Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 351 – 29. marts 2016 – side 5

Flygtningenes lidelser bliver vores

Jesper Juul Mikkelsen

Hårdt medtagede flygtninge bliver afvist og sendt tilbage til en uvis skæbne i bl.a. Tyrkiet. Druknede børn, uhyrlige forhold i hjemsendelseslejrene, familier, der holdes adskilt. Håbløshed og nedværdigelse.

EU og flygtninge

Det er, hvad flygtninge bliver modtaget med, når de kommer til Europa. Europas ledere ønsker at sende et signal af umenneskelighed. Men det er et signal, der ikke kun går ud til flygtningene – det er et signal til os alle.

34 asylstramninger

Den danske regeringens 34 asylstramninger lægger sig i forlængelse af den brutale behandling af flygtninge og går kort sagt ud på følgende: Strengere straffe og mere kontrol, dårligere boliger, frihedsberøvelse og flere udvisninger, færre rettigheder, øget egenbetaling og ikke mindst fattigdom.

Livet skal gøres så hårdt som muligt for flygtninge og ikke-vestlige indvandrere. Men regeringen stopper ikke her.

Fattigdomsreform

Med den nye kontanthjælpsreform rammes mere end 30.000 voksne og 34.000 børn. Det betyder, at mange risikerer at gå fra hus og hjem. Det betyder også, at i forvejen marginaliserede børn vil få det endnu sværere. Denne gruppe af syge og fattige kommer tættere på kanten, og desperationen øges.

Undergravelse af mindstelønnen

Integrationsuddannelse er et “nyt redskab til virksomhederne”, som Dansk Industri kalder det.

Med dette redskab kan virksomheder i to år ansætte flygtninge til elevløn, som på industriens område starter på 67 kr. i timen og dernæst stiger til 76 kr. I begge år modtager virksomheden en bonus på 20.000 kr. fra staten. Det er en statsstøttet krigserklæring mod mindstelønnen, som i dag er ca. 110 kr. (i mange fag højere).

Vores alles frygt og usikkerhed

Hvis du er på kontanthjælp eller flygtning, er frygten og usikkerheden nærværende hele tiden. Men for større dele af arbejderklassen bliver usikkerhed og fattigdom også en del af fremtiden.

Den dehumanisering, som flygtninge udsættes for, skal vi opfatte som en advarsel. At vore magthavere er parate til at skubbe flygtninge tilbage i havet viser os deres kynisme.

Den umenneskelighed, de udviser ved Europas grænser, afspilles i en langsommere form internt i Europa. Her er velfærd, løn og arbejdsforhold under angreb. Europas ledere sender os i øjeblikket et signal om et mere brutalt klassesamfund.

Anti-racister og velfærdskampen

Solidaritet er det eneste, som kan gøre os stærke nok til at ændre på fremtiden og kræve, at de rige skal betale. For der er penge nok!

76 milliarder i aktieoverskud i 2015. De vil bruge 35 milliarder til kampfly. Der er mindst 130 milliarder i skattely. Og de 49 rigeste familier har i dag en privat formue på over 500 milliarder kr.

Derfor er solidaritet mellem arbejdere og muslimer, mellem kontanthjælpsmodtagere og flygtninge alfa og omega. Vi skal skabe solidaritet for at overkomme splittelsen og få håbet tilbage.

Flere artikler fra nr. 351

Flere numre fra 2016

Se flere artikler af forfatter:
Jesper Juul Mikkelsen

Siden er vist 1546 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside