Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 350 – 17. februar 2016 – side 11

Efter Köln

Venstrefløjen diskuterer sexisme

Anna Wolf

Siden de seksuelle overgreb i Köln den 31. december 2015 er en debat om kvindeundertrykkelse og sexisme som kulturelt problem blusset op.

I Danmark har hændelserne i den tyske storby ikke overraskende hældt mere benzin på bålet af racistiske argumenter, der hærger den generelle integrationsdebat i lyset af flygtningekrisen.

Berøringsangst?

Fra højrefløjen, der løfter et kvindekampsbanner i racismens tjeneste, til SF’s forkvinde Pia Olsen Dyhr, der siger, at venstrefløjen er “berøringsangste i debatten om bestemte dele af integrationen” (Politiken, 12.1.16).

I forbindelse hermed holdt Modkraft den 2. februar et ret velbesøgt debatmøde – ca. 150 deltagere – for at kaste lys over sagen. Socialistisk Arbejderavis rapporterer og kommenterer.

De deltagende kunne i løbet af mødets to timer lytte til debatindlæg fra Khaterah Parwani, næstforkvinde i Exitcirklen, der hjælper piger og kvinder udsat for psykisk vold; forfatteren Elmas Berke; Enhedslistens retspolitiske ordfører, Pernille Skipper; og forfatter Siri Ranva Hjelm Jakobsen.

Stemningen var ladet. Indlæggene bar præg af en frustrerende politisk debat i løbet af januar. Faktisk handlede det meste af debatten ikke specifikt om Köln-hændelserne, men blev mere en diskussion af kultur og italesættelse af sexisme og kønsproblematikker.

Repræsentation

I sin første talerunde sagde Elmas Berke, at hun som minoritetsperson og kvindesagsforkæmper føler sig svigtet af en venstrefløj, som hun mener ignorerer minoritetskvinders historier fra “Underdanmark” – en minoritet i minoritetssamfundene, der ifølge hende er i dyb social krise og har et forkvaklet kvindesyn.

Venstrefløjen er berøringsangst og ikke lydhør over for historier, der ikke passer ind i dens egen agenda.

På trods af at Elmas Berkes argumenter ofte hvilede på en idé om hvor stolte, vi ellers kan være af det frie, danske samfund, er der måske alligevel en brugbar kritik i det, hun siger. Her rejstes det problem, der lidt senere stod tydeligere frem: Tilgængelighed og repræsentation på venstrefløjen.

Religionskritik

Den danske integrationsdebat mangler ikke religionskritik, som det ellers blev sagt i den første kommentar fra salen. Siri Ranva Hjelm Jakobsen bemærkede, at der nærmest ikke er andet.

Og en tøvende approach fra venstrefløjens side til en giftig og farvet debat om “fremmede” mænd, der overfalder hvide kvinder, kan måske, som Pernille Skipper pointerede, forklares med den fare, der er for at falde i højrefløjens agenda og blive “spændt for Marie Krarups vogn”, når hun tager kvindekampshatten på for at kunne pointere muslimers kvindeundertrykkende kultur.

Motiverne ikke rene

I en tid, hvor debatten kredser om flygtningestrømme, er motiverne ikke rene, når højrefløjen pludselig bliver feminister. Og venstrefløjen skal til enhver tid vægre sig for at blive trukket ind i et kapløb, hvor ofrene for seksuelle overgreb bruges som brænde på det racistiske bål, der skal blive ved med dele os op i “dem” og “os”.

Det, venstrefløjen mangler, er måske snarere åbenhed. Er venstrefløjen, som den ser ud i dag – i og uden for Folketinget – et åbent rum for minoriteterne? Hvis den var repræsentativ for hele befolkningen, ville snakken ikke skulle gå på, om venstrefløjen lytter til eller taler for minoriteterne, for minoriteterne kan tale selv.

Sammen mod sexisme og racisme

Enhver form for seksuelle overgreb mod kvinder skal påtales og fordømmes, uanset hudfarve og religiøs overbevisning hos både ofre og gerningsmænd og også af venstrefløjen.

Men det er afgørende, at antisexisme ikke italesættes med racisme. Kun sammen kan vi yde modstand mod både sexisme og racisme og den generelle undertrykkelse i vores samfund.

Flere artikler fra nr. 350

Flere numre fra 2016

Se flere artikler af forfatter:
Anna Wolf

Siden er vist 1297 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside