Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 353 – 19. august 2016 – side 6

Fremdriftsreformens konsekvenser kræver fortsat kamp

Sigurd Sejer Skov

Der har det seneste halvandet års tid været voldsomme nedskæringer i uddannelsessektoren, som en del af regeringens nyliberale nedskæringspolitik. Socialistisk Arbejderavis gør status over situationen.

Studerende demonstrerer

Vi har set spredte modsvar fra de studerende, både via studenterorganisationer samt andre selvowrganiserede initiativer, navnligt Et Andet Universitet. Vi så f.eks. bølgen af blokader på størstedelen af de danske universiteter og en stor demonstration den 29. oktober 2015 organiseret af Uddannelses Alliancen, som samlede både universitetsstuderende, gymnasieelever, erhvervsskoleelever og fagforeninger.

I alt var knap 40.000 på gaden, henholdsvis 30.000 i København og 8.000 i Århus. Ydermere nedlagde ca. 70.000 elever og studerende undervisningen i den forbindelse.

Moderat sejr for protesterne

Den 3. maj 2016 fik de studerende presset nogle indrømmelser fra regeringen igennem. Vi fik en lempelse af den såkaldte fremdriftsreform, hvilket studenterorganisationerne har udråbt til en sejr for de studerende.

Fremdriftsreformen har haft til opgave at presse de studerende hurtigere gennem uddannelsessystemet, og har derfor også fået øgenavnet ”hurtigere ud-reformen” blandt universiteternes stab og studerende. Mere præcist har man frem mod 2020 sat til mål at nedbringe den gennemsnitlige studietid med 4,3 måneder.

Lempelsen består i en øget fleksibilitet hos uddannelses institutionerne. Det betyder bl.a., at de studerende ikke længere bliver ’tvangstilmeldt’ fag; der bliver øget mulighed for yderligere optagelses-karakterkrav hvis de enkelte institutioner ønsker det; og mulighed for flere løbende karaktergivende prøver.

Det er stadig forringelser

De studerende har været begejstrede for, at kravet om minimum at tilmelde sig fag svarende til 60 ETCS-point om året er blevet sat ned til 45. ECTS er det pointsystem, som universiteterne i EU bruger til at beskrive “vægten” af et fag i forhold til fagligt indhold og tidsmæssigt omfang.

Man bør dog bide mærke i, at den øgede fleksibilitet ikke er rettet mod et bedre studieliv, men derimod at sørge for, at universiteterne lettere kan gennemføre regeringens krav om nedsat studietid, ved så at øge mængden af karakterkrav og tests.

Selv om man ikke er tvangstilmeldt 60 point, er konsekvenserne for at dumpe blevet højere, da der nu er krav om, at man skal bestå de 45 point.

Der er, på trods af lempelsen, massive nedskæringer som stadig bliver gennemført. Universiteterne skal stadig spare to procent af budgettet om året, uddannelseslinjer og fag skal stadig lukkes, ansatte stadig fyres og både det fysiske såvel som det psykiske studiemiljø vil forværres som konsekvens heraf.

Man fjerner muligheden for at tage orlov som kandidatstuderende. Det bliver på den måde sværere at tage en studiepause.

Et angreb på den sociale mobilitet

Fremdriftsreformen, og nedskæringerne på uddannelse generelt, er et angreb på den frie uddannelse til alle – og dermed på den sociale mobilitet. De foreslåede tiltag på nogle studier åbner for en udvælgelsesproces, hvor universiteterne frasorterer dem, der ikke kan få deres liv til at hænge sammen med det pres, som konkurrencestaten lægger på de studerende.

Fælles kamp til sejr

Den eneste chance, de studerende har for at vende den socialt ødelæggende udvikling er ved at stå sammen mod nedskæringerne. Men de studerende alene har ikke styrken til at gå mod regeringen. Derfor må man forbinde modstanden mod angrebene på uddannelsessektoren med kampen mod nyliberalismen og den generelle kamp mod nedskæringerne.

Derfor opfordres alle studerende til at organisere sig på deres egne uddannelsesinstitutioner, samt at deltage i Velfærdsalliancens protester og aktioner for fælles kamp mod regeringen og dens nyliberalisme.

Næste aktion i Velfærdsalliancen er landsdækkende protester den 15. september og folketingets åbning den 4. oktober.

Flere artikler fra nr. 353

Flere numre fra 2016

Se flere artikler af forfatter:
Sigurd Sejer Skov

Siden er vist 1286 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside