Særligt i en tid, hvor selve bevægelsens succes ikke kan ses adskilt fra den generelle vrede på bunden imod racisme og nedskæringer.

Også derfor er Venligboernes pludselige succes godt nyt.

Flere artikler fra nr. 347

Flere numre fra 2015

Se flere artikler af forfatter:
Bo Nielsen

Siden er vist 2452 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside