Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 347 – 10. september 2015 – side 10

Universitetet

Velkommen til erhvervslivets vidensmaskine

Marie Jæger

1. september startede et nyt hold af 1. års-studerende på landets universiteter. Fremdriftsreformen har lagt helt klare rammer for, hvad de kan forvente.

Du skal gennemføre 30 ECTS (svarende til 1 semesters fuldtidsstudie) i de planlagte fag. Du skal gå til eksamen i alle fag, og hvis du dumper, skal du til re-eksamen umiddelbart efter første eksamensforsøg.

Hvis du dumper igen, kan du godt vente med at bruge dit tredje eksamensforsøg – men du skal tage højde for, at det kommer oveni de 30 ECTS, du SKAL gennemføre næste semester.

Universitetet bliver en ECTS-fabrik. Du er hele tiden nødt til at koncentrere dig om din næste eksamen. Faglig fordybelse er en af de ting, reformen ikke efterlader meget plads til.

Mere stress, dårligere trivsel, dårligere læring

Dansk Magisterforening, Djøf og Ingeniørforeningen har sammen lavet en stor undersøgelse om studerendes forventninger til Fremdriftsreformen.

Undersøgelsen viser, at mange studerende forventer mere stress, dårligere trivsel og dårligere læring. Studerendes bekymringer er berettigede.

Selvfølgelig er Fremdriftsreformen en stressfaktor. Dit studie bliver som samlebåndsarbejde – hvis du ikke får flyttet ting hurtigt nok, hober de sig op på dit bord.

Hvis du har mulighed for, at studere i den takt, som det er planlagt, så er det jo ikke et problem. Men sådan er virkeligheden bare ikke for de fleste mennesker. Og de vil blive hårdt ramt af reformen. For en del af dem, vil det simpelt hen ikke være muligt at gennemføre en universitetsuddannelse.

Dit studie bliver dårligt betalt lønarbejde

Det at studere bliver struktureres ligesom lønarbejde – der er mere kontrol med, at du gør lige præcis det, du forventes at gøre i det tempo, der dikteres. Der er en strukturel kontrol hele tiden, hvor der bliver fulgt op på, om man har bestået 30 ECTS.

Der er IT-systemer, der hele tiden følger med i, hvor langt du er, sørger for, du kommer til samtale, hvis du kommer bagud, og at du automatisk hele tiden tilmeldes nye ECTS. Friheden til selv at tilrettelægge studiet minimeres. Alle studerende er nødt til at gøre det samme hele tiden i samme takt.

Den nye borgerlige regering er ikke just et lyspunkt i de danske universiteters lidelsesberetning. Den nye forskningsminister, Esben Lunde Larsen har ingen ambitioner om at slække på kravene til de studerende eller give dem større frihed til at tilrettelægge deres studie, som de selv ønsker det.

Tværtimod, har han udtalt til Uniavisen, at han i fremtiden ser "en større inddragelse af erhvervslivet i forhold til det efterfølgende arbejdsliv – altså, at uddannelserne i højere grad evner at sende nyuddannede ud på et arbejdsmarked."

Glædelig semesterstart!

Se også:
SAA 347: Hvilken skole møder du?
SAA 347: Gymnasiet ... mere og mere som en koncern: Der skal være overskud på bundlinjen

Flere artikler fra nr. 347

Flere numre fra 2015

Se flere artikler af forfatter:
Marie Jæger

Siden er vist 1284 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside