Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 352 – 1. maj 2016 – side 13

Judith Orr: Marxism and women’s liberation

Anne A. Lange

Som titlen afslører, handler denne bog om kvindeundertrykkelse og kampen mod den. Den er vildt dejlig at læse og et must for socialister og kvindekæmpere over en kam.

Judith Orr: Marxism and Women’s Liberation

Judith Orr er en erfaren marxist, hvilket bogen bærer præg af i sin meget sikre gennemgang af de grundlæggende, marxistiske argumenter om kvindefrigørelse.

Den er proppet med statistisk, historiske erfaringer, grelle, nutidige eksempler på sexisme og vidunderlige, nutidige eksempler på folk, der kæmper imod.

Til at begynde med får vi nogle skræmmende eksempler på, hvordan kvindeundertrykkelse ser ud i dag. Hvordan kvinder på verdensplan er voldsomt overrepræsenteret i fattigdom, analfabetisme og voldelige og seksuelle overfald.

Det berømte glass ceiling er meget virkeligt, både økonomisk og politisk: Blandt ejerne af de 100 største virksomheder er der flere mænd, der hedder John, end der er kvinder. Og blandt den tidligere engelske borgerlige regerings medlemmer var der flere millionærer end kvinder.

Men som Orr skriver, kunne man sagtens bruge en hel bog bare på at beskrive kvindeundertrykkelse.Hun stiller i stedet to spørgsmål: Hvorfor er over halvdelen af jordens befolkning stadig undertrykt og diskrimineret imod på baggrund af deres køn? Og hvordan kan vi bekæmpe denne undertrykkelse?

Det er de centrale spørgsmål, som Orr argumenterer for, bedst kan besvares vha. marxismen.

Klasse

At forstå kvindeundertrykkelse fra et marxistisk ståsted, handler ikke om at reducere forståelsen til noget rent økonomisk.

Mange ikke-marxistiske feminister eller antisexister vil sige, at marxismen “mangler” feminisme for at forstå undertrykkelse, da marxisme kun handler om økonomi og klasse.

Men i virkeligheden giver klasseforståelsen en dybere forståelse af undertrykkelsen.

Det er sandt, at sexisme bevæger sig på tværs af klasseskel, men man kommer ikke udenom, at splittelsen mellem kønnene (ligesom splittelse mellem forskellige hudfarver, religioner eller seksuelle præferencer) er til gavn for den herskende klasse – også kvinderne i den.

Kvindeundertrykkelsen er i klassesamfundet et middel – ikke målet i sig selv.

I den marxistiske forståelse af kvindeundertrykkelse har forståelsen af familien en vigtig position.

Orr argumenterer ikke for total ophævelse af familien, som vi kender den, men giver en grundig forklaring på, hvordan familien kan give gratis økonomisk og ideologisk reproduktion. Staten sparer milliarder på at lade familien (oftest kvinder) tage sig af børneopdragelse, sygepasning, ældrepleje osv.

Ikke kun ideer

Med en marxistisk forståelse af kvindeundertrykkelse kommer der også automatisk en kritik af det, man kunne kalde den “kulturelle feminisme”. Den, der især fokuserer på personlige forhold, symboler, sprog.

Det er rigtigt, at vi skal bekæmpe sexistiske ideer, men ideerne skaber ikke undertrykkelsen i sig selv.

Marxister argumenterer for, at sexistiske ideer kommer ud af et undertrykkende samfund, og vi kan ikke nøjes med at bekæmpe ideerne.

Ideerne er selvfølgelig vigtige for at opretholde og retfærdiggøre undertrykkelsen. Men ved først og fremmest at angribe sexistiske ideer, bliver problemet mere et spørgsmål om opførsel, hvordan vi taler, og ikke mindst, de personer, der udtrykker de sexistiske ideer.

I stedet argumenterer hun for, at vi kan vinde denne kamp som klasse. Både fordi det er her, undertrykkelsen virkelig kan mærkes, og især fordi det er som klasse, vi har magt til at bekæmpe det undertrykkende system og skabe noget nyt og bedre.

Orr skriver på et tidspunkt at hun med bogen gerne vil hylde dem, der tidligere har kæmpet, men med det formål at inspirere læseren til at fortsætte kampen.

Det har hun helt sikkert gjort – og jeg håber, at mange vil læse den og lade sig inspirere.

Judith Orr: Marxism and Women’s liberation, 263 sider, Bookmarks Publications, 120,- kr. på modstand.org.

Flere artikler fra nr. 352

Flere numre fra 2016

Se flere artikler af forfatter:
Anne A. Lange

Siden er vist 1131 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside