Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 354 – 1. oktober 2016 – side 4

Nyt politisk alternativ skyder frem i Chile

Nis Hejlskov

I weekenden den 3. og 4. september mødtes omkring 350 delegerede fra hele Chile i hovedstaden Santiago for at diskutere dannelsen af et nyt politisk alternativ, Nueva Democracia (Nyt Demokrati).

Studerende, miljøbevægelser, feministiske grupper og uafhængige fagforeninger osv. var repræsenteret ved denne stiftende kongres.

En af drivkræfterne bag Nueva Democracia er bl.a. tænketanken Fundación CREA, som siden 2014 har produceret kritiske analyser af den politiske situation i Chile.

Rødder blandt revolutionære studerende

Herudover er den antikapitalistiske og revolutionære studenterorganisation Unión Nacional Estudiantil (UNE) – National Studentersamling – også en vigtig initiativtager til Nueva Democracia.

UNE har siden 2012 kæmpet for at gøre studenterbevægelsen i Chile mere radikal, og de har bl.a. formået at forbinde de studerendes kamp for gratis uddannelse til andre bevægelser, som har det til fælles at de kæmper for et Nyt Demokrati i Chile.

Et demokrati med reel medbestemmelse og bedre omfordeling af goderne. Et samfund med gratis uddannelse og sundhed til alle, en værdig pension for ældre, højere lønninger for almindelige arbejdere osv.

“Chile har brug for et venstreorienteret masseparti”

Socialistisk Arbejderavis har talt med Daniela Paz Gallardo Garay, som deltog på weekendens kongres. Daniela er 24 år, medicinstuderende og aktiv i studenterorganisation UNE.

Hun deltog selv i de store studenterprotester tilbage i 2011-12, og har siden været meget aktiv i både studenterdemonstrationer og andre politiske bevægelser i kystbyen Valparaíso, som ligger en time fra Santiago.

Hvorfor opstår dette alternativ netop nu?

”Siden 2011 har Chile oplevet enorme sociale protester inden for uddannelse, pension, sundhed, miljø og feminisme osv. Alle disse bevægelser kæmper for forskellige ting, men har det til fælles, at de ønsker et andet samfund”, udtaler Daniela og fortsætter:

”Samtidig med de mange sociale protester har vi kunnet se, at den centrum-venstreregering, vi har haft siden 2014, ikke har formået at sætte gang i de sociale forandringer, som flere hundrede tusind chilenere ønsker.”

Centrum-venstreregeringen går under navnet Nueva Mayoría (Nyt Flertal), og består af en række partier fra Kristendemokraterne (DC) til Chiles Kommunistiske Parti (PC). Landets præsident er Michelle Bachelet, som er formand for Chiles Socialistiske Parti (PS).

Hvad er Nyt Demokrati?

”Nyt Demokrati er en anti-nyliberal politisk bevægelse med et fremtidigt perspektiv om at danne et nyt parti, som kan skabe et alternativ til det nuværende korrupte politiske system.

Her på kongressen deltog folk fra mange forskellige sociale bevægelser, og mange af os har arbejdet sammen før i forbindelse med protester, strejker, politiske møder og lignende.”

Hvad kæmper I for?

”Vi ønsker et demokratisk Chile med større økonomisk lighed, og hvor vi behandler miljøet og hinanden ordentligt.

Grundlæggende ønsker vi at bryde med over 40 års nyliberal politik og korruption, som har ødelagt vores land på mange områder”, fortæller Daniela.

I 2017 er der præsidentvalgkamp. Hvad er næste skridt for jeres bevægelse?

”Nu har vi valgt en politisk ledelse bestående af seks personer, som skal sørge for at vi mødes igen inden længe for at diskutere de fremtidige muligheder for at stifte et nyt parti.

Det vigtigste for os er, at bevægelsen bliver så bred som muligt – Chile har brug for et venstreorienteret masseparti til at organisere de mange millioner af utilfredse arbejdere, studerende, undervisere og aktivister generelt.”

Venstrereformistisk

Efter kongressen skrev Nueva Democracia følgende på deres Facebook-side:

“Vi bygger et troværdigt Alternativ, med en ny måde at lave politik på, som er demokratisk og rodfæstet i lokalområderne, og hvis mål er at gøre op med den udbredte korruption i hele landet.

Vi vil give Chile tilbage til vores folk, tage vores sociale rettigheder tilbage; dvs. retten til uddannelse, sundhed, bolig og pension. Dette skal skabe demokratiske åbninger og være med til at forankre et nyt samfundsprojekt.”

Nueva Democracia er venstrereformistisk i sin retorik og minder på mange måder om det spanske Podemos, det græske Syriza og Alternativet eller Enhedslisten I Danmark.

Socialistisk Arbejderavis vil holde øje med udviklingen i Chile og rapportere, når der sker noget relevant i forbindelse med Nueva Democracia.

Flere artikler fra nr. 354

Flere numre fra 2016

Se flere artikler om emnet:
Chile

Se flere artikler af forfatter:
Nis Hejlskov

Siden er vist 822 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside