Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 348 – 2. oktober 2015 – side 4

Flygtningekrisen kan løses

Anders Bæk Simonsen

Af alle de store omfattende problematikker, vi står overfor, er modtagelsen og velkomsten af flygtninge faktisk til at løse.

Men at stoppe det, der får mennesker til at flygte fra krig, klimakrise og fattigdom, vil kræve et opgør med det kapitalistiske system.

Det kan ikke sikre en fremtid uden krige, dyb fattigdom, økonomiske kriser, kollaps og miljøkatastrofer. Det kan det ikke, fordi det er kapitalismens egne altødelæggende børn.

Men kapitalismen har også skabt et andet barn: Den brede arbejderklasse, de fleste af os almindelige mennesker. Vi er i dag verdens største klasse, og deler det grundvilkår, at vi sælger det eneste vi har – vores arbejdskraft – under betingelser, vi ikke selv er herre over, for at en kapitalist kan tjene på vores arbejde.

De færreste af os fra arbejderklassen over hele verden ønsker flere krige, ringere miljø, fattigdom, ulighed og dårligere arbejdsforhold og velfærd.

Nationalisme

Magteliternes brug af nationalisme, deres tale om en særlig dansk eller vestlig kultur, der trues af andre, myterne om, at der ikke er råd og plads – alt dette skal skabe skel mellem almindelige mennesker på baggrund af hudfarve, etnicitet og religion.

Det bruges til at umenneskeliggøre “de andre”, “de fremmede”, “flygtninge og muslimer”. Så kan vore magthavere bedre retfærdiggøre de millioner af døde i Mellemøstens krige og den manglende humanisme, når folk flygter. Eller diskriminationen af en etnisk underklasse i Danmark, der konsekvent får ringere løn og arbejdsvilkår end “den danske arbejder”.

Intet tyder på, at flygtningekrisen vil stoppe i nær fremtid. Flere og flere almindelige mennesker opdager, at politikerne ikke bare mangler svar, når det gælder flygtninge, men også på andre vigtige spørgsmål.

Venstrefløjen og arbejderklassens organisationer bør blankt afvise de nationalistiske myter og gå i offensiven, tage boksehandsken på og indlede en kamp mod eliterne for en verden, der også vil være en verden i fremtiden.

Hvis vi som venstrefløj og fagbevægelse ikke forstår situationens alvor og nøjes med at forsvare “det nationale Danmark”, vi grundlæggende ikke har nogen kontrol over, skyggebokser vi blot med os selv.

Hvis vi skal forandre verden og dermed sikre os selv en fremtid, skal vi kæmpe for en bevægelse, der har hjerne og muskler til at give magthaverne et endegyldigt knockout. Hjerne og muskler til at inddrage alle de folk, der krænkes og trues af kapitalismens altødelæggende børn: Krige, miljøkatastrofer, fattigdom eller racisme og sexisme.

Men samtidig også hjerne og muskler til at tage bevægelsen ind på den kampplads, hvor vi kan ramme magthaverne allerhårdest: På alle verdens arbejdspladser, hvor deres rigdom skabes.

Flere artikler fra nr. 348

Flere numre fra 2015

Se flere artikler af forfatter:
Anders Bæk Simonsen

Siden er vist 1447 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside